Laatste wijziging: 30-5-2016

Genealogie van Saraber.

I N.N. Sarrabére.Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:
 1. Isaac Sarrabére, geboren te Salies de Béarn (Frankrijk) rond 1701, volgt onder II-a.
 2. Pierre Sarabere, geboren te Salies de Béarn (Frankrijk) rond 1706, volgt onder II-b.
 3. Jeanne Sarrabére, geboren te Salies de Béarn (Frankrijk) rond 1710, overleden te Rotterdam op 15 juli 1743, begraven aldaar op 18 juli 1743.
  Oud Not. Arch. Rotterdam, 2690-234: Aujourd'hui le 15 Avril 1743 pardevant moi Pierre Jacques de Superville Notaire Public à Rotterdam a comparu Demoiselle Jeanne Sarreberre veuve de feu Sr. Pierre Gassaru, en sont vivant Mre. Boulanger en cette ville, Laquelle a declaré excuser de exelurre du Gouvernement de sa succession, et de la tutele de ses enfans les heritiers mineurs, messieurs de la Loy et de la Chambre des Orfelins de cette ville....etc. etc. Nommer et constituer pour Tuteurs de ces enfans et heritiers mineurs, son frére Isaac Sarreberre et messieurs Pierre la Jusan, Marchand et Jacob Salles, Mre Chirurgien, tous trois demeurans en cette ville.
  Idem, 2690-398: Op heden den 15 Julij 1743 compareerden voor mij Petrus Jacobus de Superville, Openbaar Notaris binnen Rotterdam, Messieurs Isaac Sarreberre en Jacob Salles, beide woonagtig alhier, geven te kennen dat op heden morgen alhier ter stede zijnde komen te overlijden Jeanne Sarreberre, zij comparanten wel van voornemen zijn om het lijk van dezelve met een eerlijke begrafenis ter aarde te doen bestellen enz. enz.
  Extract uit de Registers der Dooden te Rotterdam: 18 Juli 1743 Begraven Sarabere Jannetje, weduwe van Pieter Gasure. Woonplaats Steijger bij de Korte Hoogstraat. Minderjarige kinderen: drie.
  Zij is getrouwd te Rotterdam op 19 april 1733, op ongeveer 23-jarige leeftijd met Pierre Gassaru, maitre boulanger, geboren te Bedous Bearn (Frankrijk), begraven te Rotterdam op 22 april 1743.
  Zij woonden Steiger bij de Papekerk, Steiger bij de Korte Hoogstraat.
II-a Isaac Sarrabére, meester broodbakker en Frans diaken, geboren te Salies de Béarn (Frankrijk) rond 1701, wonende te Rotterdam, begraven aldaar op 14 maart 1777, zoon van I.
Dat de naam Isaac Sarabere al eerder in Salies voorkomt, blijkt onder meer uit het opschrift boven de voordeur van het huis Rue Pont Mayou 12, waarop staat: Isaac: D: Saravere 1636.
Poortersboek Rotterdam, 18.4.1727: Isaac Sarebere geboren te Salline in Biarn is poorter geëed present de Heer Groenings Burgemeester. f 12-1-1. Hij woonde resp. Hang bij de Schrijnwerkerssteeg, Dijk bij de Zwaansteeg, Steiger bij de Korte Hoogstraat, Rode Zand, Santstraat bove de Snuyfpot. Protocol van den Notaris C.A. Cantier. 13-2409: Aujourd'hui ce 23 Septembre 1732 ont comparus pardevant moi Corneille André Cantier Notaire public à Rotterdam Isaac Sarebére Maitre Boulanger demeurant en cette ville, futur Epoux d'unepart, et Marianne Grenier fille mineure agée d'environs dix huit ans, assistée par sa mére Anne Labat ci devant veuve de Jacob Grenier son Pére & à present Epouse de Samuel Chiffelle future Epouse d'autrepart, etc, etc. Et ce ach'avis et plein consentement de Anne Labat et de Samuel Chiffelle.
Oud Not. Arch. Rotterdam, 2410, fol. 254, Not. Corneille André Cantier, 1.5.1733: Isaac Sarebére maitre Boulanger & Marianne Grenier son Epouse habitants et Bourgeois de cette ville etc. etc. (mutueel testament). Et en cas que la dite Testatrice vint a mourrir la premiere sans Enfans Elle a declaré donner et leguer a sa soeur Jeanne Grenier, femme de Jaques Rogue Lepinne tous ses habits, havres et linge qui ont servi à l'usage de sa personne etc. etc. (w.g. Isac Sarabere en Marianne Grenier).
Oud Not. Arch. Rotterdam, Inv.nr. 2411, fol. 287: Aujourd'hui le 27 avril 1734 a comparu devant moi Corneille André Cantier Anna Labat, femme de Samuel Huffelle, demeurant en cette ville, malade de corps mais saine d'Esprit etc, etc. Présentes pour ses seul et uniques heritiens ses trois Enfans Jeanne, Marianne et Jean Grenier, egale part et portion, etc. etc. Zij benoemt Isaac Sarrebere tot administrateur. (Anne Labat overleed te Rotterdam op 3.7.1734.)
Idem, 2024, 681. Opgemaakt Augustus 1734: Inventaris van alle de goederen en effecten, mitsgaders baten en lasten, die juffrouwe Esther Crommelin weduwe van wijlen den heer Pieter Duchemin, in zijn leven medicine Doctor binnen deze stad, op den 8sten Aug. 1729 overleden: Isaac Sarabere, broodbakker competeerde het brood bij hem gelevert sedert den 1e Julij 1729.
Idem: Aujourd'hui 12e Juillet 1736 pardevant moi Pierre Jaques de Superville Notaire Public à Rotterdam Surent presens Monsieur Isaac la Coste, demeurant à Amsterdam, à present en cette ville, jeune homme majeur, futur Epoux, assisté par Monsieur Isaac Sarreberre son Cousin, Maitre Boulanger, demeurant en cette ville, d'une part Et Madem'elle Marie Louvel, jeune fille, future Epouse assistée par Madem'elle Jeanne Marie Caillot, veuve de feu Sr. Jacques Louvel, sa mere, toutes deux demeurantes de cette ville, d'autre part.
Actes de consistoire de l'Eglise Wallone de Rotterdam Tom D fol. 87, le 4 Juin 1747: Les diacies font rapport qu'Isaac Sarebere mr. Boulanger et sa femme Marie Anne Grenier, chargés de 4 enfants, ont obtenu un arrêt de la Haute Cour de justice à la Haye, par laquelle ils sont dégagés de leurs dettes, montant à plus de f 2500, ne pouvant travailler étant continuellement poursuivis par les creanciers. Que cet arret exigeait de la Diaconie une depence de f 312,10 qui seront restitués par le dit Sarebere, à raison de f 15 chaque trois mois.
Oud Not. Arch. Rotterdam, inv.nr. 2705: Op heden den 13.1.1758 compareerden voor mij Petrus Jacques de Superville, Openb. Nots. binnen Rotterdam, Mess. Pierre la Jusan oud 42 jaren, wijnkoper en Jean Jabe oud 41 jaren, mr. chirurgijn, dewelke verklaarden ten verzoeke van Isaac Sarabere, Meester broodbakker en Marianne Grenier zijne huisvrouwe, dat zij Deposanten zeer wel hebben gekent der Requiranten Zoon genaamt Pierre Sarabere in dienst van de Geoctroijeerde Oostyndische Compagnie dezer landen, naar Oost Indien vertrokken, en wel in den Jare 1750 als hooploper met het schip Oost-Cappelle voor de kamer Rotterdam, zijnde de voorn. Pierre Sarabere in den Jare 1755 op zijne terugreize naar deze landen overleden. Verklarende nog zij Deposanten dat wijle de meergen. Pierre Sarabere jongman en nog ongetrouwt zijnde, naar Oost Indien is vertrokken hebbende zij Deposanten nooit gehoort dat hij getrouwt is geweest.
Verklarend woordenboek der Nederlandsche taal: Hooploper: eene, thans verouderde, benaming voor eene klasse van mindere schepelingen. Winschooten (Seeman 87) zegt dat deze aldus zijn genaamd, omdat zij "booven het getal of de gemeene hoop van Bootsgezellen op den hoop als toe gegeeven" worden.
Hij is getrouwd te Rotterdam op 25 september 1732, op ongeveer 31-jarige leeftijd met Marianne Grenier (17 jaar oud), geboren te Rotterdam op 14 mei 1715, gedoopt te Rotterdam (Waalse kerk) op 31 mei 1715 (doopgetuigen waren Francois Marsault en Marie Anne Marsault), dochter van Jacob Grenier en Anne Labat. Uit dit huwelijk:
 1. Marie Anne Sarabere, geboren te Rotterdam op 15 juni 1733, gedoopt te Rotterdam (Waalse kerk) op 21 juni 1733 (doopgetuigen waren Jean Sarabere en Anne Labat), begraven te Rotterdam op 30 augustus 1754.
  Oud Not. Arch. Rotterdam, inv. 2697, fol. 659, Not. Petrus Jacobus de Superville, Testament van Marie Dupont op 10.9.1750: A Demlle. Marion Daricades, Epouse du Sr. Jean Sarabere, Barbier en cette ville, vingt cinq florins. A la fille d'Isaac Sarabere, Mre Boulanger en cette ville, aussi vingt cinq florins, A Grassiette La Coste aussi en cette ville vingt cinq florins, Aux pauvres de l'Eglise Wallonne de cette ville cinquante florins, etc. etc.
 2. Isaac Marie Sarabere, geboren te Rotterdam op 26 september 1734, gedoopt te Rotterdam (Waalse kerk) op 1 oktober 1734 (doopgetuigen waren de Vader Zelf en Jeanne Grennier).
 3. Pierre Sarabere, hooploper op het schip Oost-Cappelle van de VOC, geboren te Rotterdam op 23 december 1735, gedoopt te Rotterdam (Waalse kerk) op 25 december 1735 (doopgetuigen waren Pierre Gallaneau en Jeane Sarabere), overleden in het jaar 1755.
 4. Jacob Sarabere, geboren te Rotterdam op 25 oktober 1737, gedoopt te Rotterdam (Waalse kerk) op 27 oktober 1737 (doopgetuige was Pierre Sarabere (et Son épouse)), begraven te Rotterdam op 21 december 1742.
  Doopget.: Pierre Sarabere et son épouse.
 5. Marie Sarabere, geboren te Rotterdam op 12 april 1739, gedoopt te Rotterdam (Waalse kerk) op 12 april 1739 (doopgetuigen waren le Pere en Maria Louvel), begraven te Rotterdam op 15 april 1739.
 6. Anne Sarabere, gedoopt te Rotterdam (Waalse kerk) op 2 maart 1740 (doopgetuigen waren le Pere en Jeanne Grenier), begraven te Rotterdam op 4 oktober 1740.
 7. Isaac Sarabere, geboren te Rotterdam op 3 januari 1742, gedoopt te Rotterdam (Waalse kerk) op 7 januari 1742 (doopgetuigen waren de Vader en Jeanne Sarabere vrouw van Gassaru), begraven te Rotterdam op 4 januari 1748.
 8. "Craemkind" Sarrabére, geboren te Rotterdam op 24 maart 1744, begraven aldaar op 25 maart 1744.
 9. Jean Sarabere, geboren te Rotterdam op 21 april 1745, gedoopt te Rotterdam (Waalse kerk) op 23 april 1745 (doopgetuigen waren le Pere en Jeanne Louvel, la Tante).
 10. "Craemkind" Sarrabére, geboren te Rotterdam op 28 juli 1747, begraven aldaar op 29 juli 1747.
 11. Marie Sarabere, geboren te Rotterdam op 25 oktober 1748, gedoopt te Rotterdam (Waalse kerk) op 27 oktober 1748 (doopgetuigen waren Jean Sarabere en Marie Lasalle).
 12. Jacob Sarabere, geboren te Rotterdam op 13 maart 1751, gedoopt te Rotterdam (Waalse kerk) op 17 maart 1751 (doopgetuigen waren Pierre Sarabere en Marianne Sarabere), begraven te Rotterdam op 13 mei 1751.
 13. Isaac Sarabere, geboren te Rotterdam op 11 juli 1752, gedoopt te Rotterdam (Waalse kerk) op 11 juli 1752 (doopgetuigen waren le Pere en Marianne Sarabere), begraven te Rotterdam op 4 december 1752.
 14. Isaac Sarabere, geboren te Rotterdam op 5 januari 1754, gedoopt te Rotterdam (Waalse kerk) op 6 januari 1754 (doopgetuige was Isaac Gassane), begraven te Rotterdam op 11 januari 1754.
 15. Marianne Sarabere, gedoopt te Rotterdam (Waalse kerk) op 1 augustus 1756 (doopgetuigen waren le Pere, la Mére en Maria Jeanne Louvel), begraven te Rotterdam op 17 augustus 1756.
  Doopget.: le pére, la mére, Marie Jeanne Louvel.
II-b Pierre Sarabere, broodbakker, geboren te Salies de Béarn (Frankrijk) rond 1706, begraven te den Haag (Nieuwe kerk) op 8 juli 1767, zoon van I.
Témoignage accordé le 6 May 1725 par l'église de Delft pour l' Eglise de la Haye. Burgerboeken Den Haag inv.nr. 1057, Notulen beginnende met den 21 Januarij 1724 van Borgers, schutters en Kleijne ampten. Borgerschappen: Pierre Sarbay, 21 maart 1729. Vermeld bij zijn huwelijk: Il y a promesse de marriage entre Pierre Sarebere, jeune homme, natif de France et Marie Elisabeth Sales, jeune fille, native ce ici, tous deux demeurant ici à la Haye. Les annonces ont été publiées sans empêchement. Mariés le 1 May 1729 par Mr. Chais. Membre de l'Eglise de la Haye 1733: Saraber Pierre et sa femme. Transportreg. Den Haag 402, fol. 294: Op 19.5.1738 zijn voor de Schepenen van Den Haag verschenen: Johannes Emmery, Nots alhier en Magdalena van Alphen Echtelieden ende bekende wel ende wettelijk vercocht ende overgedragen te hebben aan Pieter Sarabere present, de coop ende overdragt accepteerende, twee huijsen ende erven onder een dak staende ende gelegen aen de noortsijde van de Suster off soo genaemde Corte Bagijnestraat alhier, met alle t'geene daarinne aert ende nagelvast is, enz. enz. Van welke voors coop ende overdragte de vercooper bekende alle wel voldaan ende betaalt te wesen als eerstelijk met de somma van vijff hondert car. glds, haar bij den cooper in vrijen suijveren ende comptanten gelde aangetelt, mitsgaders noch met een scheepenen schultb ter somma van twee duijsent vijff hondert car gls huyden bij den cooper ten behoeve van den vercooper gepasseeert quiteerende alles sonder fraude. Index persoonlijke quotisatie 1742-1748: Sarber Pierre, bakker, Bagijnestraat N.Z. Vermeld bij zijn overlijden: oud 60 jaren, overleden aan een borstkwaal. Betaald aan impost f 6, 3e klasse. Hervormde Gemeente Den Haag, Kerkvoogdij Nieuwe kerk, inv.nr. 498, 2e fol. 221v: Den 8 Julij 1767 is in 't tweede Rond begraaven de bakker Pieter Sarabere: zonder luijden, ten half vier. (Het tweede Rond ter regter zijde den Predikstoel.) Dit graf is geruijmdt den jaare 1785.
Hij is in ondertrouw gegaan te den Haag op 17 april 1729 en getrouwd te den Haag (Franse kerk) op 1 mei 1729, op ongeveer 23-jarige leeftijd met Marie Elisabeth Salles (22 jaar oud), gedoopt te den Haag (Waalse kerk) op 22 augustus 1706, begraven te den Haag (Nieuwe kerk) op 17 april 1775, dochter van David Sales en Anne Sebourd.
Ten doop gehouden door haar vader en Marie Odelet.
Not. Arch. Den Haag, inv.nr. 2956, Not. Samuel Favon, 13.1.1770: Mejuffrouwe Maria Elisabeth Sale, weduwe en boedelhoudster van wijlen Sieur Pieter Sareberre ter ene en Sieur Jan Pieter Wurst Mr. broodbakker alhier ter andere zijde. Comparante heeft verkocht haar "twee huyzen en erven onder een Dack Staende en gelegen aan de Noordzijde van de Zuster of z.g. Korte Bagijnestraat alhier" voor f 5500. Contant f 4000 en f 1500 in de vorm van een obligatie à 3« %.
Idem, fol. 61, 14.4.1770: Jan Pieter Wurst, Mr. broodbakker verklaart schuldig te zijn aan Mej. M. E. Sale f 1800 over de koop van twee huizen.
Nummers van de huizen, de hoofdbewoners en derzelvers inwoonders, van de Bagijnestraat en Kalvermarktbuurt, pag. 163: de weduwe van Pieter Saraber, Mr. broodbakker, schutter en Burger. Verhuijst May 1770.
Waalsche Hervormde gemeente Den Haag, inv.nr. 1026, Not. Samuel Favon, 17.3.1771: Juffr. Marie Elisabeth Sales weduwe van wijlen Sr. Pieter Sareberre wonende alhier, te kennen gevende genegen te zijn om over hare Goederen te disponeren in manieren navolgende: de Testatrice verklaarde te prelegateren aan haren Dogter Elisabeth Sareberre alle hare klederen, linnen en wollen, goud, zilver, juwelen en kleijnodien tot haar lijvgerijf en ciraad behorende niets daar van uijtgezondert, Item al het huijs linnen mitsgaders het grootste bed met al zijn toebehoren, het cabinet en een groten spiegel, voorts een koperen caffekan met drie kranen, twee dito kleijne, een dito ketel en comfoir en twee dito kandelaars en endelijck een grote tinnen soupebac, twee dito kleijne, een douzain dito borden, twee dito kleijne, een dito soupe comme, een dito sauce comme, een dito bierkan, een dito thebusch, een dito trekpot en een dito waterpot, zulks alles tot een equivalent en gelijkstelling met hetgene haar estatrices andere kinderen, zo van haar en haar voorn. man, als ten tijde van huun huwelijk voor uijtzet hebben genoten. En in de verdere goederen, gelden en effecten die de Testatrice met de doot ontruijmen en nalaten zal verklaarde Zij tot haar enige en universele Erfgenaamen te stellen hare vier kinderen met namen Joannes Sareberre, Marianne Sareberre huijsvrouwe van Elie Clement, Anna Sarreberre huijsvrouwe van Isaac le Coste, en de voorn. Elisabeth Sarreberre, zulks in egale portien. Dit verklaarde de Testatrice te wezen haar Testament en uijterste wille.
Vermeld bij haar begraven: oud 69 jaren, overleden aan beroerte. Betaald aan impost f 3,- 4e klasse.
Kerkvoogdij Herv. gem. Den Haag inv. 498, fol. 190: Den 17 april 1775 is in graf no. 192 begraaven Maria Elisabeth Salles, wedwe Salaber, zonder luijden, ten half drie uuren (dit graf is hiermede volgezet). Geruijmd den jaare 1792.
Idem fol. 188: No. 192 is een graf groot vijf zarken, te weeten no. 188, 189, 190, 191 en 192, zijnde de mond van 't graf no. 192.
Summiren staat.
Notariale obligatie groot f 1000.-.-.
1 jaar intrest te verschijnen May 35.-.-.
pretentie ten lasten Jean Sareberre 342.19.-.
f 1377.19.-.
belangende de kleederen en het inboedeltie, boven en behalven dat zeer weijnig en gering zijn, heeft de overledene dezelve merendeels geprelegateert aan hare jongste Dogter tot een equivalent, en word derhalve daar voor hier niets uijtgetrocken.
Schulden en Lasten.
doodschulden en begraafkosten f 200.-.-.
huyshuur te verschijnen 1 May 19.-.-.
Isaac La Coste 360.8.
f 579.8.-.
Concurenten.
Isaac Busvard f 50.-.-.
Isaac La Coste 281.10.-.
f 331.10.-.
f 910.18.-.
Belangende de verdere schulden die nog mogten opkomen kan men vooralsnog niets zeggen als zijnde daaromtrent in onzekerheyt.
Dus zoude dan wel overschieten f 467.-.1.
maar dan moet nog onder de preferenten worden gebragt
1. de kosten op de liquiditeyt des Boedels te vallen en welke men nog niet kan bepalen.
2. nog een Jaar huyshuur a 76.-. ten ware den Eygenaar ons geliefde te ontslaan.
Boedelpapieren relatief tot Jan Saraber, en betreffende zijn aandeel in de nalatenschap van deszelfs Vader Pierre Saraber. N.9.
Aan den Notaris Favon is op den 24 Juny 1775 door B. Cramer overhandigt een Extract authentieq uyt de Notulen van den 8 May 1775 deze Zaak aangaande.
Memoire de ce qui a été fourni à Jean Sarraber par son pére Pierre Saraber & quie reste devoir.
In december 1764 leende Jean van zijn vader "2 ducats". In de jaren 1765 en 1766 leverde Pierre aan Jean regelmatig (ongeveer 35 keer) "un sac farine" of "un sac seigle". (Waarschijnlijk was Jean ook bakker.)
De totale schuld bedroeg op 17.5.1766 f 342.19.
Bijgeschreven in de marge van de akte van 14.4.1770: Gezien quitantie onder de Grosse dezes gesteld van de volgende inhoud: Wij ondergetekenden Isaac La Coste als in huwelijk hebbende Anna Sarabere en Elizabeth Sarabere meerderjarige jonge dogter, zijnde voors. Anna en Elizabeth met en benevens Jan Sarabere en Marianna Sarabere te dier tijd vrouw en nu weduwe van Elias Clement, de enige nagelatene kinderen en geinstitueerde Erfgenamen van Maria Elizabeth Sale weduwe en boedelhoudster van Pieter Sarabere, en vermits de repudiatie door Diaconen van de Walsche kerke alhier als alimenterende voorn. Jan Sarabere den 8 May 1775 gedaan, en die van de gemelde Marianna Sarabere met haar voorn. Man geadsisteert en den 14 Juni 1776 ter Secretarie van Aarlanderveen gepasseert, de enige overgeblevene en den Boedel geadieert hebbende Erfgenamen van de meergemelde Maria Elizabeth Sale weduwe Pieter Sarabere, bekennen alzo en in gedagte qualiteyt de inhoud der vorenstaande obligatie met de daarop verlopen intrest geheel en al te zijn voldaan, consenterende derhalve zo in de royeringe ten protocolle van den notaris als de opheffing der annotatie ter secretarie. Actum Hage 15.5.1779.
Uit dit huwelijk:
 1. Jean Sarabere, gedoopt te den Haag (Waalse kerk) op 5 februari 1730 (doopgetuigen waren Jean Sarabere en Anne Salles), volgt onder III-a.
 2. Marie Elisabeth Sarabere, gedoopt te den Haag (Waalse kerk) op 12 augustus 1731 (doopgetuigen waren David Salles en Jeanne Sarabere).
 3. Marianne Sarabere, gedoopt te den Haag (Waalse kerk) op 26 februari 1733 (doopgetuigen waren Isac Sarabere en Marianne Grenier), volgt onder III-b.
 4. Jeanne Marie Sarabere, gedoopt te den Haag (Waalse kerk) op 10 juni 1734, begraven te den Haag op 12 september 1735.
  A eu pour parrain Pierre Gassarue et pour marraine Jeanne Gassarue sa femme. Vermeld bij haar begraven: f 3 impost betaald.
 5. Marie Elizabet Sarabere, gedoopt te den Haag (Waalse kerk) op 14 februari 1737, begraven te den Haag op 21 mei 1737.
  A eu pour parrain et marraine les dits pére et mére. Vermeld bij haar begraven: f 3 impost betaald, 4e klasse.
 6. Sarabere (ongedoopt), geboren te den Haag op 15 februari 1740, begraven aldaar op 16 februari 1740.
  Vermeld bij het begraven: ongedoopt kind. f 3 impost betaald, 4e klasse.
 7. Pierre Sarabere, gedoopt te den Haag (Waalse kerk) op 14 februari 1743, begraven te den Haag op 21 februari 1748.
  Doopget.: Pierre Gautier et Eleonore La Fortune zijn echtgenoote. Vermeld bij zijn begraven: oud 5 jaren. f 3 impost betaald, 4e klasse.
 8. David Sarabere, geboren te den Haag op 29 september 1745, gedoopt te den Haag (Waalse kerk) op 30 september 1745, overleden te den Haag op 14 december 1745.
  Ten doop gehouden door zijn vader en Sara La Fortune voor zijn moeder, peeter en meeter. Vermeld bij zijn begraven: f 3 impost betaald, 4e klasse.
 9. Anne Sarabere, geboren te den Haag op 24 februari 1747, gedoopt te den Haag (Waalse kerk) op 26 februari 1747, volgt onder III-c.
 10. Elisabeth Marie Sarabere, huishoudster, geboren te den Haag op 11 februari 1749, gedoopt te den Haag (Waalse kerk) op 16 februari 1749, ongehuwd overleden te Amsterdam op 2 september 1819.
  Ten doop gehouden door haar vader en Elizabeth Marie Salles, meter. Gedoopt door Ds. Le Sueur. Recu membre de l'Eglise de la Haye le 9 Avril 1765 par confession, agée de 16 ans. Vermeld bij haar overlijden: ten negen ure des avonds, oud 70 jaren, wonende Singel bij Lijnbaansteeg no. 218. Geen onroerende goederen nagelaten. Op verklaring van Hendrik Idens, oud 58 jaren, kruijer, gebuur. Not. Arch. Den Haag, inv.nr. 4531 fol 69, 16.4.1784 en fol. 184, 8.8.1784: Nalatenschap van Isaac Samuel Bushard, Mr. zilversmid, wonende aan de Z.Z. van de Korte Poten, overleden in Den Haag op 8.2.1784. Hij benoemt tot zijn universele erfgenaam zijn vriend Isaac La Coste, klerk van de desolate Boedelskamer van Amsterdam. Deze mag slechts 1/4 deel genieten van de nalatenschap. Juffrouw Elisabeth Sarraber wonende in Den Haag, huishoudster van de overledene, ontvangt in plaats van de f 2000, haar toebedeeld in het testament, gepasseerd op 20.4.1780 voor Not. Rombouts Coster f 1580. Zij koopt uit de nalatenschap zilver tot een bedrag van f 233.6. Aan het Dogtertje van de Wedue Maria Leman voor en in plaats van f 600: f 474. Aan Juffrouw Maria Sarrabere wedue Leman, voor en in plaats van de haar toebedeelde f 400: f 316.

