De Bont uit Oirlemans te Loon op Zand

 

Gebaseerd op een zoekaktie op "de Bont" in de sectie Loon op Zand van de internetsite http:\\rhc.tilburg.nl\ bleek algauw dat mijn voormoeder, Adriana Leonardus de Bont (kwrt.nr. 641) een telg uit het geslacht Oerlemans is, zoals beschreven in de uitgave: "De familie Van Beek en aanverwante geslachten" door C. van Beek, ISBN 90-72526-23-5, uitgave van Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening te 's-Hertogenbosch.

 

De mij bekende gegevens "de Bont" waren als volgt:

 

Adriana de Bont ~ Loon op Zand 1648 begr. Tilburg 3-3-1695

x

Jan Gijsbert Verschuren (hun nageslacht gaat zich in de 18e eeuw "Schuermans" noemen)

 

Adriana was een dochter van Leonardus Johannes de Bont en Magdalena van Broekhoven. Op 20 juli 1678 sloten Jan Gijsbert Verschuren als man van Adriana, en Maria haar zuster geassisteerd met Mr. Gerit van Hen en Lambert Bermanie een accoord over de verdeling van winkelwaren en huisraad nagelaten door Leonardus en Magdalena.

In de tot dusver gepubliceerde gegevens "de Bont" kon ik Leonardus niet terugvinden.

 

Zoekend op internet bleek dat Leonardus synoniem is aan Lenaert Janssen de Bond genoemd Oirlemans. Een verdere zoekaktie op "Oirlemans" leverde een veelvoud aan gegevens op waaruit ik het volgende meen te mogen concluderen.

(De bronnen verwijzen naar de Ė elektronisch gepubliceerde versie Ė van het Rechterlijk Archief Loon op Zand, bewerkt door J.A.H. Boeren).

 

Generatie I

 

I. Peter Oirlemans (is identiek aan Peeter Gerits Oerlemans (X-5) in bovengenoemde publicatie vermeld op blz. 261)

 

Generatie II

 

II. Cornelis Peter Oirlemans

x1 Marie Jan Stevens[1]

x2 Hendricxken Cornelis Janssen van Besauwen, dr.v. Cornelis Janssen van Besauwen en Mariken Hendrick Stevens[2], [3]

Kinderen 1e huwelijk:

1.     Jenneken x Cornelis Joosten

 

Kinderen 2e huwelijk:

1.     Cornelis (III-a);

2.     Adriaen (III-b),

3.     Cathalijn x1 Claes Jansse Haegen[4]; x2 Geeridt Jan Dominicus, op 23-6-1647 gedood door Peeter Geeridt Jan Ariaens[5] x3 Dominicus Zacharias Willemssen Schuermans[6];

4.     Jan Cornelis Peter (III-c);

5.     Maijken;

6.     Claes (III-d);

7.     Dierck (III-e).

 

Generatie III

 

III-a. Cornelis Cornelis Peter Oirlemans[7], [8], [9], [10], [11], [12], borgemeester in 1643[13], overl. < 29-7-1663

x Maria Hendrick Aerts de Brabere[14], dr.v. Hendrick Aertssen de Brabere en Maijken Willemssen de Weerdt[15]

Kinderen:

1.     Peter (IV-a);

2.     Adriaen (IV-b);

3.     Henrick (IV-c);

4.     Maria;

5.     Cornelia[16] x Geerit Jans;

6.     Jacomijna x Jan Henrick Verheijden.

 

III-b. Adriaen Cornelis Peter Oirlemans[17], [18], [19]

x Catelijn Jan Willemsen de Weerdt[20] (Lijntien Jan Willem Weerts)

Kinderen:

1.     Peeter (IV-d);

2.     Adriana, de oude;

3.     Adriana, de jonge;

4.     Hendrick (IV-e);

5.     Cornelia x Cornelis Tunus Schuermans.

 

III-c. Jan Cornelis Peter Oirlemans[21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [33], [34], [35], [36], [37], [38], (oud) schepen van Loon op Zand in 1642[39]

x Marie Adam Adriaenssen[40] Mulder[41], dr.v. Adam Adriaenssen

Kinderen:[42], [43]

1.     Jan (IV-f);

2.     Leendert (IV-g);

3.     Lijsbeth[44] [45] x1 Adriaen Cornelis Diercxssen van den Hove[46]; x2 Adriaen Geeridt Cornelis Cauwenberchs[47];

4.     Heijliger (IV-h);

nakinderen[48]:

5.     Cornelis (IV-i);

6.     Gijsbert (IV-j);

7.     Yda x Peeter Gerits Molder[49].

 

III-d. Claes Cornelis Peter Oirlemans[50], [51], [52], [53], [54], [55], [56], [57]

x Eeltjen Gerits

 

III-e. Dierck Cornelis Peter Oirlemans[58], [59]

 

Generatie IV

 

IV-a. Peter Cornelis Oirlemans[60], [61]

 

IV-b. Adriaen Cornelis Oirlemans

 

IV-c. Henrick Cornelis Oirlemans

 

IV-d. Peeter Adriaenssen Oirlemans[62], [63], [64], [65]

 

IV-e. Hendrick Adriaen Cornelis Oirlemans[66], [67], [68], [69], [70], [71]

IV-f. Jan Jan Cornelis Oirlemans[72], [73], [74], [75], [76], [77], [78], [79], [80], [81], [82], [83], schepen van Loon op Zand in 1642[84], bedeheffer in 1649[85], overl < 9-1-1666[86]

x Agneesken Lenderts van Hove

Kinderen:

1.     Heijliger (V-a);

2.     Cornelis (V-b);

3.     Lendert (V-c).

 

IV-g. Leendert (Lenaert Janssen) de Bondt genoemd Oirlemans[87], [88], [89], [90], [91], [92], [93], [94], [95], [96], [97], [98], [99], [100], [101], [102], [103], [104], [105], [106], [107], [108], [109], [110], [111], borgemeester in 1643[112]

x Magdaleen Andries Jan Wouters[113] van Broechoven[114] dr.v. Andries Jan Wouter Aertssen en Magdaleen Andries de Weerdt)

Kinderen:

1.     Andries (V-d);

2.     Adriana (aanleiding van deze uiteenzetting) ~ Loon op Zand 1648, begr. Tilburg 3-3-1695, x Tilburg 20-6-1678 Jan Gijsbert Verschuren;

3.     Geertruijt;

4.     Jan Leenderts (V-e);

5.     Jenneken;

6.     Maria[115] x1 Goyaert van de Ven[116] x2 Pieter Frans Quirijnen[117].

 

IV-h. Heijliger Janssen Oirlemans[118], [119], [120], [121] x Heijltien Cornelis van Esch[122]

 

IV-i. Cornelis Jan Oirlemans x Adriana Huijberts[123] dr.v. Huijbert Adriaen Huijben en Jenneken Cornelis de Pruijser[124], [125]

 

IV-j. Gijsbert Jan Oirlemans[126]

 

Generatie V

 

V-a. Heijliger Jan Oirlemans[127], [128], [129], [130], [131], [132], [133]

 

V-b. Cornelis Jans Oirlemans[134], [135], [136], [137]

 

V-c. Lendert Jan Oirlemans

 

V-d. Andries Lenaert Jans de Bont[138], [139], [140]

x Cornelia Pierre Poisson

Kinderen:

 

V-e. Jan Leenderts de Bont

x Loon op Zand 7-12-1686

Henrica Claes van de Graef ~ Loon op Zand 17-2-1666[1] nr. 69, fol. 30v d.d. 7-3-1639 (Cornelis Joosten, gehuwd met Jenneken, dochter van Cornelis Peter Oirlemans en Marie Jan Stevens, transporteert 1/2 deel in goederen aan Ghijsbert Claessen Buennen. De andere helft behoort aan de vijf onmondige kinderen van Peter Ghijsberts, wonende te Heusden, en Maijken Cornelis Peter Oirlemans. De goederen komen van Jan, zoon van Cornelis Peter Oirlemans en diens tweede vrouw Hendricxken Cornelis.)

