Borgemeestersrekeningen van Loon op Zand

Bron:

Archief van het dorpsbestuur Loon op Zand, inv.nr. 559

Periode:

1643

Borgemeester:

Cornelis Cornelis Oirlemans en Lenaert Janssen Oirlemans

Afgehoord:

3 juni 1644 (door Goijaert van Duppen, Dingeman Jan Joosten, Dirck van Duppen, Willem Jan Sacharijas en Joost Peeterssen Swart; secretaris was Dirck Coomans); tweede slot op 24 oktober 1645; derde slot op 7 februari 1647; vierde slot op 14 oktober 1649; vijfde slot op 22 december 1651

Inkomsten:

- 20 kommerboeken (4665-9-12)
- opbrengsten verpachte landerijen (24-12-8)
- de imposten op de dranken worden opgehaald door Adriaen Janssen Vorster en Willem Adriaenssen Cuijlman

Uitgaven:

- aan rentmeester Van den Velde te Antwerpen voor de impost op het gemaal en het vlees
- aan dezelfde voor de koningsbede
- aan Guilliam Donckers als gemachtigde van de fundatie van heer Jan Daems, een jaarlijkse rente verschenen op St. Cathelijn (25-0-0)
- betaalde rente op geldleningen
- de kerk en de Hl. Geest zijn erfgenaam van wijlen Maijken Claes Sallez
- aan mr Dierck Coomans, als gemachtigde van het beneficie castraal, een jaarlijkse rente verschenen op 8 mei (3-10-0)
- 27-2-1643: aan Hendrick Frendtoo voor een oxhoofd franse wijn, vereerd aan de gouverneur van Breda (46-0-0)
- aan jonker Matthijs Cannaerts voor wat hij van de gemeente krijgt (80-0-0)
- leveranties van haver, stro en voedsel
- schenkingen aan soldaten, officieren en gouverneurs
- officieren zijn te gast op het kasteel van Loon op Zand, o.a. de heren van Risoir en Rummen
- aan mr Melchior Timmerman, chirurgijn, voor het behandelen van de verwonding die Lenaert Janssen was aangebracht door soldaten (6-16-0)
- aan Cornelis Willem Meeussen en Jan Adriaen Haemers voor het oprossen van het kerkhof (3-18-0)
- aan Adriaen den raijmaker voor een hekkenpost aan het kerkhof (0-20-0)
- gage van mr Willem Hendricxssen, schoolmeester (40-0-0)

Slot:

- inkomsten: 4778-2-4 - uitgaven: 4204-2-3 - verschil: overschot van 573-19-12

Narekening:

- aan Cornelis Janssen de Lepper voor zijn hulp bij het meten en zetten van het nieuwe land (2-10-0)
- aan Willem Claessen Scheijmakers voor het repareren van de gracht aan het kerkhof (0-35-0)
- aan Libbeken Jan Vorsters, weduwe met kinderen, uit respect en medelijden voor haar grote lasten (0-23-12)