III-a Jean Sarabere, gedoopt te den Haag (Waalse kerk) op 5 februari 1730, overleden te den Haag op 6 januari 1789, begraven te den Haag (Noorderkerkhof) op 10 januari 1789, zoon van II-b.

Recu membre de l'Eglise de la Haye le 12 avril 1748, par confession.
Inv.nr. 130, buurten 1584-1816, Nummers van de huizen, de hoofdbewoners en derzelvers inwoonders, van de Bagijnestraat en Kalvermarktbuurt, opgenomen op 9.3.1761, op pag. 36: Zuyd Kalvermarkt, nr. 3201 nu Jean Saraber, admissie (verhuyst).
Vermeld bij zijn begraven: Pro Deo. Doodsoorzaak: "bladderroos".
Not. Arch. Den Haag, Inv.nr. 5054, Not. Hendrik van Leeuwen, 6.3.1789: Staat en Inventaris van alle zoodanige goederen als door Jean Saraber op 6.1.1789 metter dood zijn ontruijmt en nagelaten, ten versoeke van Marianne Besanger weduwe van wijlen Jean Saraber.
Contante penningen: niet gevonden. Zilver: een Horologie en een snuijfdoosje. Mans kleederen: drie rokken, een overrok en japon, drie kamisoolen en drie broeken. Twee borstrokken, vier hemden en twee halfhemden. Zes zakdoeken, vier dassen. Paruijken, hoed en rotting, koussen en schoenen. Schanslooper, slaapmusse. Vrouwe kleederen: een greijne japon en rok, een greyne rok. Vier rokken, een zwarte rok en vier Jakken, voorschooijen, vier hemden, drie borstrokken, sokken, koussen en muylen, vier laakens, agt sloopen, een schoorsteenval, tafellaken. Een bed en twee gardijnen, vier deekens, twee strooyzakken.
Meubilaire goederen: Twee kasten, een bureaulatafel, twee tafels, agt stoelen, schilderijen, Delfts aardewerk, posteleyn defect, tafel borden, potten en glaazen, thee stoof en twee spiegelrakken, eenig kooper en tin, een eijsere pot, schop, ketting en tang, tobbes en stooven, een leedikant. Leepels, vorkens, messen en lamp, manden, kleerstokken en bakken. Emmers, een voetebank.
Lasten des boedels. Doodschulden:
Aan het graf in de Nieuwe Kerk f 20
Aan de Bidder van de Zijl 24.10.-.
Aan de dragers 12.-.-.
Aan de knegt van de Schutterijen 1.10.-.
Aan de Timmerman voor de kist 18
Totaal f 76.
Den boedel is schuldig aan Mej. de wed. Sablesolle
wegens huijshuur vant Jaar 1769 f 200.
Dhr. Goijen competeert van den boedel 50.
Dhr. Maas 13.
Aan eenige comenijswaar 4.
Aan J. Mulder 4.
Aan den Bleyker 4.10.
Aan de Pensvrouw 3
Aan de Melkboer 9.10.
Aan de Groenvrouw 4.8.
Aan dhr Apothecar du Val 7.10
Nog weegens differente lombordbriefjes 35.
Totaal f 334.12.
Aldus gepasseerd in SHage voornoemt te presentie van de getuigen.
W.g. H. Hagendoorn, F. van Zuylekom, Marianne besange Wedewe Saraber.
Hij is in ondertrouw gegaan te den Haag (Franse kerk) op 26 april 1761 en getrouwd te Voorburg op 10 mei 1761, op 31-jarige leeftijd met Marianne Besangé (22 jaar oud), gedoopt te den Haag (Waalse kerk) op 22 juni 1738 (doopgetuigen waren Isaac Chataigné en Marianne Chataigné), dochter van Edme Besangé (wijnkoopman) en Jeanne Elisabeth Chataigné. Uit dit huwelijk:
 1. Pierre Saraber, geboren te den Haag op 9 maart 1762, gedoopt te den Haag (Waalse kerk) op 11 maart 1762 (doopgetuigen waren Pierre Sareber en Jannethon Besangé Geboren Charaingné.), volgt onder IV-a.
 2. Marie Elisabeth Sarabere, geboren te den Haag op 21 augustus 1763, gedoopt te den Haag (Waalse kerk) op 25 augustus 1763, overleden te Amsterdam op 31 mei 1849.
  Ten doop gehouden door Edme Besangé et Marie Elisabeth Salles. Gedoopt door Ds. Bobineau. Recue membre de l'Eglise de Amsterdam 9.1.1787 par témoignage de l'Eglise de La Haye.
  Zij is in ondertrouw gegaan te Amsterdam op 25 februari 1790, op 26-jarige leeftijd met Claude Odo La Porte, geboren te Amsterdam.
 3. Elie Saraber, geboren te den Haag op 7 maart 1765, gedoopt te den Haag (Waalse kerk) op 10 maart 1765, volgt onder IV-b.
 4. Jacob Sarabere, geboren te den Haag op 20 februari 1767, gedoopt te den Haag (Waalse kerk) op 26 februari 1767, volgt onder IV-c.
 5. Elizabeth Sarabere, geboren te den Haag op 16 april 1768, gedoopt te den Haag (Waalse kerk) op 17 april 1768, begraven te den Haag op 10 mei 1769.
  Ten doop gehouden door haar vader en door haar meter Elisabeth Saraber. Gedoopt door Ds. de Royer. Overleden aan de mazelen. Pro Deo begraven.
 6. Jeanne Angelique Sarabere, geboren te den Haag op 1 juni 1773, gedoopt te den Haag (Waalse kerk) op 3 juni 1773.
  Ten doop gehouden door de vader. Gedoopt door Ds. Guicherit.

III-b Marianne Sarabere, gedoopt te den Haag (Waalse kerk) op 26 februari 1733, dochter van II-b.

Recu membre de l' église Wallonne de la Haye le 24 Septembre 1750, par confession, agée de 17 ans.
Zij is in ondertrouw gegaan te den Haag op 20 september 1761 en getrouwd te den Haag (Franse kerk) op 6 oktober 1761, op 28-jarige leeftijd met Jean Philippe Elie Clement, geboren te Bern (Zwitserland), wonende te Alphen en Riel (NB), overleden voor 15 mei 1779. Uit dit huwelijk:
 1. Marie Elisabeth Clement, geboren te den Haag in het jaar 1769. Zij is getrouwd te Amsterdam op 14 april 1824, op 55-jarige leeftijd met Willem Rebel (70 jaar oud), geboren te Amsterdam in het jaar 1754, zoon van Gerbert Rebel en Catharina Cranendong.

III-c Anne Sarabere, geboren te den Haag op 24 februari 1747, gedoopt te den Haag (Waalse kerk) op 26 februari 1747, dochter van II-b.

Ten doop gehouden door haar vader en Anne Salles. Parti le 1 Decembre 1763 de La Haye pour Amsterdam, agée de 17 ans. Not.Arch. Den Haag, inv.nr. 4527, Not. Joh. Hendr. Burnier, blz.15, 11.10.1769: De Heer Isaac La Coste Junior, minderjarig Jongman, toekomende Bruydegom, geadsisteerd met deszelfs Vader, de Heer Isaac La Coste, woonende de Comparanten te Amsterdam dog tegenswoordig alhier ten Eenre, en Mejuffrouw Anne Saraber, minderjarige jonge Dogter toekomende Bruyd geadsisteerd met haare Moeder, Mejuffrouwe Marie Elisabeth Sales, Wede Pieter Saraber, woonende alhier ter andere zijde, enz. enz. Zij Comparanten toekomende Echtgenoten belooven hun voorgenomen Huwelijk te zullen doen solemniseren en voltrekken, en Elkanderen dan Effecte dezer te zullen doen en laten genieten. W.g.: Isaac La Coste Junior, Anne Saraber, Isaac La Coste, m.e. Salles veudeve Sarrabert. J. Burnier, Notaris. Isaac La Coste Jr. was een achterneef van Anne Sarabere. Zijn vader Isaac La Coste werd geboren in Salies de Bearn. Hij was bakker zoals Isaac en Pierre Sarabere. Hij werd ingeschreven als "membre de l'Eglise Wallonne de Amsterdam" op 3.8.1728. Op 18.4.1737 werd hij poorter van Amsterdam. Hij woonde op de Pijpemarkt. Hij ondertrouwde op 22.7.1736, trouwde 10.8 te Rotterdam met Marie Louvel (zie bij Isaac Sarabere (II-a), akte van 12.7.1736.) Hij ondertrouwde 2 op 15.9.1741 te Amsterdam met Anne Cornelie Soyer. Hij ondertrouwde 3 op 13.8.1751, trouwde 29.8 te Amsterdam met Judith Anne Basteau weduwe van Pierre Goetjer. Hij woonde toen in de Kalverstraat. Uit het feit dat Isaac La Coste Sr. dezelfde voornaam droeg als zijn neef Isaac Sarabere in Rotterdam, zou men kunnen opmaken dat zij naar een gemeenschappelijke grootvader in Frankrijk genoemd waren.
Zij is in ondertrouw gegaan te den Haag (Waalse kerk) op 15 oktober 1769 en getrouwd aldaar op 2 november 1769, op 22-jarige leeftijd met Isaac la Coste Jr. (22 jaar oud), geboren te Amsterdam op 20 december 1746, gedoopt te Amsterdam (Waalse kerk) op 25 december 1746, begraven te Amsterdam op 28 maart 1780, zoon van Isaac La Coste (bakker) en Anna Cornelia Soyer.
Ontvangen voor het regt op begraven te Amsterdam den 24 Maart 1780 in de klasse van f... voor het lijk van Isaac La Coste Jr.
28 Maart 1780. Isaac La Coste Isaacsz. Ten Huysen van D'Wed. Isaac La Coste op den Nieuwedijk Bijde Kromme Elleboogsteeg, Huurgraf f 15.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Elisabeth Soijez la Coste, geboren te Amsterdam in het jaar 1770, overleden te Hilversum op 28 juli 1840.