[2] nr. 69, fol. 20 d.d. 17-2-1639 (Bertron Cornelis Janssen van Besauwen maakt een boedelscheiding met Cornelis en Adriaen, zonen van Cornelis Peter Oirlemans en Hendricxken Cornelis Janssen van Besauwen, en met Geeridt Jan Dominicus, gehuwd met Cathelijn Cornelis Peter Oirlemans. De goederen komen van Cornelis Janssen van Besauwen en Mariken Hendrick Stevens.)

[3] nr. 69, fol. 24v d.d. 17-2-1639 (Bertron Cornelis Janssen van Besauwen sluit een overeenkomst met Cornelis en Adriaen, zonen van Cornelis Peter Oirlemans en Hendricxken Cornelis Janssen van Besauwen, en met Geeridt Jan Dominicus, gehuwd met Cathelijn Cornelis Peter Oirlemans, over de bomen die staan op de goederen die zij op heden verdeeld hebben.)

[4] nr. 70, fol. 86 d.d. 11-4-1643 (Dielis en Jan Iewaens, zonen van Catharina Cornelis Oirlemans, en genoemde Dielis met Huijbert Ghijbserts als voogden over Jan, onmondig kind van Claes Jansse Haegen en genoemde Catharina, transporteren goederen aan Marten Geeridt Diercxssen.
De kooppenningen zijn volledig betaald.)

[5] nr. 71, fol. 199 d.d. 26-11-1647 (1. Cathelijn Cornelis Peter Oirlemans, weduwe van het slachtoffer Geeridt Jan Dominicus, 2. zijn vader Jan Dominicus, 3. Jan Cornelis Oirlemans als voogd over de onmondige kinderen, 4. Jan en Everaert, broers van het slachtoffer en 5. Jan en Cornelis, zonen van Cornelis Peter Oirlemans, broers van de weduwe, sluiten een zoenovereenkomst met Peeter Geeridt Jan Adriaens, die het slachtoffer op 23-6-1647 gedood heeft.)

[6] nr. 72, fol. 138 d.d.26-1-1649 (Dominicus Zacharias Willemssen Schuermans sluit een overeenkomst met zijn
aanstaande bruid Cathelijn Cornelis Peter Oirlemans, weduwe van Geeridt Jan Dominicus, en met Jan Dominicus en Jan Cornelis Oirlemans, als voogden over haar drie onmondige kinderen.)

[7] nr. 69, fol. 22v d.d.17-2-1639 (Cornelis Cornelis Peter Oirlemans maak een boedelscheiding met zijn broer Adriaen en zijn zwager Geeridt Jan Dominicus, gehuwd met Cathelijn Cornelis Peter Oirlemans. Deze goederen zijn hen op heden aangekomen bij een boedelscheiding.)

[8] nr. 72, fol. 27v d.d. 8-3-1648 (Cornelis Cornelis Peter Oirlemans bekent schuldig te zijn aan Cornelis
Corstiaenssen een bedrag van 50 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 8-1-1672 ingelost is.)

[9] nr. 72, fol. 28 d.d. 8-3-1648 (Cornelis Cornelis Corstiaenssen, Cornelis Cornelis Peter Oirlemans en Henrick Cornelissen de Weerdt en Jan Adriaenssen de Loos, als voogden over de vier onmondige kinderen van Peeter Hendricxssen de Brabere, bekennen schuldig te zijn aan Cornelis Corstiaenssen een bedrag van 50 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat het deel van Cornelis Cornelissen Oirlemans in de schuld op 26-10-1673 bij Cornelis Cornelis Corstiaenssen ingelost is en het deel van Aert en Hendrick Peeterssen Braber en
Jenneken, weduwe van Adriaen Peeterssen Braber op 1-11-1677 bij Geerit Cornelis Corstiaens.)

[10] nr. 79, fol. 4v d.d. 21-1-1662 (Jan Cornelis Jan Ghijben, als voogd over Jan, onmondige zoon van Dierck
Andriessen en Lijntken Cornelis Jan Ghijben, transporteert goederen aan Cornelis Cornelissen Oirlemans.)

[11] nr. 79, fol. 4v d.d. 30-8-1662 (Adriaen Huijbrechtssen Broeren, wonende te Rucphen en gehuwd met
Aertken Cornelis Jan Ghijsberts, naast de goederen die op 21-1-1662 door Jan Cornelis Jan Ghijsberts aan Cornelis Cornelissen Oirlemans getransporteerd zijn.)

[12] nr. 79, fol. 5 d.d. 21-1-1662 (Cornelis Cornelissen Oirlemans bekent schuldig te zijn aan Lijntken Cornelis Jan Ghijben, weduwe van Dierck Andriessen, een bedrag van 48 gulden terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 30-8-1662 door Adriaen Huijbrechtssen Broeren ingelost is.)

[13] nr. 70, fol. 64 d.d. 7-1-1643 (Lenaert Janssen Oirlemans, Cornelis Cornelis Peter Oirlemans, Frans Ghijsberts en Wouter Adriaens leggen de eed af als borgemeesters en Laureijs Cornelis Vreijssen en Wouter Joosten Verhaegen doen hetzelfde als bedeheffers.)

[14] nr. 79, fol. 107v d.d. 29-7-1663 (Maijken Hendrick Aertssen de Braber, weduwe van Cornelis Cornelissen
Oirlemans, in leven borgemeester voor het jaar 1663, en Jan Cornelis Oirlemans als haar borg, bekennen schuldig te zijn aan Thomas de Leeuwe een bedrag van 100 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 15-6-1664 ingelost is.)

[15] nr. 72, fol. 23 d.d. 6-3-1648 (1. Cornelis Cornelis Corstiaenssen, gehuwd met Maijken, oudste dochter van
Hendrick Aertssen de Brabere en Maijken Willemssen de Weerdt, 2. Cornelis Cornelis Peter Oirlemans, gehuwd met Maijken de jonge, 3. Adriaen Hendrick Bastiaenssen, gehuwd met Neeltken, beiden dochters van genoemd echtpaar, 4. en Jan Adriaenssen de Loos en Henrick Cornelissen de Weerdt, als voogden over de vier onmondige kinderen van wijlen Peter Hendricxssen de Brabere en Maijken Adriaen Janssen de Loos, maken een boedelscheiding van de goederen van hun ouders.)

[16] nr. 79, fol. 155v d.d.30-4-1664 (Henrick Joost Cornelissen Croot bekent schuldig te zijn aan Cornelia Cornelis Cornelissen Oirlemans een bedrag van 45 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 26-4-1676 ingelost is.)

[17] nr. 69, fol. 150 d.d. 21-2-1641 (Adriaen Willem Adriaen Wouters, gehuwd met Maijken Jan Hendricxssen den Grootten, transporteert goederen aan Adriaen Cornelis Peter Oirlemans.)

[18] nr. 69, fol. 150v d.d. 21-2-1641 (Adriaen Cornelis Peter Oirlemans bekent schuldig te zijn aan Adriaen Willem Adriaen Wouters een bedrag van 210 gulden terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 26-5-1641 ingelost is.)

[19] nr. 70, fol. 171v d.d. 28-1-1644 (Adriaen Cornelis Peter Oirlemans transporteert goederen aan zijn broer Cornelis.
De kooppenningen zijn volledig betaald.)

[20] nr. 69, fol. 51v d.d. 1-10-1639 (Bartholomeus Anthonis Peterssen de Decker en Jan Aertssen Lochten, gehuwd met Lijntken Anthonis Peterssen de Decker nemen de cijns over die rust op Adriaen Cornelis Peter Oirlemans, gehuwd met Cathelijn Jan Willemssen de Weerdt.)

[21] nr. 69, fol. 31v d.d.7-3-1639 (Jan, Claes en Dierck, zonen van Cornelis Peter Oirlemans, maken een boedelscheiding van goederen gekomen van Cathelijn Blint Arijkens.)

[22] nr. 69, fol. 43v d.d.6-4-1639 (Adriaen Anthonis Alewijns namens zijn vader Anthonis die voogd is over de vijf onmondige kinderen van Ivo Adriaenssen de Mulder en Ida Anthonis Aleweijns, transporteert goederen aan mr Dierck Coomans (1/2) en Jan Cornelis Oirlemans (1/2).)

[23] nr. 69, fol. 45 d.d. 6-4-1639 (Mr Dierck Commans en Jan Cornelis Oirlemans bekennen schuldig te zijn aan Adriaen Anthonis Alewijns ten behoeve van Ida, weduwe van Ivo Adriaenssen en haar vijf onmondige kinderen, een bedrag van 69 gulden en 6 stuivers terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 8-3-1640 bij Peter Adriaen Zegers, gehuwd met IJken Anthonis Alewijns, ingelost is.)

[24] nr. 69, fol. 89 d.d. 9-1-1640 (Jan Cornelis Peter Oirlemans transporteert goederen aan zijn broer Claes.)

[25] nr. 70, fol. 70 d.d. 3-2-1643 (Arbitrage van Ghijsbert Claessen Buennen en Thomas Thomasse Egmonts in het geschil tussen Quirijn Dierck Quirijnen (eiser) en Jan Cornelis Peter Oirlemans (gedaagde) inzake de eigendomsrechten van een perceel grond.)

[26] nr. 70, fol. 125 d.d. 12-11-1643 (Jan Hendricxssen (de) Graeff bekent schuldig te zijn aan Jan Cornelissen Oirlemans een bedrag van 25 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 9-3-1649 ingelost is.)

[27] nr. 70, fol. 208v d.d. 18-11-1644 (Lucas Caerlen de Pruijser bekent schuldig te zijn aan Jan Cornelissen Oirlemans een bedrag van 100 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 29-12-1646 ingelost is.)

[28] nr. 71, fol. 32v d.d. 20-3-1645 (Willem Eelants van Spaendonck, geassisteerd met Anthonisken Jan Stevens, bekent schuldig te zijn aan Jan Cornelis Peter Oirlemans een bedrag van 50 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 6-5-1647 ingelost is.)

[29] nr. 71, fol. 33 d.d. 20-3-1645 (Steven Lenaertssen van den Hove bekent schuldig te zijn aan Jan Cornelis Peter Oirlemans een bedrag van 100 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 28-1-1657 ingelost is.)

[30] nr. 71, fol. 224 d.d. 28-9-1647 (Mr Dierck Coomans en Jan Cornelis Oirlemans maken een boedelscheiding.)

[31] nr. 73, fol. 94 d.d. 13-2-1651 (Adriaen Dierck Heijligers bekent schuldig te zijn aan Jan Denijs Janssen een bedrag van 100 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 1-1-1666 door Jan Cornelis Oirlemans namens de onmondige kinderen van Marten Driessen Mulder ingelost is.)

[32] nr. 73, fol. 103 d.d. 27-4-1651 (Steven Lenaertssen van den Hove bekent schuldig te zijn aan Jan Cornelis Peter Oirlemans een bedrag van 100 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 28-1-1654 ingelost is.)

[33] nr. 71, fol. 66 d.d. 13-11-1645 (Corstiaen Jan Borsten bekent schuldig te zijn aan Jan Cornelis Peeter Oirlemans een bedrag van 100 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 12-4-1651 ingelost is.)

[34] nr. 77, fol. 182 d.d. 30-4-1659 (Adriaen Dierck Heijligers van Broechoven, en Jan Cornelis Peter Oirlemans als zijn borg, bekennen schuldig te zijn aan Tieleman Urbaens een bedrag van 72 gulden.)

[35] nr. 79, fol. 99 d.d. 15-5-1663 (Adriaen Dierck Heijligers van Broechoven transporteert goederen aan Jan
Cornelis Peter Oirlemans ten behoeve van zijn kinderen Ghijsbert, Cornelis en Ida bij Maijken Adam Adriaenssen de Mulder.)

[36] nr. 79, fol. 99v d.d. 15-5-1663 (Adriaen Dierck Heijligers van Broechoven vrijwaart Jan Cornelis
Oirlemans van een schuldbekentenis van 72 gulden aan Jan Denijs Janssen.)

[37] nr. 81, fol. 116 d.d. 11-5-1672 (Jan Cornelis Oirlemans bekent schuldig te zijn aan Thieleman Urbanus van Middelheijm een bedrag van 150 gulden.
Met deze nieuwe schuldbekentenissen komt de schuld aan Maria Joost Janssen Cleermaecker uit 1668 en die aan Adriaen Dirck Heijligers te vervallen.)

[38] nr. 81, fol. 116 d.d. 11-5-1672 (Thomas de Leeu bekent ontvangen te hebben van Jan Cornelis Oirlemans een bedrag van 75 gulden voor de voldoening van de schuld die Adriaen Dircx Heijligers rond 1658/59 beleden heeft.)

[39] nr. 70, fol. 21 d.d. 13-5-1642 (Het dorpsbestuur: jonker Matthijs Cannaerts (schout), Ghijsbert Claessen Buennen, Dirck Govaerts van Duppen, Thomas Thomassen Egmonts, Aert Jan Janssen Stevens, Heijliger Dierck Raessen van Grevenbroeck, Jan Janssen Oirlemans, Cornelis Henrick Rombouts, Jan Eelens van Spaendonck, Dingeman Jan Joosten, Jan Cornelis Peter Oirlemans, Jan Willem Ghijsberts, Huijbert Joost Huijberts Verhaegen, Peter Janssen Bijster, Adriaen JAnssen Smidt (allen oude en nieuwe schepenen), Jan Geeridt Jan Geeridtssen, Geeridt Cornelis Corstiaens, Joost Aert Joosten (borgemeesters), Willem Jan Adriaens, Peter Cornelis van Esch (kerkmeesters), Jan Floris Hendricxssen de Jonghe, Andrieas Adriaen Aertssen van Besauwen (Hl. Geestmeesters), Goijaert Geeritssen van Duppen (stadhouder), mr Dierck Coomans (secretaris), Aert Jan Diercxssen de Hooghe, Sijmen Diercxssen Buennen (nageburen); vestigt een erfcijns van 3 gulden en 10 stuivers op het beneficie van St. Lucia op het kasteel.)