IV-a Pierre Saraber, boekhouder, geboren te den Haag op 9 maart 1762, gedoopt te den Haag (Waalse kerk) op 11 maart 1762, overleden te Amsterdam op 15 december 1817, zoon van III-a.

Gedoopt door Ds. Chais. Vermeld bij zijn overlijden: ten agt ure des morgens, oud 56 jaren, wonende Utrechtscheveer no. 105.
Hij is in ondertrouw gegaan te Amsterdam op 2 juni 1786, op 24-jarige leeftijd met Jacoba Geertruijda Bastiaansz. Uit dit huwelijk:
 1. Marie Nanon Saraber, geboren op 26 april 1789, gedoopt te Amsterdam op 29 april 1789, ongehuwd overleden aldaar op 1 februari 1858.
  Vermeld bij haar doop: A la Vieile Eglise par Monsieur J.M. Griot. Temoins: son Pére et Sa Grand Mére Marie Anne Besanger, Jean Saraber représenté par Sa Grande tante Elisabeth Saraber. Recu membre de l'Eglise de Amsterdam 25.4.1809.
 2. Jacoba Geertruida Saraber, geboren te Amsterdam op 5 juni 1790, gedoopt aldaar op 10 juni 1790, ongehuwd overleden aldaar op 7 maart 1863.
  Vermeld bij haar doop: à L 'Eglise Wallonne par Monsieur S. de Chaufepie. Temoins: le Pére représenté par son oncle Soyes La Coste, au lieu de Sa defunte mére Marie Elisabeth Saraber sa tante. Recu membre de l'Eglise de Amsterdam 25.4.1809. Vermeld bij haar overlijden: om een uur des voormiddags, wonende in de Warmoesstraat, van beroep geen, 73 jaren.

IV-b Elie Saraber, schoen- en knoopmaker, geboren te den Haag op 7 maart 1765, gedoopt te den Haag (Waalse kerk) op 10 maart 1765, overleden te den Haag op 28 november 1832, zoon van III-a.

Ten doop gehouden door zijn vader en Elie Clement, afwezig, en Marianne Saraber zijn vrouw, aanwezig. Gedoopt door Ds. Chais. Hij woonde in Den Haag Lang Achterom 255, Wijk C. Vermeld bij zijn overlijden: des morgens ten halfnegen Ure in het huis Wijk S 255.
Hij is in ondertrouw gegaan te den Haag op 26 april 1789 en getrouwd te Scheveningen (Scheveningse kerk) op 10 mei 1789, op 24-jarige leeftijd met Maria van Castel (22 jaar oud), gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 22 april 1767 (doopgetuige was Maria Roos), overleden te den Haag op 22 december 1853, dochter van Michiel van Castel en Catrina Aalbers.
Gedoopt door Ds. Castendijk. Vermeld bij haar overlijden: des namiddags ten half vijf ure.
Uit dit huwelijk:
 1. Machiel Saraber, geboren te den Haag op 25 oktober 1789, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 25 oktober 1789 (doopgetuige was Sara van Kassel), volgt onder V-a.
 2. Maria Anna Saraber, geboren te den Haag op 27 juli 1791, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 31 juli 1791, volgt onder V-b.
 3. Pieter Saraber, geboren te den Haag op 25 januari 1793, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 30 januari 1793 (doopgetuige was Catharina Alberse), volgt onder V-c.
 4. Elie Saraber, geboren te den Haag op 22 oktober 1794, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 26 oktober 1794, begraven te Rijswijk op 19 maart 1796.
  Gedoopt door Ds. Munnekemolen. Vermeld bij zijn overlijden: aan het water op de borst.
 5. Sara Saraber, geboren te den Haag op 29 december 1798, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 6 januari 1799, ongehuwd overleden te den Haag op 15 oktober 1832.
 6. Johannes Saraber, geboren te den Haag op 16 april 1801, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 26 april 1801, volgt onder V-d.
 7. Maria Saraber, geboren te den Haag op 27 augustus 1804, begraven te den Haag (Noorderkerkhof) op 3 september 1804.
  Overleden aan een stuip. Pro deo begraven.
 8. N.N. Saraber, geboren te den Haag op 31 juli 1805, begraven te den Haag (Noorderkerkhof) op 2 augustus 1805.
  Vermeld bij haar begraven: ongedoopte dogter, Pro Deo aangegeven.
 9. Elie Saraber, architect, geboren te den Haag op 4 augustus 1808, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 7 augustus 1808 (doopgetuige was Catrina Aalberts), ongehuwd overleden te den Haag op 19 januari 1878.
  Hij woonde van 1853 tot 1878 aan de Herengracht nr.11 in Den Haag. Inwonend: Anna Cornelia Helge 12.2.1823, nicht en Maria Elisabeth Helge 2.8.1926, nicht. Op zijn naam staan o.a. de verbouwing van de Willemskerk in Den Haag en de Keukenhof in Lisse. Ook was hij technisch adviseur van de eerste, in 1854 opgerichte, Haagse woningbouwvereniging. Enige fragmenten uit: "De Archipelbuurt en het Willemspark, de geschiedenis van twee Haagse woonwijken" door E. Janson (bladz. 45, 59, 60, 78).
  1. Koning Willem III schonk op 21 april 1853 aan de Haagse Hervormde Gemeente het manege-gebouw om het tot kerk in te richten en het altijd als kerk in gebruik te houden. Bovendien schonk de Koning uit eigen middelen de preekstoel, de voorlezersbank en het tafellinnen en -zilver, voor de bediening van de Doop en het Nachtmaal. De verbouwing werd geraamd op f 100.000. De architect, die voor het werk werd aangezocht, Elie Saraber, schatte de kosten op f 89.500, maar niemand wilde het voor dat bedrag doen. Op 22 maart 1854 werd met de verbouwing begonnen, en op 14 december 1856 om 13.00 uur werd de kerk in gebruik genomen. Zij heeft nooit officieel haar naam gekregen, maar bleef tot aan haar laatste dagen Willemskerk heten.
  2. De vereniging ging met deze aanbieding accoord en gaf de Haagse architect Elie Saraber opdracht om een ontwerp te maken voor negen boven- en negen benedenwoningen. Er moest veel licht en doorstroming in de woningen zijn. Elie Saraber werkte kennelijk erg hard, want tegen eind juni 1854 was het ontwerp gereed en werd de Gemeente Den Haag van de bouwplannen op de hoogte gesteld.
  3. Al eerder schreven wij in dit hoofdstuk, hoe de Vereniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse op 1 maart 1854 werd opgericht, en dat de woningen aan de Laan van Schuddegeest de eerste huizen waren die door de Vereniging werden gebouwd. Met de bouw van de huizen werd in 1854 begonnen en half maart 1855 konden de achttien woningen worden opgeleverd. De Haagse architect Elie Saraber maakte het ontwerp en aannemer P. Bodaan bouwde het complex.

IV-c Jacob Sarabere, geboren te den Haag op 20 februari 1767, gedoopt te den Haag (Waalse kerk) op 26 februari 1767, begraven te den Haag (Grote kerk) op 17 november 1797, zoon van III-a.

Ten doop gehouden door zijn vader. Gedoopt door Ds. Guicherit. Vermeld bij zijn overlijden: aan een slijmberoerte.
Hij is in ondertrouw gegaan te den Haag (Kloosterkerk) op 30 maart 1794 en getrouwd aldaar op 3 augustus 1794, op 27-jarige leeftijd met Hendrika Catharina van den Heuvel (27 jaar oud), geboren te Gogh in Cleefsland in het jaar 1767.
Burgerlijk Armbestuur Den Haag, bedeelden: Jacob van Stockum, geboren alhier in 1770 geen L. schoemaker, de Vrouw Hendrica Catharina van den Heuvel geboren te Gogh in Cleefsland in 1767, Roomsch, zeer armoedig. De kinderen: Jan Saraber zijnde een voorzoon van de Vrouw uit een eerste huwelijk 1796. Wilhelmus Jacob 1796. 1 December 1804 bedeeld 10 st., 30 Maart 1805 idem.
(Zij was later gehuwd met Jacob van Stockum, schoenmaker, geboren te den Haag in het jaar 1770.) Uit dit huwelijk:
 1. Jan Sarabere, geboren te den Haag op 25 juli 1796, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 27 juli 1796.
  Gedoopt door Ds. Groeneveld. Not. Arch. Den Haag inv. nr. 4015, blz. 351: Op 6.6.1800 compareerden voor Johannes Ebbe, openbaar notaris, Henrica van den Heuvel, weduwe van Jacobus Saraber, wonende alhier en Elie Saraber, mede wonende alhier, naaste bloedverwant der minderjarige Johannes Saraber. Johannes ontving uit de nalatenschap van zijn vader Jacobus f 25.

V-a Machiel Saraber, aubergiste, geboren te den Haag op 25 oktober 1789, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 25 oktober 1789, zoon van IV-b. Hij is in ondertrouw gegaan op 10 maart 1811 en getrouwd te Scheveningen (Scheveningse kerk) op 24 maart 1811, op 21-jarige leeftijd met Cornelia van der Spek (21 jaar oud), schoonmaakster, gedoopt te Rijswijk op 9 februari 1790 (doopgetuigen waren Martinus van der Spek en Maria van der Spek), overleden te den Haag op 24 februari 1847, dochter van Willem van der Spek en Willemijntje van Leeuwen.

Vermeld bij haar overlijden: des namiddags ten drie ure. In de overlijdensakte wordt zij vermeld als weduwe van Johannes Berber.
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmus Saraber, geboren te den Haag op 12 april 1811, gedoopt te den Haag (RK kerk Casuariestraat) op 15 april 1811 (doopgetuigen waren Wilhelmus van der Spek en Johanna van der Kroft).
  Gedoopt door A. van Gils.
 2. Barbara Adriana Saraber, geboren te Rijswijk op 17 oktober 1825, volgt onder VI-a.

V-b Maria Anna Saraber, dienstbode, geboren te den Haag op 27 juli 1791, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 31 juli 1791, overleden op 23 december 1876, dochter van IV-b.

Peter en meter Jacob Saraber en Marjanne Besanger. Gedoopt door Ds. Heringa. Vermeld bij haar overlijden: des avonds ten zes ure, oud 85 jaren. Het overlijden werd aangegeven door Pieter Machiel Saraber, oud 52 jaren.
Zij is getrouwd te den Haag op 1 mei 1822 (getuigen waren Nicolaas Antonie Becht, Leonardus Jacobus Boers, Pieter de Exter en Cornelis Middagten), op 30-jarige leeftijd met Johannes Gerardus Rudolf Helge (30 jaar oud), timmerman, geboren te Laren (Gelderland) op 3 mei 1791, gedoopt op 8 mei 1791, overleden te den Haag op 3 december 1853, zoon van Johan Hendrik Helge (timmerman) en Anna Cornelia Sluijter. Uit dit huwelijk:
 1. Maria Elisabeth Helge, geboren in het jaar 1826. Zij is getrouwd te den Haag op 20 april 1870 (getuigen waren Johan Frederik Weijtze, Willem Pieter Hillen, Johannes van der Leeuw en Joseph Binder), op 44-jarige leeftijd met Casper Henderik Smelt (53 jaar oud), hoofdopzichter aan de geschutgieterij, geboren in het jaar 1817, zoon van Jan Coenraad Smelt en Egberta Alberts.
 2. Johan Hendrik Helge, geboren in het jaar 1828, volgt onder VI-b.
 3. Hendrika Johanna Helge, geboren te den Haag op 10 november 1830, volgt onder VI-c.
 4. Catharina Maria Helge, geboren te den Haag op 6 februari 1833, volgt onder VI-d.
 5. Nicolaas Frederik Helge, geboren te den Haag op 22 juni 1835, volgt onder VI-e.
 6. Eliza Petronella Helge, geboren in het jaar 1838. Zij is getrouwd te den Haag op 7 september 1864, op 26-jarige leeftijd met Pieter van Deelen (31 jaar oud), timmerman, geboren in het jaar 1833, zoon van Willem van Deelen (koetsier) en Hendrika Domerghi.

V-c Pieter Saraber, hoofdonderwijzer, geboren te den Haag op 25 januari 1793, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 30 januari 1793, overleden te den Haag op 2 januari 1876, zoon van IV-b.

Gedoopt door Ds. Munnekenmolen. Getuige bij het huwelijk: Johannes Gerardus Albertus van Kempen, 24 jaren goudsmit, broeder van de bruid. Advertentie: Het Instituut van den ondergeteekenden is thans verplaatst in de Boekhorststraat, wijk V no.418, en hij heeft de eer, bij deze te berigten, dat bij de gelegenheid tot het aanleeren van vrouwelijke Handwerken, er ook privaat les kan genomen worden in vreemde Talen, de Forte-Piano en het Teekenen. Den Haag, den 9 mei 1834. P. SARABER. Bev.Reg. Den Haag: Hij woonde tussen 1849 en 1859 Nieuwstraat 164, tussen 1859 en 1862 Nobelstraat 28. Hij vertrok naar Norg op 28.4.1862, vestigde zich weer in Den Haag 19.10.1865 en woonde toen resp. Willemstraat 6, Amsterdamse Veerkade 25. Vermeld bij zijn overlijden: des namiddags ten vijf ure. Aangegeven door Johan Karel Metz, oud 43 jaren horlogemaker en Gerrit Hendrik Benjamin de Groot, oud 35 jaren tuinman.
Hij is getrouwd te den Haag op 2 augustus 1820 (getuigen waren Pieter de Exter, Leonardus Jacobus Boers, Nicolaas Antonie Becht en Cornelis Middagten), op 27-jarige leeftijd met Anna Catharina van Kempen (27 jaar oud), geboren te den Haag op 5 juli 1793, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 10 juli 1793 (doopgetuige was Catharina de Haan), overleden te den Haag op 10 februari 1859, dochter van Paulus van Kempen (schoenmaker) en Antoinette de Haan.
Gedoopt door Ds. Hendrik Sek van Leeuwwen. Vermeld bij haar overlijden: des morgens ten vijf ure. Aangegeven door Pieter Machiel Saraber oud 34 jaren, bode.
Uit dit huwelijk:
 1. Elias Pieter Paulus Saraber, rijksambtenaar, geboren te den Haag op 30 april 1821.
  Hij vertrok in 1855 naar Delft, in 1858 naar Utrecht.
  Hij is getrouwd te den Haag op 26 september 1849 (getuigen waren Carel Roels, Johannes Cornelis Adolf Lodewijk Pabst, Lucien Christiaan Ferdinand Jan Spangenberg en Antonie Isaac Cornelis Plaag), op 28-jarige leeftijd met Catharina Wilhelmina Louiza Pabst (33 jaar oud), geboren op 30 oktober 1815, dochter van Adolf Lodewijk Pabst en Willemina van Os.
 2. Antoinette Catharina Saraber, geboren te den Haag op 20 maart 1823, overleden aldaar op 6 april 1910, begraven te Scheveningen (begraafplaats Ter Navolging) op 8 april 1910. Zij is getrouwd op 21 juli 1852 (getuigen waren Johannes Terlaak, Antonie Isaac Cornelis Plaat, Coenraad Krieger en Johan Christiaan Bärenfänger), op 29-jarige leeftijd (1) met Lucius Christiaan Ferdinand Jan Spangenberg (37 jaar oud), onder-directeur, geboren te den Haag op 9 januari 1815, overleden te Veenhuizen (Drente) op 2 oktober 1865, zoon van Johan Lodewijk Spangenberg en Anna Maria Weber. Zij is getrouwd te Harderwijk (Gelderland) op 7 augustus 1872, op 49-jarige leeftijd (2) met Lodewijk Johan Chrisophel Ludolph (54 jaar oud), onderwijzer, geboren te Hellevoetsluis (ZH) in het jaar 1818, overleden te Rotterdam op 26 februari 1880, zoon van Jacob Ludolph en Jacoba Rank.
  (Hij was weduwnaar van Margaretha Cornelia Schomaker, overleden in het jaar 1871.)
 3. Marianne Marie Elisabeth Saraber, huishoudster, geboren te den Haag op 29 januari 1825, overleden aldaar op 4 november 1914, begraven te Scheveningen (begraafplaats Ter Navolging) op 7 november 1914.
  Vermeld bij haar geboorte: ten half drie uur 's morgens. Getuige bij de aangifte: Johannes Gerardus Albertus van Kempen, 29 jaren goudsmit, oom van het kind. Bev.Reg. Den Haag 1913-1939: Zij woonde achtereenvolgens: De Riemerstraat 174, Obrechtstraat 365, Hugo de Grootstraat 19, ten huize van Mej. Schuttershof.
 4. Anna Maria Jacoba Gerardina Saraber, geboren te den Haag op 1 februari 1827, overleden aldaar op 26 juli 1894, begraven te Scheveningen (begraafplaats Ter Navolging) op 30 juli 1894.
 5. Paulus Pieter Saraber, geboren te den Haag op 11 maart 1829, volgt onder VI-f.
 6. Jacoba Geertruida Saraber, onderwijzer, geboren te den Haag op 14 april 1831, overleden aldaar op 8 maart 1920, begraven te Harderwijk (Gelderland).
  Zij vertrok in 1864 naar Rotterdam, in 1867 naar Harderwijk. Vermeld bij haar overlijden: om vijf uur.
  Zij is in ondertrouw gegaan te den Haag op 25 juli 1867 (getuigen waren Pieter Saraber, Paulus Pieter Saraber, Willem Jacobus Feith en Gezemijnus Verveen), op 36-jarige leeftijd met Leendert Verveen (43 jaar oud), docent wis- en natuurkunde aan het gymnasium, geboren te Harderwijk (Gelderland) op 24 mei 1824, wonende aldaar, overleden aldaar op 27 december 1906, begraven aldaar, zoon van Johannes Verveen en Hermina de Wit.
  (Hij was weduwnaar van Johanna Hendrika Top.)
 7. Gerardina Angelique Petronella Saraber, geboren te den Haag op 13 oktober 1833, overleden aldaar op 22 december 1833.
 8. Johannes Gerardus Albertus Saraber, geboren te den Haag op 10 september 1835, volgt onder VI-g.
 9. Catharina Petronella Saraber, geboren te den Haag op 14 april 1838, overleden aldaar op 24 juni 1838.
  Vermeld bij haar geboorte: des avonds ten half zes uur.