[40] nr. 69, fol. 9v d.d. 21-1-1639 (1. Jan Cornelis Oirlemans, gehuwd met Marie, 2. Adam Martens, gehuwd met Anneken, 3. Jan Janssen Soemers, gehuwd met Willemken, en 4. Adriaen Aelbertssen van Os, gehuwd met Peeterken, allen dochters van Adam Adriaenssen, transporteren goederen aan Adriaen Peter Adriaenssen)

[41] nr. 78, fol. 73v d.d. 19-3-1660 (Jan Cornelis Peter Oirlemans, gehuwd met Maijken Adam Adriaenssen Mulder, transporteert een jaarlijkse cijns van 6 gulden ten laste van Lodewijck Adriaen Janssen van Hemert aan Maijken Adriaen Adriaenssen Cauwenberch.)

[42] nr. 82-82a, fol. 8 d.d. 9-3-1676 (1. Gijsbert en Cornelis, zonen van Jan Cornelis Oirlemans en Maria Adams (1/3), 2. genoemde Gijsbert (1/3) en 3. Dominicus Wouters, als voogd over het kind van Adriaen Dircx en Anna Jan Wijnen en nu gehuwd met Gijsbert Willem van de Plas (1/3) maken een boedelscheiding.)

[43] nr. 82-82a, fol. 8v d.d. 9-3-1676 (Gijsbert Jans Oirlemans (2/3) en Cornelis Jans Oirlemans (1/3) maken een boedelscheiding.)

[44] nr. 81, fol. 170 d.d. 15-3-1673 (Thomas Gerrits Cauwenbergh en Andries Leenderts de Bont, als voogden over de twee onmondige nakinderen van Adriaen Gerrits Cauwenbergh en Elisabeth Jan Cornelis Oerlemans (2e huwelijk), sluiten een overeenkomst met Cornelis, Jan, Dirck, Gijsbert, Lambert, Adriaentie en Cornelis Thomas Cauwenbergh, gehuwd met Maria, allen kinderen van Adriaen Cornelis van den Hove en genoemde Elisabeth (1e huwelijk).)

[45] nr. 81, fol. 172v d.d. 15-3-1673 (Thomas Gerrits Cauwenbergh en Andries Leenderts de Bont, als voogden over de twee onmondige kinderen van Adriaen Gerrits Cauwenbergh en Elisabeth Jan Cornelis Oerlemans, herstellen genoemde Elisabeth in haar recht van tocht op de goederen.)

[46] nr. 72, fol. 147 d.d. 10-3-1649 (Adriaen Cornelissen van den Hove, gehuwd met Lijsbeth Jan Cornelissen
Oirlemans, naast de goederen die op 24-2-1649 door de zonen van Jan Cornelis Oirlemans getransporteerd zijn aan Sebastiaen Peter Janssen. Vervolgens doet hij afstand van zijn rechten.)

[47] nr. 73, fol. 77 d.d. 10-2-1651 (Huwelijkse voorwaarden opgemaakt tussen Adriaen Geeridt Cornelis Cauwenberchs en Elizabeth Jan Cornelis Oerlemans, weduwe van Adriaen Cornelis Diercxssen van den Hove. Adriaen wordt geassisteerd met zijn vader Geeridt en Elizabeth met Lambert Cornelissen van den Hove, Peter Poisson en Jan Janssen Oirlemans, ooms van de zeven onmondige kinderen uit haar eerste huwelijk)

[48] nr. 77, fol. 182v d.d. 27-10-1659 (Tieleman Urbaens van Middelheim ontslaat goederen als onderpand voor de schuldbekentenis van Adriaen Dierck Heijligers. Deze goederen zijn door laatstgenoemde op heden getransporteerd aan Ghijsbert, Cornelis en Ida, nakinderen van Maijken Adam Adriaens en Jan Cornelis Oirlemans.)

[49]† nr. 82-82a, fol. 6v d.d. 1675 (Cornelis van Drongelen, wonende te Waalwijk, bekent schuldig te zijn aan Cornelis Jans Oirlemans en Jan Aerts Cleijn, als voogden over de drie onmondige kinderen van Peeter Gerits Molder en Yda Jans Oirlemans, een bedrag van 275 gulden.)

[50] nr. 69, fol. 31v d.d. 7-3-1639 (Jan, Claes en Dierck, zonen van Cornelis Peter Oirlemans, maken een boedelscheiding van goederen gekomen van Cathelijn Blint Arijkens.)

[51] nr. 69, fol. 89v d.d. 9-1-1640 (Claes Cornelis Peter Oirlemans bekent schuldig te zijn aan zijn broer Jan een bedrag van 50 gulden terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 12-1-1647 door Jan Henricx de Graeff ingelost is. )

[52] nr. 69, fol. 145v d.d. 18-1-1641 (Claes Cornelis Peter Oirlemans transporteert goederen aan Jan Hendricxssen de Graeff.)

[53] nr. 69, fol. 146 d.d. 18-1-1641 (Jan Hendricxssen de Graeff bekent schuldig te zijn aan Claes Cornelis Peter Oirlemans een bedrag van 236 gulden terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 30-11-1642 ingelost is.)

[54] nr. 80c, fol. 38v d.d. 30-1-1670 (Claes Cornelis Oirlemans, gehuwd met Eltjen Gerits, transporteert goederen aan Peter Gerits Aerdts)

[55] nr. 80c, fol. 38v d.d. 30-1-1670 (Peeter Gerit Aerdts bekent schuldig te zijn aan Claes Cornelis Oirlemans een bedrag van 80 gulden terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de 1e termijn van de schuld op 22 november 1671 voldaan is.)

[56] nr. 81, fol. 4v d.d. 30-1-1670 (Claes Cornelis Oirlemans, gehuwd met Eeltjen Gerits, transporteert goederen aan Peter Gerit Aerdts.)

[57] nr. 81, fol. 5 d.d. 30-1-1670 (Peter Gerit Aerdts bekent schuldig te zijn aan Claes Cornelis Oirlemans een bedrag van 80 gulden terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 12-2-1675 ingelost is.)

[58] nr. 69, fol. 31v d.d. 7-3-1639 (Jan, Claes en Dierck, zonen van Cornelis Peter Oirlemans, maken een boedelscheiding van goederen gekomen van Cathelijn Blint Arijkens.)

[59] nr. 70, fol. 13v d.d. 28-3-1642 (Dierck Cornelis Peter Oirlemans transporteert zijn kindsdeel in goederen aan zijn broer Jan.)

[60] nr. 80c, fol. 46 d.d. 20-3-1670 (Peeter, zoon van wijlen Cornelis Cornelis Oirlemans en Maria Henrick Aerdts Braber, die ook optreedt voor zijn broers Adriaen en Henrick en zijn zusters Maria, Cornelia (geh.m. Gerit Jans) en Jacomijna (geh.m. Jan Henrick Verheijden), maakt een boedelscheiding met Aerdt, Adriaen en Digna, kinderen van Peeter Henrick Braber en Maria Adriaen Jans de Loos, die ook optreden voor hun broer Henrick.
De nalatenschap van Henrick Aerdts Braber en Maria Willem Weerdts wordt verdeeld.)

[61] nr. 81, fol. 15v d.d. 20-3-1670 (Peeter, zoon van Cornelis Cornelis Oirlemans en Maria Hendrick Aerts Braber, tevens voor zijn broers en zuster Adriaen, Hendrick en Maria en voor Geerit Jans gehuwd met zijn zuster Cornelia en voor Jan Hendrick Verheijden gehuwd met zijn zuster Jacomijna, maakt een boedelscheiding met Aerdt, Adriaen en Digna, kinderen van Peeter Hendrick Braber en Maria Adriaen Jans de Loos, tevens voor hun broer Hendrick.)

[62] nr. 80a, fol. 6v d.d. 28-3-1665 (Peeter Adriaenssen Oirlemans transporteert goederen aan zijn broer Hendrick Adriaen Oirlemans. De goederen zijn een zesde deel van de nalatenschap van hun ouders Adriaen Cornelis Oirlemans en Lijntien Jan Willem Weerts)

[63] nr. 81, fol. 92 d.d. 1-6-1671 (Hendrick Peter Hamers bekent schuldig te zijn aan Dirck Peter Hamers en Peter Adriaen Oirlemans, als voogden over de onmondige dochter van Cornelis Teunis Schuermans, een bedrag van 53 gulden en 10 stuivers terzake van de huur van een huis.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 20-2-1678 ingelost is.)

[64] nr. 81, fol. 109v d.d. 16-2-1672 (Peter Adriaens Oirlemans bekent schuldig te zijn aan zijn zuster Adriana een bedrag van 110 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 23-12-1689 ingelost is.)

[65] nr. 82-82a, fol. 23v d.d. 9-3-1677 (Henrick Peeter Hamer bekent schuldig te zijn aan Dirck Peeter Hamers en Peeter Adriaen Oirlemans als voogden over het onmondige kind van Cornelis Teunisse Schuermans een bedrag van 36 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 26-4-1684 bij Cornelis Hendrick Brent, gehuwd met het genoemde kind, ingelost is.)

[66] nr. 80a, fol. 7 d.d. 28-3-1665 (Hendrick Adriaenssen Oirlemans bekent schuldig te zijn aan zijn broer Peeter een bedrag van 203 gulden terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 21-11-1668 ingelost is.)

[67] nr. 80a, fol 17 d.d. 27-11-1665/4-12-1665 (Hendrick Adriaen Cornelis Oirlemans maakt een boedelscheiding met Jan Cornelis Oirlemans als voogd over Adriaentien de oude en Adriaentien de jonge, dochters van wijlen Adriaen Cornelis Oirlemans en Lijntien Jan Willem Weert, en met Dirck Peeter Haemers en Peeter Adriaen Oirlemans voor Huijbertien, onmondige dochter van wijlen Cornelis Tunus Schuermans en Cornelia Adriaen Cornelissen Oirlemans.
De goederen zijn afkomstig van hun (groot)vader en (groot)moeder.)

[68] nr. 80c, fol. 42v d.d. 19-2-1670 (Jan Cornelis Oirlemans en Henrick Cornelis Werts, als voogden over Adriana, dochter van wijlen Adriaen Cornelis Oirlemans en Catharina Jans, transporteren goederen in bijzijn van haar broers Henrick en Peeter aan Henrick Adriaen Cornelis Oirlemans.)

[69] nr. 80c, fol. 42v d.d. 19-2-1670 (Henrick Adriaen Cornelis Oirlemans bekent schuldig te zijn aan Jan Cornelis Oirlemans en Henrick Cornelis Werts een bedrag van 208 gulden terzake van een transport op heden.)

[70] nr. 81, fol. 10v d.d. 19-2-1670 (Jan Cornelis Oirlemans en Hendrick Cornelis Weerts, als voogden over Adriana, minderjarige dochter van Adriaen Cornelisse Oirlemans en Catharina Jans en in aanwezigheid van Hendrick en Peeter, zonen van genoemde Adriaen en Catharina, transporteren goederen aan Hendrick Adriaen Cornelis Oirlemans.)

[71] nr. 81, fol. 11 d.d. 19-2-1670 (Hendrick Adriaen Cornelis Oirlemans bekent schuldig te zijn aan de kinderen van Adriaen Cornelis Oirlemans een bedrag van 208 gulden terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 16-2-1672 bij Adriana Cornelis Oirlemans ingelost is.)

[72] nr. 69, fol. 30 d.d. 5-3-1639 (Jan Jan Cornelis Oirlemans bekent schuldig te zijn aan zijn broer Leendert een bedrag van 50 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 31-5-1645 ingelost is.)

[73] nr. 69, fol. 67v d.d.8-12-1639 (Jan Jan Cornelis Oirlemans bekent schuldig te zijn aan Margriet Everts, weduwe van Geeridt Janssen Ruijter een bedrag van 50 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 3-12-1646 bij Joost Cornelis Croot, Marten Janssen van den Kerchoff en Dierck Geerits Kool ingelost is.)

[74] nr. 71, fol. 45v d.d. 3-7-1645 (Jan Janssen Oirlemans naast de goederen die de broers Gielis en Jan Iewaenssen getransporteerd hebben aan Joost Hermanssen.)

[75] nr. 71, fol. 105v d.d. 10-4-1646 (Jan Jan Cornelis Oirlemans bekent schuldig te zijn aan Jan Denijs Janssen een bedrag van 50 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 13-3-1649 ingelost is.)

[76] nr. 72, fol. 35 d.d. 9-5-1648 (Jan Jan Cornelis Oirlemans bekent schuldig te zijn aan Dingeman Jan Joosten een bedrag van 250 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 19-12-1656 bij mr Peter Donckers en mr Willem Hendricx de Robbemont, executeurs-testamentair van Dingeman Janssen, ingelost is.)

[77] nr. 72, fol. 147 d.d. 24-2-1649 (Jan en Lenaert, zonen van Jan Cornelis Oirlemans, transporteren goederen
aan Sebastiaen Peter Janssen.)

[78] nr. 72, fol. 147v d.d. 24-2-1649 (Sebastiaen Peter Janssen bekent schuldig te zijn aan Jan en Lenaert, zonen
van Jan Cornelis Oirlemans, een bedrag van 255 gulden terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 16-2-1651 ingelost is.)

[79] nr. 72, fol. 177v d.d. 21-1-1650 (Jan Jan Cornelis Oirlemans naast de goederen die Gielis Iewaenssen op 24-4-1649 getransporteerd heeft aan Adriaen Jan Floris Hendricxssen de oude.)

[80] nr. 74, fol. 82v d.d. 6-11-1652 (Dingeman Jan Joosten, Corstiaen Jan Borsten en Jan en Lenaert, zonen van Jan Cornelis Oirlemans, transporteren goederen aan Lambert Wouter Lamberts.)