V-d Johannes Saraber, fuselier, pruikenmaker en kapper, geboren te den Haag op 16 april 1801, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 26 april 1801, overleden te den Haag op 16 april 1859, zoon van IV-b.

Gedoopt door Ds. J. Oudhuis, predikant te Heiloo. Vermeld bij zijn huwelijk: fuselier bij de 9de afd. Infanterie in garnizoen in Den Haag. Hij woonde Langegracht 279. Vermeld bij zijn overlijden: des avonds ten zes ure.
Hij is getrouwd te den Haag op 14 mei 1823 (getuigen waren Jan Vermaas, Joseph van Reising, Johan Joseph Lässer en Hendrik George Knooft), op 22-jarige leeftijd met Cornelia Piera (31 jaar oud), naaister, geboren te Dordrecht op 28 augustus 1791, overleden te den Haag op 7 mei 1869, dochter van Pieter Piera (klokkenmaker) en Margrieta van Stokkum. Uit dit huwelijk:
 1. Elie Johannes Saraber, geboren te den Haag op 14 december 1821, overleden aldaar op 11 juli 1834.
  Vermeld bij zijn overlijden: des namiddags ten drie ure, Wijk R 262.
 2. Pieter Arie Saraber, geboren te den Haag op 22 juli 1823, overleden aldaar op 4 mei 1824.
  Vermeld bij zijn geboorte: des avonds ten elf ure, bij zijn overlijden: des namiddags ten drie ure. Huis Wijk S 240.
 3. Pieter Machiel Saraber, geboren te den Haag op 13 oktober 1824, volgt onder VI-h.

VI-a Barbara Adriana Saraber, naaister, geboren te Rijswijk op 17 oktober 1825, overleden te den Haag op 6 februari 1853, dochter van V-a.

Vermeld bij haar geboorte: Aangegeven door Hester Steenbrink, 62 jaar, vroedvrouw. Vader Machiel Sareber thans uitlandig. De moeder Cornelia van der Spek woont in de gemeente Loosduinen en is thans in huis bij Antonie van der Lem, Wijk B nr.35. Kopie van deze akte zal gezonden worden aan de officier van de Burgerlijke Stand te Loosduinen.
Bev.Reg. Rijswijk 1825 Wijk B pag. 190:
Antonie van der Lem, geboren Rijswijk 18.12.1793, tapper, met vrouw en zeven kinderen.
Inwoonster: 1 Spek Cornelia van der geboren Rijswijk 1795
2 Barbara geboren Rijswijk 16.10.1825 verhuisd op de woning van Arie Bol.
Vermeld bij haar huwelijk: De bruid heeft verklaard, dat haar vader sedert vele jaren afwezend is, onbewust te zijn van desselfs tegenwoordig verblijf, en dat hij in de doodakte van hare moeder foutief genoemd wordt Johannes Corbet, hebbende de getuigen nog verklaard, dat de familienaam van de vader in de geboorte-akte van de comparante voorkomt als Sareber. Vermeld bij haar overlijden: des morgens ten zes ure.
Zij is getrouwd te den Haag op 3 november 1852 (getuigen waren Gijsbertus van Rijn, Johannes Hendricus van Reken, Christiaan Johanna Dikstra en Johannes Antonie van Schoor), op 27-jarige leeftijd met Hendrik Willem Jansen (26 jaar oud), boekdrukker, geboren in het jaar 1826, zoon van Hendrik Jansen en Wilhelmina Christina Marchal. Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmina Barbara Jansen.
VI-b Johan Hendrik Helge, koetsier, geboren in het jaar 1828, zoon van V-b. Hij is getrouwd te den Haag op 18 februari 1852 (getuigen waren Benjamin Zwiebel, Hendricus van Hoogen, Jan Hopman en Gerardus Hoogeveen), op 24-jarige leeftijd met Antoinette Nicole van Werkhoven (21 jaar oud), mutsenmaker, geboren in het jaar 1831, dochter van Willem van Werkhoven en Susanne Marianne Bedier. Uit dit huwelijk:
 1. Johan Hendrik Helge, geboren te den Haag in het jaar 1854, volgt onder VII-a.
 2. Johannes Gerardus Rudolfus Helge, geboren te den Haag op 30 augustus 1857 (doopgetuigen waren Nicolaas Frederik Helge en Bernardus Cornelis van Werkhoven), volgt onder VII-b.
 3. Bernardus Cornelis Helge, geboren in het jaar 1865, volgt onder VII-c.
 4. Nicolaas Helge, geboren in het jaar 1871, volgt onder VII-d.
VI-c Hendrika Johanna Helge, dienstbode, geboren te den Haag op 10 november 1830, overleden aldaar op 8 mei 1917, dochter van V-b. Zij is getrouwd te den Haag op 9 mei 1855 (getuigen waren Hendrik Bernard 31 Jaar, Hendrik Bernard 70 Jaar, Johannes Cornelis Hagedoorn en Johan Hendrik Helge), op 24-jarige leeftijd met Cornelis Marinus Schepman (24 jaar oud), stoelenmaker en meubelmaker, geboren in het jaar 1831, overleden te den Haag op 8 juli 1910, zoon van Johannes Adam Schepman en Wilhelmina Remmerswaal. Uit dit huwelijk:
 1. Maria Wilhelmina Schepman, geboren te den Haag op 24 januari 1857, volgt onder VII-e.
 2. Cornelis Marinus Schepman, onderwijzer, geboren in het jaar 1859, overleden te den Haag op 11 februari 1942. Hij is getrouwd te den Haag op 27 mei 1885, op 26-jarige leeftijd met Hendrika Christina Schambach (26 jaar oud), geboren in het jaar 1859, dochter van Frederik Chistiaan Schambach (smid) en Hendrika Josina Stam.

VI-d Catharina Maria Helge, geboren te den Haag op 6 februari 1833, overleden aldaar op 16 oktober 1912, dochter van V-b. Zij is getrouwd te den Haag op 9 mei 1855 (getuigen waren Johan Hendrik Helge, Johannes Cornelis Hogendoorn en Hendrik Bernard), op 22-jarige leeftijd met Abraham Oosterling (26 jaar oud), molenaar, geboren te den Haag op 3 februari 1829, overleden aldaar op 10 juli 1913, zoon van Johannes Jacobus Oosterling en Susanna Crama. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Jacobus Oosterling, geboren te den Haag op 28 januari 1856, volgt onder VII-f.
 2. Maria Anna Oosterling, geboren te den Haag op 28 maart 1857.
 3. Johannes Gerardus Rudolphus Oosterling, geboren te den Haag op 21 juni 1858, overleden aldaar op 26 februari 1870.
 4. Maria Anna Oosterling, geboren te den Haag op 27 oktober 1859, overleden aldaar op 9 februari 1860.
 5. Maria Elisabeth Oosterling, geboren te den Haag op 8 januari 1861.
 6. Susanna Oosterling, geboren te den Haag op 22 maart 1862, overleden aldaar op 25 augustus 1862.
 7. Gerardus Jacobus Oosterling, geboren te den Haag op 27 augustus 1863, volgt onder VII-g.
 8. Abraham Oosterling, barbier, geboren te den Haag op 10 oktober 1865, overleden aldaar op 27 november 1937. Hij is getrouwd te den Haag op 8 augustus 1888, op 22-jarige leeftijd (1) met Hendrikje Bakker (32 jaar oud), dienstbode, geboren te Joure op 12 mei 1856, overleden te den Haag op 26 december 1927, dochter van Jouke Bakker en Grietje Jelema. Hij is getrouwd te Dordrecht op 3 april 1929 (getuigen waren Johannens van der Boor en Willem van de Water), op 63-jarige leeftijd (2) met Wilhelmina Knikman (65 jaar oud), geboren te Dordrecht op 23 augustus 1863, overleden aldaar op 5 maart 1945, dochter van Adriaan Knikman en Goverdina Johanna Nelemans.
 9. Jacobus Marinus Oosterling, geboren te den Haag op 16 maart 1867, overleden aldaar op 5 november 1870.
 10. Catharina Hendrika Oosterling, geboren te den Haag op 25 augustus 1869, overleden aldaar op 17 augustus 1870.
 11. Elisabeth Oosterling, geboren te den Haag op 1 maart 1871, overleden te Rijswijk op 12 juli 1940. Zij is getrouwd te den Haag op 22 november 1899, op 28-jarige leeftijd met Pieter Adriaan Cramer (33 jaar oud), geboren te Amsterdam op 2 juni 1866, overleden te den Haag op 27 februari 1955, zoon van Pieter Cornelis Cramer en Francina Passieux.
 12. Levenloos Oosterling, geboren te den Haag op 11 mei 1873, overleden aldaar op 11 mei 1873.

VI-e Nicolaas Frederik Helge, timmerman en rijksambrtenaar, geboren te den Haag op 22 juni 1835, overleden te Rijswijk (ZH) op 25 september 1927, zoon van V-b. Hij is getrouwd te den Haag op 19 augustus 1863 (getuigen waren Pieter van Deelen, Johan Hendrik Helge, Leenderd Krul en Johannes van de Vijver), op 28-jarige leeftijd met Maria Margaretha den Nuijl (28 jaar oud), geboren in het jaar 1835, dochter van Johannes den Nuijl en Hendrika van Soomeren. Uit dit huwelijk:

 1. Elie Helge, fotograaf, geboren te den Haag in het jaar 1867. Hij is getrouwd te Amsterdam op 19 juli 1905, op 38-jarige leeftijd met Bartje Vergeer (35 jaar oud), geboren te Weesp (NH) in het jaar 1870, dochter van Franciscus Vergeer en Catharina Terlien.

VI-f Paulus Pieter Saraber, ambtenaar en adjunct commies, geboren te den Haag op 11 maart 1829, overleden te Nijmegen op 26 juni 1897, zoon van V-c.

Zij woonden in Den Haag: Heemsteeg 7, Willemstraat 6, Bezuidenhout 71b, Oranjeplein 33, Willemstraat 22.
Hij is getrouwd te den Haag op 6 mei 1863 (getuigen waren Marinus Cornelis Feith, Martinus Wilhelmus Liernur, Julianus Johannes Luberti en Krijn Monshouwer), op 34-jarige leeftijd met Anna Pieternella Josina Smits (27 jaar oud), geboren op 26 september 1835, overleden te Nijmegen op 15 juni 1915, dochter van Pieter Cornelis Smits en Wilhelmina Johanna Luberti. Uit dit huwelijk:
 1. Willem Pieter Cornelis Saraber, spoorwegarbeider, geboren te den Haag op 8 april 1865, overleden de Bilt (Utrecht) op 18 maart 1934, begraven te Nijmegen (begraafplaats Rustoord).
  Vermeld bij zijn geboorte: des namiddags ten half vijf uur. Zij trouwden in het Haagse stadhuis aan de Groenmarkt. Het huwelijk bleef kinderloos. Ze woonden eerst in Utrecht, later in Bilthoven, waar zij de villa "Aletta" hadden laten bouwen.
  Hij is getrouwd te den Haag op 14 september 1906, op 41-jarige leeftijd met Aletta Elisabeth Varenkamp (30 jaar oud), geboren te den Haag op 3 november 1875, overleden de Bilt (Utrecht) op 25 november 1956, begraven te Nijmegen (begraafplaats Rustoord) op 28 november 1956, dochter van Frederik Antonij Varenkamp en Henrietta Alida Pierson.
  Willem en Aletta adopteerden de Belgische Maurice Julien Karnas die tijdens de 1e wereldoorlog wees was geworden.
 2. Anna Catharine Saraber, geboren te den Haag op 5 oktober 1866, overleden op 29 december 1956.
  Vermeld bij haar geboorte: des avonds ten half negen uur.
 3. Pauline Petronelle Saraber, geboren te den Haag op 4 juni 1868, overleden te Nijmegen op 10 maart 1949.
 4. Elie Saraber, geboren te den Haag op 9 april 1870, volgt onder VII-h.
 5. Marianne Maria Elisabeth Saraber, geboren te den Haag op 23 augustus 1876, overleden op 11 april 1909.
  Vermeld bij haar geboorte: des namiddags ten half zes uur. Zij vertrok na haar huwelijk naar Amerika.
  Zij is getrouwd te Nieuw Helvoet (ZH) op 31 mei 1907, op 30-jarige leeftijd met Johannes Apolonius Gerardus Verbeek (30 jaar oud), geboren in het jaar 1877, zoon van Willem Verbeek en Geertruida Cornelia Verbeek.
 6. Leonore Jacoba Geertruida Saraber, geboren te den Haag op 27 november 1880, overleden te Nijmegen op 6 december 1966.
  Vermeld bij haar geboorte: des morgens ten half vier uur.

VI-g Johannes Gerardus Albertus Saraber, sergeant-majoor, geboren te den Haag op 10 september 1835, overleden te Delft op 18 februari 1891, zoon van V-c.