[81] nr. 77, fol. 1 d.d. 10-1-1657 (Jan Jan Cornelis Oirlemans bekent schuldig te zijn aan Lambert Lambert Claessen, wonende te Dongen, een bedrag van 100 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 9-2-1663 ingelost is.)

[82] nr. 77, fol. 19 d.d. 20-2-1657 (Jan Jan Cornelis Oirlemans bekent schuldig te zijn aan Claes Ghijsbert Claessen Buennen een bedrag van 100 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 14-4-1660 ingelost is.)

[83] nr. 77, fol. 20 d.d. 20-2-1657 (Steven Lenaertssen van den Hove en Goossen Lenaerts van den Hove bekennen Jan Jan Cornelis Oirlemans schadeloos te zullen stellen voor de schuldbekentenis van hem aan Claes Ghijsbert Claessen Buennen op heden.)

[84] nr. 70, fol. 6 d.d. 11-1-1642 (Schepenen van Loon op Zand (Ghijsbert Claessen Buennen, Dierck Govaertssen van Duppen, Aert Jan Janssen Stevens, Thomas Thomassen, Heijliger Diercxssen van Grevenbroeck, Cornelis Henrick Rombouts en Jan Janssen Oirlemans) bekennen namens de gemeente schuldig te zijn aan Lambert Janssen Rommen, olieslager, een bedrag van 50 gulden.
De schuldbekentenis wordt op 2-11-1648 getransporteerd aan Ghijsbert Claessen Buennen, en op 11-5-1651 ingelost.)

[85] nr. 72, fol. 126v d.d. 7-1-1649 (Jan Janssen Oirlemans en Wouter Adriaens worden beŽdigd als bedeheffers
voor 1649.)

[86] nr. 80a, fol. 28 d.d. 9-1-1666 (Leendert Janssen de Bont en Wouter Vreijssen zijn aangesteld als voogden over de twee onmondige kinderen van wijlen Jan Janssen Oirlemans.)

[87] nr. 69, fol. 116v d.d. 28-4-1640 (Lenaert Jan Cornelis Oirlemans beleent Jan Geeridtssen van Broechoven, wonende te Udenhout, voor een periode van vier jaar met goederen als onderpand voor een schuld van 350 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 24-6-1642 ingelost is.)

[88] nr. 71, fol. 87 d.d. 18-1-1646 (Claes Janssen van Gorp transporteert goederen aan Geeridt Cornelis Corsten (1/2) en Lenaert Janssen Oirlemans (1/2).)

[89] nr. 71, fol. 87 d.d. 18-1-1646 (Jan Janssen van Gorp naast de goederen die Claes Janssen van Gorp op heden getransporteerd heeft aan Geeridt Cornelis Corsten en Lenaert Janssen Oirlemans.)

[90] nr. 71, fol. 173 d.d. 16-3-1647 (Agneesken Jans, weduwe van Geeridt Jan Geeritssen (alias Geeridt Cort Henssen) en geassisteerd met Jan Janssen Smidt, als voogd over haar vijf onmondige kinderen, transporteren goederen aan Adriaen Janssen Vorster (1/2) en Lenaert Janssen Oirlemans (1/2).
De kooppenningen zijn volledig betaald.)

[91] nr. 71, fol. 198b d.d. 16-12-1647 (Peeter Aertssen Oostvogel bekent schuldig te zijn aan Lenaert Janssen Oirlemans een bedrag van 10 gulden terzake van verteerde kosten en gedronken gelag door Adriaen Balthazars gedaan. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de vordering die Adriaen Balthazars nog heeft op Peeter Aertssen Oostvogel.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 24-5-1648 ingelost is.)

[92] nr. 72, fol. 92 d.d. 10-12-1648 (Willem Willem Adriaenssen Verdiesen transporteert een schuldvordering van
100 gulden ten laste van de gemeente aan Lenaert Jan Cornelissen Oirlemans.)

[93] nr. 73, fol. 69v d.d. 27-1-1651 (Willem Ghijsbertssen, gehuwd met Peterken, Jan Cornelis Joosten, gehuwd
met Cornelia, beiden dochters van Lucas Caerl Willemssen de Pruijser en Cathelijn Cornelis Diercxssen van den Hove, transporteren goederen aan Lenaert Janssen Oirlemans (1/2) en Willem Tieleman Willemssen (1/2))

[94] nr. 73, fol. 70 d.d. 27-1-1651 (Lenaert Janssen Oirlemans en Willem Tieleman Willemssen bekennen
schuldig te zijn aan Willem Ghijsbertssen en Jan Cornelis Joosten een bedrag van 36 gulden terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening blijkt dat de schuld op 6-3-1651 ingelost is.)

[95] nr. 73, fol. 103v d.d. 29-4-1651 (Hendrick Hendrick Hendricxssen, wonende op de Clockenberch, bekent
schuldig te zijn aan Lenaert Janssen Oirlemans ten behoeve van Thomas Bartholomeeus een bedrag van 100 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 23-3-1676 bij Thomas de Leeuw ingelost is.)

[96] nr. 74, fol. 60 d.d. 8-5-1652 (Jan Geeridtssen Kennekens bekent schuldig te zijn aan Lenaert Janssen
Oirlemans een bedrag van 82 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 13-4-1654 ingelost is.)

[97] nr. 75, fol. 113 d.d. 14-2-1654 (1. Claes, zoon van Jan Cornelis Verhoeve en Oda Gabriels, 2. Aert Janssen
Greelmaecker, wonende te Waalwijk en gehuwd met dochter Adriaentken, 3. Willem Huijberts, gehuwd met dochter Jenneken, 4. dochter Peeterken en 5. Andries Adriaenssen van Besauwen en Jan Adriaen Robben, beiden voor zoon Cornelis, transporteren goederen aan Jan Adriaen Hamers (3/4) en Lenaert Janssen Oirlemans (1/4).)

[98] nr. 76, fol. 77 d.d. 27-2-1655 (Huijbert Floorissen bekent schuldig te zijn aan Lenaert Janssen Oirlemans een bedrag van 147 gulden terzake van de koop van een zwartbruine merrie.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 28-1-1657 ingelost is)

[99] nr. 76, fol. 77v d.d. 27-2-1655 (Goosen Lenaerts van den Hove bekent schuldig te zijn aan Lenaert Janssen Oirlemans een bedrag van 36 gulden en 5 stuivers terzake van de koop van 50 vaten rogge.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 29-1-1659 ingelost is.)

[100] nr. 76, fol. 112v d.d. 24-2-1656 (Jan Jan Willemssen Basters transporteert goederen aan Lenaert Janssen Oirlemans en Geeridt Cornelis Corsten.
De kooppenningen zijn volledig betaald.)

[101] nr. 77, fol. 127 d.d. 4-11-1658 (Adriaen Jan Willemssen Basters en Jan Cornelis Jan Peter Stevens, als voogden over de vier onmondige kinderen van wijlen Jan Janssen Basters en wijlen Sijken Jan Cornelis van Gorp, transporteren goederen aan Lenaert Janssen Oirlemans (1/2) en Geeridt Cornelis Corstiaens (1/2).
De kooppenningen zijn volledig betaald.)

[102] nr. 77, fol. 156 d.d. 29-1-1659 (Huijbert Florissen bekent schuldig te zijn aan Lenaert Janssen Oirlemans een bedrag van 123 gulden terzake van de koop van een bruine ruin.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 21-5-1663 bij Lenaert Janssen de Bondt genoemd Oirlemans ingelost is.)

[103] nr. 77, fol. 156v d.d. 29-1-1659 (Hendrick Hendricxssen bekent schuldig te zijn aan Lenaert Janssen Oirlemans een bedrag van 82 gulden en 6 stuivers terzake van de koop van schapen.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 18-3-1660 ingelost is.)

[104] nr. 78, fol. 124 d.d. 26-8-1661 (Claes Adriaen Zegerssen bekent schuldig te zijn aan Lenaert Janssen Oirlemans een bedrag van 225 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 30-11-1666 ingelost is.)

[105] nr. 78, fol. 124v d.d. 26-8-1661 (Lambert Cornelissen de Lepper en Jan Peeter Servaessen stellen zich borg voor Claes Adriaen Zegerssen terzake van diens schuldbekentenis aan Lenaert Janssen Oirlemans.)

[106] nr. 78, fol. 125v d.d. 27-8-1661 (Jan Janssen Floren, en Jan Floren de jonge als zijn borg, bekennen schuldig te zijn aan Lenaert Janssen Oirlemans een bedrag van 100 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 6-4-1672 bij Andries, Adriana en Geertruijt, tevens voor Jan en Jenneken, kinderen van Leendert Jans de Bont, ingelost is.)

[107] nr. 79, fol. 49 d.d. 15-5-1662 (Jan Adriaen Adriaenssen Haemers bekent schuldig te zijn aan Lenaert Janssen Oirlemans een bedrag van 50 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 4-3-1663 bij Leendert Janssen de Bont ingelost is.)

[108] nr. 79, fol. 49v d.d. 4-3-1663 (Jan Adriaen Adriaenssen Haemers bekent schuldig te zijn aan Lenaert Janssen Oirlemans een bedrag van 50 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 23-2-1666 bij Leendert Janssen de Bont ingelost is.)

[109] nr. 79, fol. 86v d.d. 18-3-1663 (Willem Ghijsbert Claessen Buennen bekent schuldig te zijn aan zijn oom
Lenaert Janssen de Bont een bedrag van 100 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 21-2-1666 ingelost is.)

[110] nr. 79, fol. 91v d.d. 5-6-1663 (Thomas Geeridtssen Cauwenberchs bekent schuldig te zijn aan Lenaert Janssen de Bondt een bedrag van 100 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 26-4-1670 bij Andries Lenaert Jans de Bont en Heijliger Jans Oerlemans ingelost is.)

[111] Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage, toegangsnummer 1.01.07. Inventarisnummer 12558-4.

Aen seecker beneficie tot Shertogenbosch
Opten ven augusti 1648 soe heeft Adriaen Aertsse van Laerhove verclaert, als dat hij aen seecker beneficie tot Shertogenbosch, daer van eene heer Niclaes Joosten rectoir is, alle jaer op Lichtmis dach is geldende acht vaeten roggen in eene meerderen pacht van twee mudden roggen, testes Dierck van Duppen et Dingeman Janssen scabini in Venloon. Actum ut supra.
Lenaert Janssen Oirlemans verclaert inden selven pacht jaerlijcx te gelden vier vaeten roggen.
Testes et actum ut supra.

[112] nr. 70, fol. 64 d.d. 7-1-1643 (Lenaert Janssen Oirlemans, Cornelis Cornelis Peter Oirlemans, Frans Ghijsberts en Wouter Adriaens leggen de eed af als borgemeesters en Laureijs Cornelis Vreijssen en Wouter Joosten Verhaegen doen hetzelfde als bedeheffers.)

[113] nr. 69, fol. 126 d.d. 31-8-1640 (Ghijsbert Claessen Buennen, 2. Lenaert Janssen Oirlemans, gehuwd met Magdaleen Andries Jan Wouters, 3. Adriaen Cornelis Diercxssen van den Hove, 4. Peter Poisson, gehuwd met Marie Cornelis Diercxssen van den Hove, 5. zij allen tevens voor hun broer Lambert Cornelis Diercx van den Hove en hun zwager Lucas Caerlen de Pruijser, 6. genoemde Adriaen en Peter voor Laureijs Janssen Spijckers, 7. Jan Cornelis Oirlemans, gehuwd met Maijken Adams, tevens voor de andere kinderen van Adam, allen erfgenamen van Ghijsbert Hendrick Cauwenberghs, hebben ontvangen van Jan Floris Henricxssen en Wouter Willemssen, Hl. Geestmeester, een bedrag van 123 gulden en 10 stuivers als betaling voor de schuld die rustte op Aelbert Robben alias Joncker en diens vrouw Lijntken.)

[114] nr. 70, fol. 45 d.d. 16-1-1642 (1 (a) Huijbert Janssen, gehuwd met Engelken, dochter van Wouter Jan Wouter Aertssen van Broechoven, (b) Jan Daniel Willemssen van Gorchum, gehuwd met Magdaleen, haar zuster, (c) genoemde Jan voor zijn schoonzuster Maijken, (d) genoemde Huijbert als voogd over Maijken, onmondige dochter van Jan Wouter Janssen, (e) genoemde Huijbert en Jan Daniel Willemssen als voogden over Cornelis Wouter Jan Wouters van Broechoven, 2. Lenaert Jan Cornelis Oirlemans, gehuwd met Magdaleen Andries Jan Wouters van Broechoven, 3. Wouter, zoon van Joost Hendrick Willemssen en Jenneken Jan Wouters van Broechoven, tevens voor zijn broers Willem en Henrick en voor Jan Aert Wijten, gehuwd met zijn zuster Marie, 4. Jan Eelants van Spaendonck, gehuwd met Anneken Jan Wouter Aertssen van Broechoven 5. Andries Peter Andriessen, gehuwd met Mechtelt en 6. Willem Mattheeus Janssen Berchmans, gehuwd met Marie, beiden dochters van Jan Wouter Aertssen en Magdaleen Andries de Weerdt, maken een boedelscheiding.)

[115] nr. 81, fol. 75v d.d. 8-2-1671 (Marie Leenaert Jans de Bont bekent schuldig te zijn aan Thomas de Leeuw een bedag van 50 gulden. Dit geld wordt opgenomen om het onderhoud van genoemde Marie door de heer Van Espendoncq te betalen.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 17-1-1673 ingelost is. )

[116] Eden van voogden in Tilburg. inv.nr. 668 en 669, 1687-1711. (Vervaardigd door A.W.J. van Meerendonk.) (Actum 28 oktober 1693: 7. Anthony van de Ven momboir en Jan Gijsberts Verschueren toesiender van 5 onmondige kinderen van wijlen Goyaert van de Ven daer moeder aff was Maria de Bont.)

[117] Beschrijvingen van dossiers van processen in civiele zaken, Tilburg 1552 - 1810 inv.nrs. 5400-5499. 1697-1702. (Vervaardigd door Arjan van Loon, januari 2002) (5414. Pieter Frans Quirijnen, als man van Maria de Bont, en Anthonij van de Ven en Jan Gijsberts Verschueren, als voogden van de kinderen van Govert van de Ven en Maria de Bont, contra Jan Cornelis Peter Ghijsen, betreft terugbetaling van geleend geld, 1697-1698.)