Vermeld bij zijn geboorte: des avonds ten half tien uur. Getuigen bij de aangifte: Nicolaas Johannes Nieuwenhuysen, oud 31 jaren timmerman en Anthonie Isaac Cornelis Plaat, oud 41 jaren loodgieter.
Vermeld bij het huwelijk: Hebbende de verloofden bij deze verklaard te erkennen en wettigen hun kind geboren alhier den zeventienden Maart dezes jaars, ingeschreven in de geboorte Registers onder de voornamen van Gerardus Antonius Pieter en als zoon van Maria Hendrika Pover. Getuigen waren: Gerardus Antonius Wentink, oppasser bij de KMA, oud 46 jaren, stiefvader der Bruid, Cornelis Johannes van der Hoeven, boekbinder, oud 40 jaren, Carolus de Bok, tinnengieter, oud 48 jaren, oom der Bruid en Wilhelmus Ari, zadelmaker, oud 25 jaren, de eerste wonende te Breda, de overige wonende binnen deze Gemeente.
Het gezin woonde in 1862 in de kazerne op het St. Jacobskerkhof (Wijk E. huisno. 110) in 's-Hertogenbosch, van 1864 tot 1871 in Geertruidenberg, in 1871 in een woning in de kazerne staande in de Tolbrugstraat in 's-Hertogenbosch, vanaf 1873 in Delft. In 1874 was hij schrijver aan de artilleriemagazijnen aldaar.
Bevolkingsregister Delft: Hij woonde op de Molslaan Z.Z. 177.
Adresboek van Delft bijgewerkt tot 30 November 1889: Saraber J.G.A. boekhouder, Geer 32.
Inventarisnr. 956 Stamboek van de Onderofficieren en Manschappen van mindere graden van het Vijfde Regiment Infanterie. 2-de kwartaal 1852.
J.G.A. Saraber. Stamboeknummer: 40825.
Vader Pieter. Moeder Anna Catharina van Kempen.
Geboren 's-Hage Z-H 10 September 1835. Laatst gewoond 's-Hage.
Bij zijn aankomst bij het Korps lang 1 Ellen, 5 Palmen, 2 Duimen, - strepen.
Bij de intrede van zijn 19 jaar 1.644 El.
Aangezicht rond, voorhoofd gewoon, oogen blaauw, neus ordinair, mond ordinair, kin spits, haar bruin, wenkbrauwen bruin, merktekenen (gehuwd) geen.
Wanneer en op welke wijze bij het Korps gekomen: Op den 6 Mei 1852 overgenomen als Korporaal titulair van het Instructie Bataillon.
Gereëngageerd tot 6 September 1872.
Bij het Instructie Bataillon vrijwillig geëngageerd als soldaat voor den tijd van 10 jaren zonder handgeld den 12 September 1851. Korporaal titulair 5 February 1852. Overgeplaatst bij het Vijfde Regiment Infanterie 6 Mey 1852. Bevordering bij het Korps tot den graad van Officier:
Korporaal den 7 Mey 1852. Fourier den 14 July 1855. Sergeant den 2 Mey 1857. Sergeant Majoor den 1 October 1859. Eerste chevron den 12 September 1861.
Gedane Veldtogten, bekomen wonden, uitstekende daden:
den 10 September 1865 de bronzen medaille ontvangen.
Den 29 Mey 1872 met paspoort als zijnde bestemd om in eene burgerlijke rijksbetrekking over te gaan, op grond van het Koninglijk Besluit dd 15 April 1869 no 2.
Not. Arch. Delft akte 6794, Not. Mr. Pieter Post Uiterweer: Op den tweeden Januarij 1891 compareerde de Heer Johannes Gerardus Albertus Saraber boekhouder wonende te Delft en mij bekend, dewelke genegen om te beschikken over zijne natelaten goederen aan mij notaris zijnen uitersten wil heeft opgegeven in dezer voege: Ik benoem en stel tot mijne eenige en algeheele erfgename mijne echtgenote Mejuffrouw Maria Hendrica Pover, particuliere, wonende te Delft en zulks van alles, wat ik bij mijn overlijden zal nalaten, zonder eenige uitzondering. Waarvan acte.
Gedaan en verleden te Delft ten voormelden dag ten woonhuize van den heer testateur in tegenwoordigheid van de heeren Carolus Joannes Bernardus Tonino, particulier wonende te Hof van Delft en Adrianus Marinus van der Lee goudsmidsknecht te Delft woonachtig beiden mij bekend als getuigen hiertoe verzocht hebbende onmiddellijk na voorlezing de heer testateur met de getuigen en mij notaris deze acte geteekend. De testateur is overleden te Delft den achttienden februari 1891. De tijdelijke bewaarder der minuten.
Hij is getrouwd te 's-Hertogenbosch op 14 november 1861, op 26-jarige leeftijd met Maria Hendrika Pover (22 jaar oud), geboren te Breda op 24 september 1839, overleden te Delft op 19 februari 1922, dochter van Adrianus Pover (oppasser 1e klasse bij de KMA en kannonier) en Maria van de Pol.
Zij vertrok op 26.7.1860 naar 's-Hertogenbosch.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerardus Antonius Pieter Saraber, geboren te 's-Hertogenbosch op 17 maart 1861, overleden aldaar op 17 januari 1862.
  Vermeld bij zijn geboorte: om half negen des morgens in de huizinge staande op den Kanaaldijk wijk D 83. Aangegeven door Pieternella van der Velden, stadsvroedvrouw 38 jaren, Johannes Gerardus Albertus Saraber, sergeant majoor van de Infanterie oud 25 jaren en Mathijs Cornelis Nieuwdorp, sergeant oud 34 jaren. Vermeld bij zijn overlijden: om acht uren des avonds op het St. Jacobskerkhof, kazerne. Aangegeven door Gerardus Kerstel aanspreker, 42 jaren en Franciscus Smits aanspreker, 38 jaren.
 2. Maria Gerardina Saraber, geboren te 's-Hertogenbosch op 30 oktober 1862, volgt onder VII-i.
 3. Gerardus Antonius Marinus Saraber, geboren te Geertruidenberg op 18 december 1864, volgt onder VII-j.
 4. Theodorus Hendricus Saraber, geboren te Geertruidenberg op 3 november 1866, volgt onder VII-k.
 5. Cornelis Johannes Saraber, geboren te Geertruidenberg op 1 oktober 1868, volgt onder VII-l.
 6. Fredericus Carolus Saraber, geboren te 's-Hertogenbosch op 7 december 1871 (RK), volgt onder VII-m.
 7. Franciscus Philippus Saraber, geboren te Delft op 27 mei 1874, overleden aldaar op 6 augustus 1875.
  Vermeld bij zijn geboorte: des morgens ten drie ure in de woning wijk 2 nommer 557. Getuigen bij de aangifte: Cornelis van der Zwan oud 62 jaren en Cornelis A. J. van Strijbos oud 36 jaren, schrijvers aan de magazijnen.
 8. Anna Catharina Hendrika Maria Saraber, geboren te Delft op 11 mei 1876, volgt onder VII-n.
 9. Johannes Gerardus Albertus Pieter Saraber, geboren te Delft op 20 juli 1878, volgt onder VII-o.

VI-h Pieter Machiel Saraber, kapper en bedienaar van begrafenissen/bidder, geboren te den Haag op 13 oktober 1824, overleden aldaar op 26 maart 1911, begraven te den Haag (Oud Eik en Duinen) op 29 maart 1911, zoon van V-d.

Vermeld bij zijn geboorte: des namiddags een ure. Zij woonden: Rond de Kerke 21, Bierkade 31, Paviljoensgracht 125, Piet Heinstraat 72, Paviljoensgracht 135.
Hij is getrouwd te den Haag op 5 juli 1848 (getuigen waren Huibert van de Watering, Gerardus Jacobus Pontier, Johannes Annokkee en Franciscus Wilhelmus de Zwaan), op 23-jarige leeftijd (1) met Maria Magdalena Annokkee (22 jaar oud), geboren te den Haag op 8 juli 1825, overleden aldaar op 21 maart 1867, dochter van Dirk Annokkee (koopman) en Joba Wilhelmina Weber.
Vermeld bij haar overlijden: des namiddags ten drie ure.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Saraber, geboren te den Haag in augustus 1849, overleden aldaar op 10 april 1850.
  Vermeld bij zijn overlijden: des morgens ten half twee ure, oud acht maanden, aangegeven door Johannes Saraber, kapper, grootvader van het kind.
 2. Cornelia Saraber, geboren te den Haag in augustus 1849, overleden aldaar op 26 september 1849.
  Vermeld bij haar overlijden: des namiddags ten drie ure, oud twee maanden, aangegeven door Johannes Saraber, kapper, grootvader van het kind.
 3. Joba Wilhelmina Saraber, geboren te den Haag op 22 november 1850, volgt onder VII-p.
 4. Johannes Saraber, geboren te den Haag op 9 maart 1852.
  Hij vertrok in zeedienst.
 5. Pieter Hermanus Saraber, korporaal bij het Instructie Bataillon, geboren te den Haag op 5 oktober 1853, overleden te Kampen (Overijssel) op 22 augustus 1874.
  Hij vertrok op 2 maart 1872 naar Kampen.
 6. Cornelia Johanna Saraber, geboren te den Haag op 12 maart 1855, volgt onder VII-q.
 7. Johanna Engelina Saraber, geboren te den Haag op 6 augustus 1856, ongehuwd overleden aldaar op 15 december 1930.
  Zij vertrok op 10.8.1878 naar Gouda.
 8. Maria Engelina Saraber, geboren te den Haag op 8 februari 1860, overleden aldaar op 17 december 1931.
  Zij verhuisde naar Bezuidenhout 93 in Den Haag.
  Zij is getrouwd te den Haag op 2 augustus 1895, op 35-jarige leeftijd met Hendrik Jacobus Dirk Lucouw, borduurwerker, zoon van Hendrik Arie Cornelis Lucouw en Immetje Lubbers.
 9. Dirk Saraber, geboren te den Haag op 23 juli 1861, overleden aldaar op 16 februari 1862.
  Vermeld bij zijn overlijden: des morgens ten vier ure, oud 6 maanden.
 10. Susanna Saraber, geboren te den Haag op 29 juli 1862, overleden aldaar op 7 oktober 1862.
  Vermeld bij haar overlijden: des morgens ten tien ure, oud 2 maanden.
 11. Dirk Saraber, geboren te den Haag op 19 juli 1863, overleden aldaar op 23 december 1864.
  Vermeld bij zijn overlijden: des namiddags ten vier ure.
 12. Dirk Saraber, geboren te den Haag op 3 januari 1866, overleden aldaar op 4 januari 1866.

Hij is getrouwd te den Haag op 16 oktober 1878, op 54-jarige leeftijd (2) met Johanna Cornelia van Roosendaal (51 jaar oud), geboren te Breda op 6 december 1826, dochter van Petrus van Roosendaal en Johanna Biesheuvel.
(Zij was weduwe van Johannes Beck, bode.)

VII-a Johan Hendrik Helge, stoffeerder en behanger, geboren te den Haag in het jaar 1854, overleden aldaar op 21 augustus 1920, zoon van VI-b. Hij is getrouwd te den Haag op 26 september 1877 (getuigen waren Cornelis Johannes Berger, Leonardus Lubertus Hendricus Hageraats en Cornelis Hermanus van Wijk Urfer), op 23-jarige leeftijd met Hendrika Jacoba van Vliet (23 jaar oud), geboren te den Haag in het jaar 1854, dochter van Gerrit van Vliet (metselaar) en Frederika Louisa Wilhelmina Schildknegt (metselaar). Uit dit huwelijk:

 1. Maria Anna Helge, geboren te den Haag in het jaar 1880, overleden te Rotterdam op 4 januari 1882.
 2. Hendrika Jacoba Helge, geboren te Rotterdam op 17 juni 1881. Zij is getrouwd te den Haag op 13 december 1911, op 30-jarige leeftijd met Johannes van Beek (45 jaar oud), aardwerker, geboren in het jaar 1866, zoon van Pieter van Beek en Anna van Zundert.
 3. Johan Hendrik Helge.

VII-b Johannes Gerardus Rudolfus Helge, behanger, geboren te den Haag op 30 augustus 1857, zoon van VI-b. Hij is getrouwd te den Haag op 6 november 1878 (getuigen waren Gerard Hardwijk, Johan Hendrik Helge, Dirk van Reijn en Lodewijk Abraham de la Vieter), op 21-jarige leeftijd met Johanna Sophia van Reijn (19 jaar oud), dienstbode, geboren in het jaar 1859, dochter van Johan Hendrik van Reijn (koetsier) en Sophia Wilhelmina Rou. Uit dit huwelijk:

 1. Antoinetta Nicole Helge, werkster, geboren in het jaar 1879. Zij is getrouwd te den Haag op 18 juli 1900, op 21-jarige leeftijd (1) met Isaac Antonius Zacharias van Dam (22 jaar oud), straatmaker, geboren in het jaar 1878, zoon van Johannes van Dam (tuinman) en Derkje van Grevensteijn. Zij is getrouwd te den Haag op 14 april 1909, op 30-jarige leeftijd (2) met Willem Frederik Urgert (46 jaar oud), opperman, geboren in het jaar 1863, zoon van Jan Baptist Urgert en Elisabeth Pertornella Vand Er Hoorn.
  (Hij was weduwnaar van Dina Bosman.)
 2. Johannes Gerardus Rudolfus Helge, behanger, geboren te den Haag op 18 januari 1881. Hij is getrouwd te den Haag op 20 augustus 1902, op 21-jarige leeftijd met Carolina van Roijen (20 jaar oud), naaister, geboren in het jaar 1882, dochter van Jsn van Roijen (behanger) en Johsnns Maria Klijnee.
 3. Johanna Sophia Helge, geboren in het jaar 1883. Zij is getrouwd te den Haag op 20 maart 1907 (getuigen waren Antonius van Dam, Jan Elswijk, Johannes Gerardus Rudolphns Helge en Jacobus van Uffelen), op 24-jarige leeftijd met Pieter van Ufferen (31 jaar oud), koopman, geboren in het jaar 1876, zoon van Adriaan van Ufferen (tuinman) en Adriana Tromp.
 4. Joan Hendrik Helge, behanger, geboren in het jaar 1885. Hij is getrouwd te den Haag op 22 augustus 1906, op 21-jarige leeftijd met Hendrika Antonia de Rooij (20 jaar oud), dienstbode, geboren in het jaar 1886, dochter van Hendrikus de Rooij en Jansje Fracina Paiulina Ot.
 5. Anna Cornelia Helge, dienstbode, geboren in het jaar 1890. Zij is getrouwd te den Haag op 30 augustus 1911, op 21-jarige leeftijd met Leendert Krul (21 jaar oud), arbeider, geboren in het jaar 1890, zoon van Johannes Franciscus Krul en Petronella van Rijswijk.
 6. Karel Hermanus Helge, geboren te den Haag op 24 maart 1900.

VII-c Bernardus Cornelis Helge, schoenmaker, geboren in het jaar 1865, overleden te den Haag op 12 maart 1944, zoon van VI-b. Hij is getrouwd te den Haag op 13 november 1889, op 24-jarige leeftijd met Eugenie Louisa de Kleijn (22 jaar oud), geboren in het jaar 1867, dochter van Mattheijs Johannes de Kleijn en Eugenie Maria Louisa van Leeuwen. Uit dit huwelijk:

 1. Martha Helge. Zij is getrouwd te den Haag op 4 oktober 1922 met Hendrik Willem Burger, zoon van Matthijs Burger en Maria Trampe.

VII-d Nicolaas Helge, brievenbesteller en postbeambte, geboren in het jaar 1871, zoon van VI-b. Hij is getrouwd te den Haag op 12 april 1893 (getuigen waren Cornelis Josephus Fredericus Brörens, Henri Willem Helge en Jan Carel Urban), op 22-jarige leeftijd met Antonia Helena Zijnen (23 jaar oud), geboren in het jaar 1870, dochter van Cornelis Leendert Zijnen en Antonia Helena Griemmé (huisbewaarster). Uit dit huwelijk:

 1. Johan Cornelis Helge, instrumentenmaker, geboren te den Haag op 23 april 1906. Hij is getrouwd te den Haag op 30 mei 1934, op 28-jarige leeftijd met (en gescheiden te den Haag op 3 november 1938 van) Geertruida Jacoba Jansen (25 jaar oud), geboren in het jaar 1909, dochter van Simon Jansen en Anna Maria Nijssen.
 2. Jacobus Cornelis Helge.

VII-e Maria Wilhelmina Schepman, onderwijzeres, geboren te den Haag op 24 januari 1857, overleden aldaar op 6 mei 1928, dochter van VI-c. Zij is getrouwd te den Haag op 15 september 1886, op 29-jarige leeftijd met Pieter Elize van Leeuwen (28 jaar oud), hoofdonderwijzer en assuradeur, geboren in het jaar 1858, zoon van Elisa Pieter van Leeuwen (bediende) en Neeltje Geertrui Catharina van Leeeuwarden. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia van Leeuwen, geboren in het jaar 1889. Zij is getrouwd te den Haag op 14 augustus 1917, op 28-jarige leeftijd met Gunnar Nordström (36 jaar oud), docent in de theoretische physica, geboren in het jaar 1881, zoon van Ernst Samuel Nordström en Alina Sophia Hirn.

VII-f Johannes Jacobus Oosterling, baardscheerder, barbier en winkelier, geboren te den Haag op 28 januari 1856, overleden aldaar op 15 mei 1912, zoon van VI-d. Hij is getrouwd te den Haag op 5 mei 1880, op 24-jarige leeftijd met Dirkje Vermaas (20 jaar oud), dienstbode, geboren te Rozenburg op 17 oktober 1859, overleden te den Haag op 29 oktober 1919. Uit dit huwelijk:

 1. Abraham Oosterling, geboren te den Haag op 26 maart 1881, volgt onder VIII-a.
 2. Willem Oosterling, barbier, geboren te den Haag op 31 maart 1882, overleden aldaar op 23 april 1922.
 3. Catharina Maria Oosterling, geboren te den Haag op 19 mei 1884, overleden aldaar voor 1892.
 4. Elisabeth Jacoba Oosterling, geboren te den Haag op 30 juni 1886.
 5. Catharina Maria Oosterling, geboren te den Haag op 19 april 1892.

VII-g Gerardus Jacobus Oosterling, opzichter en tekenaar, geboren te den Haag op 27 augustus 1863, overleden aldaar op 5 december 1935, zoon van VI-d. Hij is getrouwd te den Haag op 25 april 1888 (getuigen waren Hendricus Franciscus van Kemenade, Johannes Jacobus Osoterling, Pieter Franciscus Smits en Cornelis Koppenol), op 24-jarige leeftijd met Dorothea Maria Vogels (26 jaar oud), geboren te den Haag op 14 augustus 1861, overleden aldaar op 1 juni 1932, dochter van Willem Hendrik Vogels en Maria Verdelman. Uit dit huwelijk:

 1. Gerardina Jacoba Oosterling, geboren te den Haag op 16 september 1890.

VII-h Elie Saraber, predikant, geboren te den Haag op 9 april 1870, overleden te Maastricht op 3 juli 1946, zoon van VI-f.

Candidaat in Friesland in 1900, predikant te Pesse 28.10.1900, te Leeuwen 1909, emeritus 1.11.1940.
Hij is getrouwd te Nijmegen op 16 oktober 1900, op 30-jarige leeftijd met Gesina Schuller (28 jaar oud), geboren op 15 juni 1872, overleden op 25 mei 1957, dochter van Johannes Jacobus Schuller en Janna Christina Tegronde. Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Christina Saraber, geboren te Pesse (Ruinen) op 18 december 1901, overleden te Velp op 22 februari 1982, begraven te Ellecom. Zij is getrouwd te Wamel (Gld) op 14 april 1934, op 32-jarige leeftijd met Jacob Jan Minnes de Jong (28 jaar oud), leraar, geboren te Appeltern op 29 december 1905, overleden te Meppel op 27 mei 1957, begraven te Ellecom, zoon van Minne Franzes de Jong en Minke Anke Pouwels.
 2. Paul Pieter Saraber, geboren te Ruinen op 23 mei 1903, volgt onder VIII-b.
 3. Levenloos Saraber, geboren te Pesse (Ruinen) op 4 november 1905, overleden aldaar op 4 november 1905.
 4. Gesina Saraber, geboren te Pesse (Ruinen) op 11 juni 1907, volgt onder VIII-c.
 5. Anna Henriette Saraber, geboren op 16 maart 1910, overleden te Arnhem op 28 juli 1915.
 6. Elie Saraber, geboren te Boven Leeuwen op 12 oktober 1912, volgt onder VIII-d.
 7. Johannes Jacobus Saraber, geboren op 14 november 1914, volgt onder VIII-e.
 8. Anna Leonore Saraber, diacones, geboren te Boven Leeuwen op 18 juli 1916, wonende te Nieuw Loosdrecht, overleden aldaar op 6 april 1998, begraven te Nijmegen (begraafplaats Rustoord) op 10 april 1998.
  Nieuwe Haagsche Courant van 10 November 1959: Zuster Saraber kreeg haar opleiding tot verpleegster in het Utrechtse diaconessenhuis, doorliep daar ook de school voor wijkwerk. Elf jaar werkte zij daarna in de wijk: in Abcoude en Baambrugge. Sinds 1954 is zij nu besturend zuster met de functie van adjunct-directrice in het Haarlems diaconessenhuis. In Juli 1960 vertrekt zij naar Suriname, waar zij is benoemd tot directrice van het nieuwe ziekenhuis in Paramaribo.

VII-i Maria Gerardina Saraber, geboren te 's-Hertogenbosch op 30 oktober 1862, overleden te Delft op 26 december 1948, begraven te Delft (RK begraafplaats) op 29 december 1948, dochter van VI-g. Zij is getrouwd te Delft op 8 november 1882, op 20-jarige leeftijd met Bernardus Gerardus Hendricus Wilmer (26 jaar oud), schoenmaker, geboren te Delft op 8 maart 1856, overleden aldaar op 2 april 1928, zoon van Johannes Bernard Wilmer (meester schoenmaker) en Bernardina Gesina Krupers. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Bernardus Antonius Wilmer, geboren te Delft op 27 november 1883, volgt onder VIII-f.
 2. Bernardus Gerardus Hendricus Wilmer, geboren te Delft op 17 november 1884.
 3. Maria Henrica Wilmer, geboren op 17 november 1884, overleden te Delft op 22 februari 1885.
 4. Johannes Gerardus Albertus Wilmer, geboren te Delft op 21 februari 1886, overleden aldaar op 21 september 1886.
 5. Bernardus Gerardus Antonius Marie Wilmer, geboren te Delft op 13 januari 1887. Hij is getrouwd te Delft op 20 januari 1915, op 28-jarige leeftijd met Hendrika Lucia Groen (28 jaar oud), geboren te Nieuwkoop in het jaar 1887, dochter van Johannes Gerardus Groen en Hillegonda van Leeuwen.
 6. Jozef Gerardus Antonius Wilmer, geboren te Delft op 11 maart 1888. Hij is getrouwd te Breda op 23 oktober 1913, op 25-jarige leeftijd met Johanna Antonia Bouw (22 jaar oud), geboren te Breda in het jaar 1891, dochter van Antonius Bouw en Lubbertje Lubbers.
 7. Christianus Antonius Marie Wilmer, geboren te Delft op 29 april 1889, volgt onder VIII-g.
 8. Anthonius Gerardus Marinus Wilmer, geboren te Delft op 2 juni 1890, overleden aldaar op 21 oktober 1890.
 9. Bernardina Maria Anthonia Wilmer, geboren te Delft op 11 augustus 1891. Zij is getrouwd te Delft (Hof van Delft) op 31 maart 1920, op 28-jarige leeftijd met Jacobus Lock (36 jaar oud), geboren te Delft in het jaar 1884, zoon van Joseph Lock en Maria Magdalena Wassenburg.
 10. Maria Cornelia Francisca Anthonia Wilmer, geboren te Delft op 4 oktober 1892, volgt onder VIII-h.
 11. Fredericus Carolus Anthonius Marie Wilmer, geboren te Delft op 25 maart 1894, overleden aldaar op 22 juli 1901.
 12. Theodorus Josephus Antonius Wilmer, geboren te Delft op 5 maart 1895, overleden aldaar op 26 april 1896.
 13. Theodorus Antonius Marie Wilmer, geboren te Delft op 2 juni 1896, overleden te den Haag op 16 augustus 1983. Hij is getrouwd op 21 juni 1922, op 26-jarige leeftijd (1) met Elisabeth Anna Diemers (27 jaar oud), geboren in het jaar 1895, overleden te Delft op 18 februari 1923, dochter van Theodorus Hermanus Diemers en Gerardina Henrietta Corver. Hij is getrouwd te den Haag op 19 september 1923, op 27-jarige leeftijd (2) met Peternella Antoinette Hendrika Vos (27 jaar oud), geboren te Gouda op 5 december 1895, overleden te den Haag op 13 juni 1961, dochter van Jacobus Rudolphus Theodorus Vos (grutter en bioscoopdirecteur) en Maria Theodora Johanna Duijnstee.
 14. Antonius Aloijsius Marie Wilmer, geboren te Delft op 24 mei 1897. Hij is getrouwd te Schipluiden op 5 april 1921, op 23-jarige leeftijd met Adriana Maria Biemans (22 jaar oud), geboren te Terheijden op 4 mei 1898, dochter van Willem Biemans en Maria Verhagen.
 15. Maria Bernardina Antonia Wilmer, geboren te Delft op 22 augustus 1899, overleden aldaar op 31 augustus 1899.
 16. Frits Josef Ignatius Wilmer, geboren te Delft op 6 maart 1902. Hij is getrouwd te Schipluiden op 15 juni 1927, op 25-jarige leeftijd met Johanna Wilhelmina Bubbert, geboren te Schipluiden, dochter van Johannes Cornelis Bubbert en Wilhelmina Johanna Francina Mokveld.
 17. Anna Catharina Maria Wilmer, geboren te Delft op 4 februari 1903, overleden op 30 mei 1995. Zij is getrouwd te Delft op 28 oktober 1925, op 22-jarige leeftijd met Simon Jacobus Nadorp (24 jaar oud), geboren te Delft in het jaar 1901, zoon van Marinus Andreas Joseph Nadorp en Maria Catharina van Oosten.
 18. Maria Margaretha Antonia Wilmer, geboren te Delft op 17 oktober 1905, overleden op 12 juni 1906.

VII-j Gerardus Antonius Marinus Saraber, sergeant-geweermaker bij de Infanterie, geboren te Geertruidenberg op 18 december 1864, wonende te Leiden, overleden te Oegstgeest op 6 april 1948, begraven aldaar op 9 april 1948, zoon van VI-g.

Vermeld bij zijn geboorte: om negen ure des morgens in wijk C nr. 41. Getuigen bij de aangifte: Willem Abraham Libosan, oud 39 jaren onderadjudant en Bernardus Mooijmans, oud 45 jaren sergeant majoor. Zij woonden in Delft Verwersdijk 174 en verhuisden later naar Leeuwarden en Assen, op 13.7.1903 van Leiden naar Oegstgeest en op 31.3.1911 weer naar Leiden. (Bevolkkingsregister Oegstgeest)
Hij is getrouwd te Delft op 21 augustus 1889, op 24-jarige leeftijd met Gesina van Langen (22 jaar oud), geboren te Delft op 7 april 1867, overleden te Oegstgeest op 24 augustus 1938, begraven aldaar op 27 augustus 1938, dochter van Pieter van Langen (loodgieter) en Gerarda Agnes van der Horst. Uit dit huwelijk:
 1. Gerardus Johannes Albertus Saraber, geboren te Delft op 1 juni 1890, volgt onder VIII-i.
 2. Agnes Gerarda Saraber, geboren te Leeuwarden op 22 juli 1892 (RK), wonende te Oegstgeest en te Leiden, overleden op 9 november 1983, begraven te Ilperdam. Zij is getrouwd te Oegstgeest op 12 september 1918, op 26-jarige leeftijd met Theodurus Wilhelmus van der Voorden (33 jaar oud), geboren te Leiden in het jaar 1885, zoon van Petrus Albertus van der Voorden en Johanna Catharina Wennekers.
 3. Maria Hendrica Saraber, onderwijzeres, geboren te Leeuwarden op 8 april 1895, wonende te Oegstgeest en te Leiden.
 4. Gesina Maria Saraber, kloosterzuster (Maria Antonio), geboren te Assen op 6 november 1897, wonende te Oegstgeest en te Leiden, overleden te Rosmalen op 26 mei 1965, begraven te Rosmalen (kloosterkerkhof Mariaoord).
 5. Anna Catrina Saraber, geboren te Assen op 2 februari 1901, wonende te Oegstgeest en te Leiden.
 6. Geertruida Maria Saraber, telefoniste, geboren te Oegstgeest op 14 maart 1909, wonende aldaar en te Leiden.

VII-k Theodorus Hendricus Saraber, geboren te Geertruidenberg op 3 november 1866, overleden te Oude Wetering op 3 december 1947, zoon van VI-g.

Vermeld bij zijn geboorte: om vier ure des morgens wijk C nr. 41. Getuigen bij de aangifte: Willem Abraham Libosan, oud 41 jaren onderadjudant en Theodorus Fol, oud 36 jaren schrijnwerker. Delftsche Courant 1876-1923: T.H. Saraber acte hulponderwijzer (1885, 60). Hij was onderwijzer in Varik (Gld), schoolhoofd in Kethel en later op het Bezuidenhout in Den Haag.
Hij is getrouwd op 7 november 1889, op 23-jarige leeftijd met Hillegonda Magdalena Maria van der Burg (24 jaar oud), geboren te Schiedam op 17 juni 1865, overleden te den Haag op 11 april 1940, dochter van Petrus van der Burg (eigenaar scheepswerf) en Agatha Reuvekamp.
Zij werd op 13.4.1940 bijgezet in het familiegraf te Oude Wetering.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Gerardus Albertus Saraber, pastoor, geboren te Varik (Gelderland) op 9 december 1891, overleden te Amstelveen op 8 maart 1971, begraven te Oude Wetering op 12 maart 1971.
 2. Agatha Petronella Maria Saraber, kloosterzuster (Marie Thérése), geboren te Kethel op 20 februari 1894, overleden te Wamel (Noord Brabant) op 24 februari 1982, begraven aldaar op 27 februari 1982.
 3. Maria Hendrica Saraber, geboren te Kethel op 18 december 1896, wonende te den Haag, overleden in mei 1982.
 4. Petrus Gregorius Wilhelmus Saraber, geboren te Kethel op 29 maart 1898, volgt onder VIII-j.
 5. Anthonius Gerardus Marinus Saraber, geboren te Kethel op 17 maart 1900, overleden op 23 juni 1900.
 6. Bernardus Petrus Henricus Saraber, missionaris in Oeganda, geboren te Kethel op 21 april 1901, overleden te Amstelveen op 19 maart 1972, begraven te Oosterbeek op 23 maart 1972.
 7. Theodorus Hendricus Saraber, geboren te Kethel op 19 november 1903, volgt onder VIII-k.
 8. Gregorius Wilhelmus Jacobus Saraber, missionaris in India, geboren te Kethel op 25 oktober 1906, overleden te Oosterbeek op 24 september 1999.
 9. Cornelis Johannes Saraber, missionaris in Oeganda, geboren te Kethel op 19 december 1910, overleden te Oosterbeek op 5 september 1980.

VII-l Cornelis Johannes Saraber, 1e luitenant KNIL, geboren te Geertruidenberg op 1 oktober 1868, overleden te den Haag op 4 juli 1919, gecremeerd te Driehuizen op 7 juli 1919, zoon van VI-g.

Vermeld bij zijn geboorte: om half vier ure des middags, wijk C nr. 85. Getuigen bij de aangifte: Willem Abraham Libosan, oud 43 jaren onderadjudant en Cornelis Antonius Johannes van Strijbos, oud 31 jaren sergeant majoor. Hij staat vermeld in het jaarboek 1909 van de KMA als tweede luitenant magazijnmeester. Zij woonden in Den Haag: Obrechtstraat 336, Obrechtstraat 391. Vorige woonplaatsen: Malang, Batavia, Semarang.
Hij was gehuwd met Johanna Adriana van Aagten, geboren te Ambon (Nederlands Oost-Indië) op 25 januari 1876. Uit dit huwelijk:
 1. Frederik Hendrik Saraber, geboren te Ambon (Nederlands Oost-Indië) op 13 januari 1898, volgt onder VIII-l.
 2. Maria Hendrika Saraber, geboren te Ambon (Nederlands Oost-Indië) op 9 februari 1899, overleden te Amsterdam op 22 september 1986, begraven te Amsterdam (begraafplaats Westgaarde) op 25 september 1986.
  Zij werd "Non" genoemd.
  Zij is getrouwd te den Haag op 16 december 1919, op 20-jarige leeftijd met Désiré Dieudonné Vodegel (23 jaar oud), 1e luitenant infanterie KMA Breda, geboren te Poerwodadi (Nederlands Oost Indië) op 23 maart 1896, zoon van Frederikus Bernardus Vodegel en Anna Antoinette Coenraad.
  Kapitein der de Infanterie van het KNIL.
  Bij KMA als cadet der Infanterie van het O.I.L. - 2 oktober 1918
  Korporaal tit. - 19 mei 1917
  Korporaal - 9 juni 1917
  Sergeant - 22 december 1917
  Vaandrig tit. - 1 oktober 1918
  M.i.v. 31-07-1919 benoemd tot 2e Lt der infanterie in Ned,Indie bij KB nr. 96 en a la suite koloniale reserve. - 7 augustus 1919
  Naar Oost Indie met ss. Rembang. Zij woonden in Den Haag: 21.8.1919 Columbusstraat 210, 16.12.1919 Obrechtstraat 594.
 3. Adrianus Cornelis Saraber, kapitein Infanterie, geboren te Ambon (Nederlands Oost-Indië) op 25 mei 1900, wonende te Ambarawa (Nederlands Oost-Indië).
  Breda, Bev.Reg. 1918-1933 (inwonenden, fiche 1256) volgnr. 15185: Saraber, Adrianus Cornelis, geb. 25.5.1900, Amboina NOI, ongeh. RK, Kasteelplein 10 (KMA), ingeschreven op 1.1.1921, mil. bevolking, afschrijving op 25.7.1923, naar Den Haag. Hij werd vermist na de eerste aanval van de Japanners op Java in 1942.
  Hij was gehuwd met Maria Josephina Kraus, geboren rond 1905, overleden te Breda op 7 december 1994, begraven te Breda (begraafplaats Zuylen) op 9 december 1994.
 4. Johannes Gerardus Albertus Saraber, geboren te Ambon (Nederlands Oost-Indië) op 4 januari 1902, overleden te Sint Niklaas (België).

VII-m Fredericus Carolus Saraber, muziekleraar/organist, geboren te 's-Hertogenbosch op 7 december 1871 (RK), overleden te Delft op 29 oktober 1956, begraven te Delft (RK begraafplaats) op 2 november 1956, zoon van VI-g.

Vermeld bij zijn geboorte: om acht ure des avonds in een woning in de kazerne staande in de Tolbrugstraat. Getuigen bij de aangifte: Nicolaas Henri Cornelis Christen, Adjudant Onderofficier oud 32 jaren en Cornelis Adrianus Johannes Strijbos, Sergeant Majoor oud 34 jaren. Hij werd genoemd naar Fredericus Carolus de Hosson, de aanstaande man van zijn tante Hendrika Petronella Pover, met wie zij op 17 september 1873 in Delft trouwde. Het gezin Saraber woonde in Delft resp.: Nieuwe Langendijk 82, Molslaan 57, Phoenixstraat 21, Oude Delft 60, Peperstraat 3 (sigarenwinkel), Hugo de Grootplein 1, resp. Schimmelpenninckstraat 13, Poortlandlaan 27, vanaf 4.6.1945 genoemd Julianalaan 27. Adresboek Delft: Anno 1923 F.C. Saraber Directeur Delftsche Woninggids, Oude Delft 60, Tel. 601.
Hij is getrouwd te Delft op 11 september 1895, op 23-jarige leeftijd (1) met Catharina van Langen (24 jaar oud), naaister, geboren te Delft op 18 november 1870, overleden aldaar op 20 januari 1952, begraven te Delft (RK begraafplaats) op 24 januari 1952, dochter van Pieter van Langen (loodgieter) en Gerarda Agnes van der Horst. Uit dit huwelijk:
 1. Maria Hendrica Saraber, geboren te Delft op 12 november 1896, volgt onder VIII-m.
 2. Petrus Gerardus Saraber, geboren te Delft op 10 april 1899, volgt onder VIII-n.
 3. Gerarda Maria Saraber, Gerrie, geboren te Delft op 17 augustus 1901, volgt onder VIII-o.
 4. Fredericus Carolus Saraber, geboren te Delft op 21 maart 1904, volgt onder VIII-p.
 5. Gerardus Johannes Hermanus Saraber, geboren te Delft op 20 januari 1906, volgt onder VIII-q.
 6. Johannes Hendrik Saraber, geboren te Delft op 10 juni 1908, volgt onder VIII-r.
 7. Joseph Johannes Marie Saraber, geboren te Delft op 9 december 1911, volgt onder VIII-s.