[118] nr. 79, fol. 91v d.d. 5-6-1663 (Thomas Geeridtssen Cauwenberchs bekent schuldig te zijn aan Lenaert Janssen de Bondt een bedrag van 100 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 26-4-1670 bij Andries Lenaert Jans de Bont en Heijliger Jans Oerlemans ingelost is.)

[119] nr. 80c, fol. 42 d.d. 16-2-1670 (Goossen Huijberts Vercuijlen bekent schuldig te zijn aan Heijliger Janssen Oirlemans een bedrag van 63 gulden..)

[120] nr. 81, fol. 10v d.d. 17-2-1670 (Goossen Huijberts Vercuijlen bekent schuldig te zijn aan Heijliger Janssen Oirlemans een bedrag van 63 gulden terzake van de koop van twee ossen.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 25-1-1671 ingelost is.)

[121] nr. 81, fol. 89 d.d. 13-4-1671 (Drossaard Ivo van den Heuvel ontslaat Heijliger Jans Oirlmans van dienst verplichtingen als voogd over de kinderen van Lendert Jans de Bont en Magdalena Andries van Brockhoven.)

[122] nr. 79, fol. 172v d.d. 5-1-1665 (Aert Janssen de Meijer bekent schuldig te zijn aan Heijltien Cornelis van Esch een bedrag van 100 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 6-1-1668 bij Heijliger Janssen Oirlemans, gehuwd met Heijltjen Cornelis van Esch, ingelost is.)

[123] nr. 82-82a, fol. 24 d.d. 7-2-1676 (Cornelis Jans Oirlemans en Adriana Huijberts maken hun testament.)

[124] nr. 81, fol. 50v d.d. 25-11-1670 (Cornelis Cornelis Willemse de Pruijser maakt een boedelscheiding met 1. Michiel, 2. Jenneken, 3. Cornelis Jacobs Haensberch, gehuwd met Cornelia, 4. Cornelis Jans Oirlemans, gehuwd met Adriana, 5. Jan Bastiaens de Leeuw de oude, gehuwd met Elisabeth, 6. genoemde Cornelis Cornelissen de Pruijser nog met Aert Jans Vrient als voogden over het onmondige kind van Joost Huijberts en Anna Jans de Leeuw, 7. genoemde Cornelis Jacobs Haensberch met Willem Willem van Berckel als voogden over de vier onmondige kinderen van Willem Huijberts en Jenneken Jans Verhoeven, allen kinderen van Huijert Adriaen Huijben en Jenneken Cornelis de Pruijser. )

[125] nr. 82-82a, fol. 6v d.d. 1675 (Cornelis van Drongelen, wonende te Waalwijk, bekent schuldig te zijn aan Cornelis Jans Oirlemans en Jan Aerts Cleijn, als voogden over de drie onmondige kinderen van Peeter Gerits Molder en Yda Jans Oirlemans, een bedrag van 275 gulden.)

[126] nr. 82-82a, fol. 13 d.d. 1675 (Dominicus Wouters, voogd over het onmondige kind van Adriaen Dircxs van Broechoven en Anna Jans Wijnen (nu getrouwd met Gijsbert Willems van de Plas) verhuurt goederen aan Gijsbert Jan Oirlemans.)

[127] nr. 80c, fol. 3 d.d. 29-5-1668 (Jan Wouter de Oude, gehuwd met Leijsken Peters, transporteert goederen aan Heijliger, Cornelis en Lendert Jans Oirlemans, broers.)

[128] nr. 80c, fol. 17 d.d. 15-3-1669 (1) Heijliger en Cornelis, zonen van wijlen Jan Jans Oirlemans en Agneesken Lenderts van den Hove, 2) Wouter Loureijs Wouters als voogd van Lendert, ook zoon van voornoemd echtpaar, maken een boedelscheiding.)

[129] nr. 82-82a, fol. 2v d.d. 1675 (Aert Wouter Loureijs transporteert goederen aan Heijliger Jans Oirlemans.)† (Heijliger Jans Oirlemans bekent schuldig te zijn aan Aert Wouter Loureijs een bedrag van 35 gulden terzake van een transport op heden.)

[130] nr. 82-82a, fol. 33 d.d. 9-1-1678 (Heijliger Jans Oirlemans bekent sculdig te zijn aan Adriana Jan Daniels een bedrag van 50 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 25-1-1680 ingelost is.)

[131] nr. 82-82a, fol. 9 d.d. 15-3-1676 (Heijliger Jans Oirlemans bekent schuldig te zijn aan Peeter Joost Gijsberts een bedrag van 100 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 23-4-1680 ingelost is.)

[132] nr. 82-82a, fol. 9, d.d. 15-3-1676 (Heijliger Jans Oirlemans bekent schuldig te zijn aan Theodoir Posson een bedrag van 85 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 12-4-1676 ingelost is.)

[133] nr. 82-82a, fol. 12 d.d. 11-4-1676 (IJda Willem Schellens transporteert goederen aan Heijliger Jans Oirlemans.)

[134] nr. 80c, fol. 13v d.d. 18-2-1669 (Cornelis Jans Oirlemans bekent schuldig te zijn aan Anthonisken, weduwe van Gerit Adriaen van Oosterhoudt, wonende te Sprang, een bedrag van 24 gulden.)

[135] nr. 80c, fol. 29v d.d. 16-10-1669 (Cornelis Jans Oirlemans bekent schuldig te zijn aan Maria Henrickx, weduwe van Jan Lenderts van den Hooff, een bedrag van 113 gulden.)

[136] nr. 82-82a, fol 2v d.d. 1675 (Aerdt Wouter Loureijs transporteert goederen aan Cornelis Jans Oirlemans.)

[137] nr. 92-82a, fol. 3 d.d. 1675 (Cornelis Jans Oirlemans bekent schuldig te zijn aan Aerdt Wouter Loureijs een bedrag van 35 gulden terzake van een transport op heden.)

[138] nr. 79, fol. 91v d.d. 5-6-1663 (Thomas Geeridtssen Cauwenberchs bekent schuldig te zijn aan Lenaert Janssen de Bondt een bedrag van 100 gulden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 26-4-1670 bij Andries Lenaert Jans de Bont en Heijliger Jans Oerlemans ingelost is.)

[139] nr. 81, fol. 68v d.d. 17-1-1671 (Andries, zoon van Lendert Janssen de Bont en Maghdelena Andries Jans van Broechoven, maakt een boedelscheiding met Heijliger Janssen Oirlemans en Wouter Andries Cuijpers, als voogden over de vijf onmondige kinderen (Johannes, Maria, Geertruijt, Adrana, Jenneken) van Lendert en Machdelena.)

[140] nr. 81, fol. 161 d.d. 9-1-1689 (De gemeente bekent schuldig te zijn aan Martinus Coquelle en Jan Adriaens van den Hove, als voogden over de onmondige kinderen van Andries Leenderts de Bont en Cornelia Pierre Poisson, een bedrag van 79 gulden en 10 stuivers.
De schuld wordt getransporteerd aan Huijbert van Boxsel.)