Hij is getrouwd te Delft (2) met Catharina Maria Francisca Koevoets, geboren te Delft op 12 april 1888, dochter van Adrianus Jacobus Koevoets en Anna Francisca van Dijk.

VII-n Anna Catharina Hendrika Maria Saraber, geboren te Delft op 11 mei 1876, overleden te Oude Tonge op 14 november 1911, dochter van VI-g. Zij is getrouwd op 21 januari 1899, op 22-jarige leeftijd met Petrus Nicolaas van der Drift (26 jaar oud), geboren te Oegstgeest op 19 augustus 1872, overleden te Egmond op 27 augustus 1957, zoon van Petrus Dionisius van der Drift en Maria Klasina Kaptein. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Klasina Aontonia van der Drift, geboren te Katwijk aan de Rijn op 30 juli 1900, overleden te Noordwijk op 24 december 1989. Zij is getrouwd te Leiden op 3 september 1924, op 24-jarige leeftijd met Hubertus Nicolaas van Paridon (25 jaar oud), geboren te Katwijk op 12 november 1898, overleden op 5 juli 1977.

VII-o Johannes Gerardus Albertus Pieter Saraber, spekslager, geboren te Delft op 20 juli 1878, overleden te den Haag op 15 augustus 1942, begraven te den Haag (begraafplaats St. Barbara) op 19 augustus 1942, zoon van VI-g.

Hij woonde in de Obrechtstraat in Den Haag.
Hij is getrouwd te Huissen (Gelderland) op 27 juli 1903, op 25-jarige leeftijd (1) met Maria Bernardina Bouman (29 jaar oud), geboren te Huissen (Gelderland) op 14 februari 1874, overleden te den Haag op 10 september 1910, dochter van Matthijs Bouman (horlogemaker) en Geertruida Bosch. Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Gerardus Albertus Antonius Saraber, geboren te den Haag op 6 mei 1904, overleden aldaar op 26 juli 1904.
 2. Mathijs Cornelis Johannes Saraber, geboren te den Haag op 6 juni 1905, volgt onder VIII-t.
 3. Johanna Gerarda Alberta Saraber, geboren te den Haag op 26 november 1906, overleden aldaar op 20 juni 1995, gecremeerd te Loosduinen (Ockenburgh) op 23 juni 1995. Zij is getrouwd op 12 juli 1933, op 26-jarige leeftijd (1) met Sirach Gerardus Maria Schimmel (28 jaar oud), brievenbesteller, geboren te den Haag op 26 september 1904, overleden aldaar op 2 november 1949, begraven te den Haag (begraafplaats St. Barbara) op 5 november 1949, zoon van Sirach Theodorus Schimmel en Maria Jacoba Demmenie. Zij was gehuwd (2) met Harry Steijn, geboren in het jaar 1898, overleden te den Haag op 6 april 1983.
 4. Geertruida Maria Hendrica Saraber, geboren te den Haag op 4 september 1908, overleden aldaar op 25 december 1965, begraven te den Haag (begraafplaats St. Barbara) op 29 december 1965. Zij is getrouwd op 3 februari 1932, op 23-jarige leeftijd met Johannes Hendricus Marie Schimmel (30 jaar oud), eigenaar zuivelwinkel, geboren te den Haag op 15 augustus 1901, overleden aldaar op 22 maart 1972, zoon van Sirach Theodorus Schimmel en Maria Jacoba Demmenie.

Hij is getrouwd te den Haag op 17 juli 1912, op 33-jarige leeftijd (2) met Johanna Catharina Helena Berends (32 jaar oud), geboren te Huissen (Gelderland) op 5 maart 1880, overleden te den Haag op 2 september 1959, begraven te den Haag (begraafplaats St. Barbara) op 5 september 1959. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Catharina Maria Hendrika Petronella Saraber, geboren te den Haag op 30 mei 1913, overleden aldaar op 24 november 1991, gecremeerd te Loosduinen (Ockenburgh) op 27 november 1991. Zij is getrouwd op 31 oktober 1934, op 21-jarige leeftijd (1) met Johannes Gerardus van den Boogaard, overleden te den Haag op 22 februari 1992. Zij was gehuwd (2) met Adolf Hugo Sarton.
 2. Wilhelmus Jacobus Cornelis Saraber, geboren te den Haag op 19 oktober 1914, volgt onder VIII-u.
 3. Maria Hendrika Saraber, geboren te den Haag op 11 februari 1917, overleden aldaar op 9 januari 1918.
 4. Maria Hendrika Saraber, geboren te den Haag op 8 juni 1918. Zij is gehuwd met Jan van der Meer.
 5. Lucia Maria Saraber, geboren te den Haag op 21 januari 1920, overleden aldaar op 24 januari 1989, begraven te den Haag (begraafplaats St. Barbara) op 30 januari 1989. Zij is getrouwd te den Haag op 17 januari 1940, op 19-jarige leeftijd met Dirk Adriaan Leinweber (24 jaar oud), geboren te den Haag op 16 november 1915, wonende aldaar, overleden aldaar op 7 juni 1997, begraven te den Haag (begraafplaats St. Barbara) op 12 juni 1997, zoon van Willem Arnaud Leinweber en Adriana van der Zwan.
 6. Cecilia Marianne Maria Saraber, geboren te den Haag op 10 april 1921, overleden aldaar op 21 maart 1922.
 7. Johannes Gerardus Albertus Saraber, geboren te den Haag op 26 september 1922, overleden aldaar op 31 januari 1923.
 8. Antonius Gerardus Saraber, geboren te den Haag op 27 oktober 1924, volgt onder VIII-v.
 9. Bernardus Gerardus Antonius Saraber, geboren te den Haag op 31 augustus 1926, volgt onder VIII-w.

VII-p Joba Wilhelmina Saraber, geboren te den Haag op 22 november 1850, overleden te Bergen op Zoom op 1 januari 1935, dochter van VI-h. Zij is getrouwd te den Haag op 3 mei 1882, op 31-jarige leeftijd met Karel Johannes van Zwet (27 jaar oud), onderinspecteur van politie, geboren in het jaar 1855, overleden te Rotterdam op 3 maart 1884, zoon van Willem Leendert van Zwet en Catharina Johanna Maria Siebrecht.

Getuige bij het huwelijk: Jacobus Cornelis Annokee, 45 jaar, stationchef, oom van de bruid.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina Johanna Maria van Zwet, geboren te Rotterdam op 29 januari 1883.

VII-q Cornelia Johanna Saraber, geboren te den Haag op 12 maart 1855, ongehuwd overleden te Loosduinen (ZH) op 28 februari 1914, dochter van VI-h.

Zij vertrok op 4.5.1878 naar Utrecht.
Vermeld bij haar overlijden: des namiddags te half acht uren, 58 jaren.
Haar kinderen van een onbekende man:
 1. Cornelia Johanna Saraber, geboren te Utrecht op 20 juni 1878, overleden te Rotterdam op 21 juli 1878.
  Vermeld bij haar overlijden: des namiddags ten acht ure in het huis einde Frederikstraat alhier.
 2. Johannes Cornelis Saraber, geboren te Dordrecht op 7 oktober 1880, volgt onder VIII-x.
 3. Cornelia Johanna Saraber, geboren te Rotterdam op 19 oktober 1881, overleden te Scheveningen op 4 februari 1886.
  Vermeld bij haar overlijden: des morgens ten half drie, aangegeven door Pieter Machiel Saraber, 61 jaar, bidder, grootvader van het kind.
 4. Pieter Saraber, geboren te Rotterdam op 28 november 1882, overleden te den Haag op 19 mei 1886.
  Vermeld bij zijn overlijden: aangegeven door Pieter Machiel Saraber, 61 jaar, bidder, grootvader van het kind.

VIII-a Abraham Oosterling, melkbezorger, geboren te den Haag op 26 maart 1881, overleden aldaar op 30 november 1947, zoon van VII-f. Hij is getrouwd te Benthuizen op 8 augustus 1907, op 26-jarige leeftijd (1) met Aafje de Vink (29 jaar oud), geboren te Benthuizen op 9 februari 1878, gedoopt aldaar op 24 februari 1878, overleden te den Haag op 31 december 1926, dochter van Gerrit de Vink en Jannetje van Es. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Jacobus Oosterling, geboren te Oudewater (Utrecht) op 3 maart 1908, volgt onder IX-a.
 2. Gerrit Oosterling, geboren te Oudewater (Utrecht) op 21 september 1909.
 3. Jansje Oosterling.
 4. Dirk Oosterling.

Hij is getrouwd te den Haag op 15 maart 1933, op 51-jarige leeftijd (2) met Gerarda van Straten (53 jaar oud), geboren in het jaar 1880, dochter van Nicolaas van Straten en Aaltje de Hoog.

VIII-b Paul Pieter Saraber, predikant, geboren te Ruinen op 23 mei 1903, wonende te Dronten, overleden te Zwolle op 6 augustus 1998, begraven te Nijmegen (begraafplaats Rustoord) op 11 augustus 1998, zoon van VII-h.

Predikant te Burgh (Zld) 1.5.1932, te Abcoude 28.7.1946, emeritus 1.5.1969.
Hij is getrouwd te Zeist (Utrecht) op 21 april 1932, op 28-jarige leeftijd (1) met Martina Maria Barbara van de Weert (24 jaar oud), geboren te Amsterdam op 26 juli 1907, overleden op 13 april 1975, dochter van Geerlag van de Weert en Jansje Schoonman. Uit dit huwelijk:
 1. Jeannette Marie Saraber, geboren te Abcoude op 2 mei 1934, volgt onder IX-b.
 2. Elie Saraber, geboren te Burgh op 1 juni 1936, volgt onder IX-c.
 3. Leonore Gesine Victorine Saraber, geboren op 13 augustus 1943, wonende te Utrecht. Zij is getrouwd op 17 mei 1974, op 30-jarige leeftijd met Frederik Jan Schutte (27 jaar oud), geboren op 14 februari 1947.
 4. Paul Pierre Saraber, geboren op 26 mei 1945, volgt onder IX-d.

Hij is getrouwd op 2 juni 1976, op 73-jarige leeftijd (2) met N. A. M. Helderman (42 jaar oud), geboren te Zwolle op 5 januari 1934.

VIII-c Gesina Saraber, geboren te Pesse (Ruinen) op 11 juni 1907, overleden te Velp op 30 april 1993, begraven te Spankeren op 5 mei 1993, dochter van VII-h. Zij is getrouwd te Beneden-Leeuwen op 28 augustus 1931, op 24-jarige leeftijd met Imko Frans de Jong (24 jaar oud), Nederlands Hervormd predikant, geboren te Althorst op 27 mei 1907, overleden te Dieren (Gelderland) op 4 mei 1999, begraven te Spankeren op 8 mei 1999, zoon van Minne Franzes de Jong en Minke Anke Pouwels. Uit dit huwelijk:

 1. Menno Frans de Jong, geboren te Hornhuizen op 13 juli 1932, volgt onder IX-e.
 2. Henrietta Anna de Jong, geboren te Hornhuizen op 6 december 1934. Zij was gehuwd met Edward Ivor Rex Milhuisen, geboren te Colombo (Sri Lanka) op 8 mei 1935.
 3. Mienke Anke de Jong, geboren te Hornhuizen op 5 mei 1939. Zij is getrouwd te Rheden (Gld) op 1 december 1960, op 21-jarige leeftijd met Victor Linford (20 jaar oud), geboren te Londen (Engeland) op 21 mei 1940.
 4. Johanna Christina de Jong, geboren te Spankeren op 30 juli 1947. Zij is getrouwd te Rheden (Gld) op 2 oktober 1969, op 22-jarige leeftijd met Jan Jeroen Keij (24 jaar oud), geboren te Bilthoven op 28 februari 1945.

VIII-d Elie Saraber, predikant, geboren te Boven Leeuwen op 12 oktober 1912, wonende te Annen (Drente) en te Voorschoten, overleden te Annen (Drente) op 27 november 2002, zoon van VII-h.

Hulppredikant te Zwolle 1.11.1937, predikant te Eppenhuizen 26.6.1938, te Emmer-Compascuum 12.9.1943, te Zandvoort 15.6.1947, te Voorschoten 31.5.1953, te Ossendrecht-Hoogerheide (tevens geestelijk verzorger ziekenhuis Lievensberg Bergen op Zoom) 13.12.1970, emeritus 1.11.1977.
VOORSCHOTEN. Op 90 jarige leegtijd is in Annen (Drente) overleden dominee Eli Saraber. Van 1953 tot 1970 was hij predikant van de hervormde gemeente Voorschoten en Veur en hoewel hij inmiddels al 32 jaar Voorschoten verlaten heeft, worden zijn naam en vooral zijn werkzaamheden in Voorschoten nog regelmatig genoemd. Saraber was zijn tijd ver vooruit. Hij meende dat zijn werk niet gehinderd mocht worden door kerkmuren en zo was hij er voor iedere Voorschotenaar. Dat werd hem niet altijd in dank afgenomen en toen hij eenmaal gezegd had dat niet alleen politieke heil te vinden was in de CHU (Christelijk Historische Unie), maar ook wel bij de PvdA, kreeg hij de bijnaam 'de rooie dominee'. De sociaal voelende en werkende Saraber had altijd wel een plekje in zijn monumentale pastorie met de imposante oprijlaan (thans Treubplein) voor iedereen, die door omstandigheden huis en haard kwijt was. In die tijd probeerden de kerken wat nader tot elkaar te komen en in dat kader werd ik aangewezen om met een groepje katholieke jongeren de dominee te vragen wat nu eigenlijk de verschillen waren tussen katholiek en hervormd. Saraber wees ons op een vriendelijke wijze terecht en sprak: 'Zoek niet naar de verschillen, maar naar de overeenkomsten. De overeenkomsten zijn godswerk en de verschillen mensenwerk.'Saraber was een man van gewicht in het dorp en niet alleen omdat hij predikant en een boeiend verteller was. In die tijd was het nog de gewoonte dat iedere raadsvergadering werd geopend met een ambtsgebed. Het toenmalige college van burgemeester en wethouders vroeg advies aan de dominee en tot verrassing, verbazing en zelf ongenoegen van een aantal van zijn gemeenteleden, toonde de dominee zich voorstander van het afschaffen van het ambtsgebed, omdat het gebed veelal strijdig was met de daarop volgende vergadering. Hij was bereid een half uur voor de aanvang van de vergadering de deur van de Dorpskerk open te zetten voor raadsleden en bezoekers en samen met hen een juiste voorbereiding te maken op de komende vergadering. Het ambtsgebed werd afgeschaft, maar de korte dienst voor de raadsvergaderingen hield het ook nog geen jaar vol. Tijdens zijn Voorschotense periode werd de Hoeksteen gebouwd en het kerkgebouw zogenaamd gemoderniseerd. Voor Saraber werd dat de gelegenheid om van de Dorpskerk een soort citykerk te maken, waar de dorpelingen even konden binnenlopen op de dinsdag- en de vrijdagmorgen om rust te zoeken. Hij was een groot bewonderaar van pater Simon Jelsma, die Pleinpreken hield in Den Haag en journalist was bij het Vrije Volk, toen de grootste krant van Nederland. In 1970 was de dominee een beetje moe gestreden in Voorschoten en hij nam een beroep aan naar Ossendrecht-Hoogerheide, maar in Voorschoten liet hij voor velen een lege plek achter, waaronder de daklozen en de mensen, die tijdelijk een beetje de richting kwijt waren. Gelukkig werd dat deel van het door hem zelf gezochte werk enige tijd later overgenomen door de paters Montfortanen in Huize Beresteijn.Na een rijk en gevuld leven in dienst van zijn Heer, die hem nog de kans gegeven heeft mee te maken hoe 'zijn dorpskerk'weer in oude luister is hersteld, is Eli Saraber ongrtwijfeld daar waar heen hij iedereen wees. Hij laat nog steeds een lege plek na en in het bijzonder bij zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen, maar ook bij menig Voorschotenaar. Op eigen verzoek werd zijn lichaam , alleen omringd door zijn naaste familie, op 28 november begraven . Moge hij rusten in de vrede, die hij altijd nagestreefd heeft.
Hij is getrouwd op 15 juni 1938, op 25-jarige leeftijd met Willempje Groot (22 jaar oud), geboren op 25 november 1915. Uit dit huwelijk:
 1. Gesina Saraber, geboren op 23 juni 1939.
 2. Pieter Saraber, geboren op 6 september 1940, volgt onder IX-f.
 3. Theodoor Saraber, geboren op 15 januari 1942, volgt onder IX-g.
 4. Johan Jakob Saraber, geboren te Emmen op 22 juli 1944, volgt onder IX-h.
 5. Anne Christiaan Saraber, geboren op 4 oktober 1947, volgt onder IX-i.
 6. Elisabeth Saraber, geboren op 21 november 1952. Zij was gehuwd met Hendrik Marius Sterrenburg.

VIII-e Johannes Jacobus Saraber, predikant, geboren op 14 november 1914, wonende te Winterswijk, zoon van VII-h.

Hulppredikant Koudekerke 4.10.1942, predikant te Hontenisse 11.7.1943, te Nieuw-Dordrecht 27.10.1946, te Winterswijk 28.6.1953, emeritus 1 mei 1980.
Hij is getrouwd op 17 juni 1943, op 28-jarige leeftijd met Wilhelmina Catharina Alida van Oldenbeek (19 jaar oud), geboren op 8 juni 1924. Uit dit huwelijk:
 1. Paul Pieter Saraber, geboren op 22 juli 1944, volgt onder IX-j.
 2. Marianne Catharina Saraber, geboren op 24 maart 1946, wonende te Haaksbergen. Zij is getrouwd op 29 juni 1967, op 21-jarige leeftijd (1) met Jan Bilderbeek (23 jaar oud), geboren op 12 juli 1943. Zij is getrouwd op 21 september 1982, op 36-jarige leeftijd (2) met Johannes H. J. Hilderink (38 jaar oud), geboren op 3 maart 1944.

VIII-f Johannes Bernardus Antonius Wilmer, winkelbediende en werkman, geboren te Delft op 27 november 1883, overleden aldaar op 31 december 1964, begraven aldaar op 5 januari 1965, zoon van VII-i. Hij is getrouwd te Delft op 23 juni 1909, op 25-jarige leeftijd met Barbara Maria Melief (23 jaar oud), geboren te Delft op 2 februari 1886, overleden aldaar op 22 augustus 1946, dochter van Petrus Bernardus Anthonius Melief en Cornelia Catharina Muilman. Uit dit huwelijk:

 1. Bernardus Johannes Gerardus Wilmer, geboren te Delft op 6 april 1910, volgt onder IX-k.
 2. Petrus Bernardus Antonius Wilmer, geboren te Delft op 3 september 1911, volgt onder IX-l.
 3. Johannes Bernardus Maria Wilmer, geboren te Delft op 23 juni 1913, volgt onder IX-m.
 4. Wilhelmus Petrus Antonius Wilmer, geboren te Delft op 13 juni 1915. Hij was gehuwd met Geertruida van Rooy, geboren op 1 juni 1916, overleden op 7 maart 1980.
 5. Gerardus Antonius Maria Wilmer, geboren te Delft op 1 juli 1916. Hij was gehuwd met Margaretha Cornelia Bakker, geboren op 16 maart 1916, overleden op 10 augustus 1982.
 6. Cornelis Adrianus Wilmer, geboren te Delft op 27 november 1917, volgt onder IX-n.
 7. Christanus Anthonius Maria Wilmer, geboren te Delft op 1 juli 1920, volgt onder IX-o.
 8. Maria Barabara Wilmer, geboren op 1 augustus 1921, overleden op 26 februari 1922.
 9. Cornelia Adriana Wilmer, geboren te Delft op 6 september 1922, volgt onder IX-p.
 10. Bernardina Jacoba Maria Wilmer, geboren te Delft op 14 maart 1927, volgt onder IX-q.
 11. Antonius Johannes Wilmer, geboren te Delft op 14 maart 1927, overleden aldaar op 5 januari 1997.
 12. Adriana Anthonia Maria Wilmer, volgt onder IX-r.

VIII-g Christianus Antonius Marie Wilmer, geboren te Delft op 29 april 1889, zoon van VII-i. Hij is getrouwd te Delft op 27 oktober 1915, op 26-jarige leeftijd met Cornelia Maria van Rooyen (23 jaar oud), geboren te Vrijenban (ZH) in het jaar 1892, dochter van Johannes Laurens van Rooyen en Maria Helena Huijsman. Uit dit huwelijk:

 1. Barbara Maria Wilmer, geboren te Delft, overleden aldaar op 29 december 1923.

VIII-h Maria Cornelia Francisca Anthonia Wilmer, geboren te Delft op 4 oktober 1892, dochter van VII-i. Zij is getrouwd te Delft (Hof van Delft) op 19 februari 1919, op 26-jarige leeftijd met Hendrik Diemers (30 jaar oud), horlogemaker, geboren te den Haag op 18 november 1888, overleden te Delft op 22 juni 1975, zoon van Theodorus Hermanus Diemers en Gerardina Henrietta Corver. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Gerardina Diemers, geboren te Delft op 15 mei 1919. Zij is getrouwd te Delft op 15 mei 1946, op 27-jarige leeftijd met Wilhelmus Marinus Gerardus ten Hacken (26 jaar oud), plateelschilder, geboren te Delft op 10 januari 1920, overleden aldaar op 25 januari 2005, zoon van Johannes Hermanus ten Hacken en Antonia Wilhelmina Piels.
 2. Theodorus Petrus Maria Diemers, geboren te Delft op 29 januari 1921, volgt onder IX-s.
 3. Cornelia Barbara Diemers, geboren te Delft op 23 juli 1924. Zij was gehuwd met T.J. Zonderland, geboren in het jaar 1924.
 4. Hendrik Joseph Diemers, volgt onder IX-t.

VIII-i Gerardus Johannes Albertus Saraber, geboren te Delft op 1 juni 1890, wonende te Magelang (Nederlands Oost Indië), te Oegstgeest en te Leiden, overleden te Heerlen op 22 april 1966, zoon van VII-j.

Hij vertrok op 21.9.1908 naar Breda.
Hij is getrouwd te Leiden op 24 april 1913, op 22-jarige leeftijd met Johanna Metta Sandrina Rosier (22 jaar oud), geboren te Leiden op 28 oktober 1890, overleden te Heerlen op 23 augustus 1990, dochter van Frederik Gerardus Rosier en Willemina Christina Christiaanse. Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Metta Sandrina Saraber, geboren te Kota Radja (Nederlands Oost Indië) op 24 maart 1914, volgt onder IX-u.
 2. Gerardus Antonius Marinus Saraber, geboren te Sigli (Nederlands Oost Indië) op 30 november 1915, volgt onder IX-v.

VIII-j Petrus Gregorius Wilhelmus Saraber, ingenieur electrotechniek, geboren te Kethel op 29 maart 1898, overleden te Losser op 15 november 1994, begraven te Oldenzaal op 18 november 1994, zoon van VII-k. Hij is getrouwd te Oldenzaal op 1 augustus 1929, op 31-jarige leeftijd met Helena Geertruida Maria Telgenkamp (20 jaar oud), geboren te Oldenzaal op 12 oktober 1908, overleden aldaar op 2 februari 1984, dochter van Hermannus Hendrikus Telgenkamp (zakenman) en Wilhelmina Maria Vlutters. Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus Hendricus Maria Saraber, geboren te Oldenzaal op 24 september 1933, wonende te Enschede, begraven aldaar op 6 februari 2007.
 2. Hermannus Hendrikus Maria Saraber, missionaris in Zaire en Borneo en pastor in Klarenbeek (Gld), geboren te Oldenzaal op 26 januari 1936, overleden op 9 mei 2003, begraven te Klarenbeek.
 3. Johannes Gerardus Albertus Maria Saraber, geboren te Oldenzaal op 16 augustus 1937, volgt onder IX-w.
 4. Willemina Hillegonda Maria Saraber, lerares textiele werkvormen, geboren te Oldenzaal op 8 augustus 1940, wonende te Borne.
 5. Gregorius Willibrordus Maria Saraber, missionaris in Brits Borneo en Kameroen, geboren te Oldenzaal op 6 november 1942.
 6. Hillegonda Willemina Maria Saraber, geboren te Oldenzaal op 4 mei 1944, wonende te Nijmegen. Zij is getrouwd te Nijmegen op 2 september 1969, op 25-jarige leeftijd met Johannes Willemse (34 jaar oud), kleermaker, geboren te Nijmegen op 3 april 1935, zoon van Wilhelmus Willemse en Catharina Sophia Berenbroek.
 7. Stephanus Jozef Michael Maria Saraber, electrotechnicus, materiaallaborant bij Fokker, geboren te Oldenzaal op 26 december 1945, wonende te Nieuw-Vennep.
 8. Petrus Bernardus Cornelis Maria Saraber, drs. natuurkunde/informaticadeskundige ABN/AMRO, geboren te Oldenzaal op 22 maart 1948, wonende te Sassenheim.
 9. Michael Jozef Maria Saraber, drs. sterrenkunde/weerkundige en docent Universiteit Wageningen, geboren te Oldenzaal op 3 augustus 1949, wonende te Bilthoven.

VIII-k Theodorus Hendricus Saraber, geboren te Kethel op 19 november 1903, overleden te den Haag op 31 oktober 1981, begraven aldaar op 5 november 1981, zoon van VII-k. Hij is getrouwd op 19 april 1933, op 29-jarige leeftijd met Geertrudis Francisca Josephina Pubben (23 jaar oud), geboren te Beesel (Limburg) op 28 februari 1910, overleden te den Haag op 15 december 1995. Uit dit huwelijk:

 1. Hillegonda Anna Maria Saraber, geboren te den Haag op 10 februari 1934, wonende aldaar. Zij is getrouwd te den Haag op 10 juli 1957, op 23-jarige leeftijd met Antonius Cornelis Johannes de Heer (25 jaar oud), geboren te den Haag op 23 oktober 1931.
 2. Petrus Franciscus Engelbertus Saraber, geboren te den Haag op 4 juli 1936, overleden aldaar op 27 januari 1938.
 3. Pierre Saraber, geboren te den Haag op 26 april 1938, volgt onder IX-x.
 4. Anna H. M. Saraber, geboren te den Haag rond 1940. Zij was gehuwd met H. M. Pennings.
 5. Irene Marie Thérése Saraber, geboren te den Haag op 6 augustus 1944, wonende te Dordrecht. Zij is getrouwd te den Haag op 24 juni 1970, op 25-jarige leeftijd met Teunis van Ham (25 jaar oud), geboren te Dordrecht op 11 februari 1945.
 6. Bernard Saraber, geboren in het jaar 1946, overleden in het jaar 1968.
 7. Cornelis Johannes Henricus Saraber, geboren te den Haag op 19 januari 1951, volgt onder IX-y.

VIII-l Frederik Hendrik Saraber, majoor der Intendance, geboren te Ambon (Nederlands Oost-Indië) op 13 januari 1898, overleden op 22 november 1971, zoon van VII-l.

Bij de familie was hij bekend als "Indische Frits". Zij woonden in Den Haag: Parkstraat 21, Regentesselaan 95, Obrechtstraat 88, Amalia van Solmsstraat 11, Verhulststraat 104. Woonplaatsen: Kerkrade, Breda, Palembang, Kota Radjah, Magelang, Den Haag, Bandoeng, Den Haag.
Hij was gehuwd met Aletta Eugenie Coenraad, geboren te Soerabaja (Indonesië) op 20 maart 1898, overleden op 12 januari 1992. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Ferdinand Saraber, geboren te Palembang Sumatra (Nederlands Oost Indië) op 22 mei 1923, volgt onder IX-z.
 2. Carla Arlette Frederieke Saraber, geboren te den Haag op 13 mei 1930.
  Zij woont in de USA.
  Zij is gehuwd met Fred Labaar.
 3. Leonard Victor Eugéne Saraber, geboren te Magelang (Nederlands Oost Indië) op 27 april 1936, wonende te Zoetermeer. Hij is getrouwd te Haaksbergen op 1 juli 1980, op 44-jarige leeftijd met Polly Hagenbeek (37 jaar oud), geboren te den Haag op 21 maart 1943, dochter van Jan George Hagenbeek en Berendina Hendrika Landwehr.

VIII-m Maria Hendrica Saraber, geboren te Delft op 12 november 1896, overleden aldaar op 1 juli 1991, begraven te Delft (RK begraafplaats) op 5 juli 1991, dochter van VII-m. Zij is getrouwd te Delft op 21 juli 1924, op 27-jarige leeftijd met Hendrikus Johannes Etienne (29 jaar oud), beeldhouwer, geboren te Delft op 18 juni 1895, overleden te den Haag op 6 november 1968, zoon van Cornelis Johannes Etienne en Theodora Hendrika Jutte. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Fredericus Etienne, geboren te Delft op 15 mei 1928. Hij is getrouwd te Delft op 19 april 1955, op 26-jarige leeftijd met Jacoba Knijnenburg (23 jaar oud), geboren te Delft op 6 september 1931.
 2. Fredericus Carolus Etienne, geboren te Delft op 20 december 1930, verongelukt aldaar op 26 september 1958, begraven aldaar op 1 oktober 1958.
  Overleden ten gevolge van ongeluk: samen doodgereden op de scooter.
  Hij is getrouwd te Delft op 10 mei 1957, op 26-jarige leeftijd met Johanna Christina Turkenburg (24 jaar oud), geboren op 20 februari 1933, verongelukt te Delft op 26 september 1958.

VIII-n Petrus Gerardus Saraber, geboren te Delft op 10 april 1899, overleden te Ulmtal (Duitsland) op 6 januari 1985, zoon van VII-m. Hij is getrouwd te Schwalbach (Saargebied) op 9 september 1924, op 25-jarige leeftijd met Elisabeth Josephine Weisz (25 jaar oud), geboren te Schwalbach (Saargebied) op 7 augustus 1899, wonende te Goslar (Duitsland), overleden op 24 februari 1999, gecremeerd te Quedlinburg (Duitsland). Uit dit huwelijk:

 1. Egon Saraber, geboren te Rotterdam op 23 juli 1925, wonende te Langelsheim (Duitsland).
 2. Arthur Saraber, geboren te Amsterdam op 23 oktober 1926, volgt onder IX-aa.
 3. Silvia Elisabeth Josephine Saraber, geboren te Amsterdam op 7 mei 1930. Zij is getrouwd op 28 mei 1974, op 44-jarige leeftijd met Friedhelm Ernst Salewski, geboren te Danzig (Polen).

VIII-o Gerarda Maria Saraber, Gerrie, onderwijzeres, geboren te Delft op 17 augustus 1901, wonende te Bergen op Zoom, te Amsterdam, te Delft, te Axel en te Wilhelminadorp, overleden te Bergen op Zoom op 16 maart 2001, gecremeerd aldaar op 21 maart 2001, dochter van VII-m. Zij is getrouwd te Delft (kantonrechter) op 5 november 1924, op 23-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden van) Andries van Willigenburg (24 jaar oud), boekhouder, natuursteenhandelaar, geboren te den Haag op 30 juli 1900, overleden te Tilburg op 6 april 1995, begraven te Drunen (Algemene begraafplaats) op 11 april 1995, zoon van Andries van Willigenburg (ambtenaar PTT) en Maria Johanna van Essen (onderwijzeres).

Hij woonde van 1920 tot 1924 op het Koningsplein 43 in Delft.
(Hij is later getrouwd te Rijswijk op 9 juni 1937, op 36-jarige leeftijd met Helena de Vries (26 jaar oud), geboren te den Haag op 31 maart 1911, overleden in april 2001, dochter van Jan de Vries en Neeltje Struik. (Zij is daarnaast getrouwd te Rijswijk op 26 juni 1964, op 53-jarige leeftijd (2) met Eduard Kila (58 jaar oud), geboren te Rotterdam op 6 oktober 1905, overleden te Rijswijk, zoon van Johan Kila (kleermaker) en Eva Crucifix.) Hij woonde later samen met Cornelia Lammechiena Mouwen, geboren te Breda op 6 juni 1916, overleden te België in mei 1996, dochter van Cornelis Mouwen en Aaltje de Wit. (Zij was weduwe van Anne Jacob Folkerts, geboren in het jaar 1896, overleden voor 1951.)) Uit dit huwelijk:
 1. Maria Johanna van Willigenburg, Marianne, geboren te den Haag op 25 februari 1926, volgt onder IX-ab.
 2. Fredericus Carolus van Willigenburg, Oom Fred, sergeant/radio-radarmonteur Kon. Marine, geboren te Rijswijk op 22 juni 1930, wonende te San Diego Californië (U.S.A.), overleden aldaar op 25 november 1994, gecremeerd aldaar op 29 november 1994. Hij is getrouwd te Amsterdam op 2 december 1953, op 23-jarige leeftijd met Johanna Gerarda Francisca Aarden, Tante Janny (27 jaar oud), geboren te Zaandam op 28 januari 1926, wonende te San Diego Californië (U.S.A.), overleden aldaar op 17 mei 2007, dochter van Johannes Gerardus Franciscus Aarden en Petronella Helena Mulder.

Zij is getrouwd te Amsterdam op 3 juni 1952, op 50-jarige leeftijd (2) met Jan Knorr (52 jaar oud), adj. hoofdopz. Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam, geboren te Makkum op 3 oktober 1899, overleden te Amsterdam op 3 februari 1968, begraven te Bolsward (Algemene begraafplaats) op 8 februari 1968, zoon van Jacobus Knorr (hotelhouder) en Lolkje de Boer.
(Hij was weduwnaar van Jaantje Achterberg.)

VIII-p Fredericus Carolus Saraber, boekhouder, geboren te Delft op 21 maart 1904, overleden aldaar op 29 augustus 1981, gecremeerd te Loosduinen (Ockenburgh) op 2 september 1981, zoon van VII-m.

Delftsche Courant 1924-1937: F.C. Saraber leeraar M.O. boekhouden van Hallstraat 8, advertentie voor opleiding Mercurius 1934 20237.
Hij is getrouwd te Delft op 5 november 1929, op 25-jarige leeftijd met Anna Maria Wilhelmina Albertina Lagaune (28 jaar oud), geboren te Delft op 10 februari 1901, overleden aldaar op 26 september 1969, gecremeerd te Loosduinen (Ockenburgh) op 30 september 1969, dochter van Jean Baptist Lagaune (tapper) en Anna Maria Mustert. Uit dit huwelijk:
 1. Catharina Maria Gerarda Saraber, geboren te Hillegersberg (ZH) op 26 september 1930, volgt onder IX-ac.
 2. Anna Maria Saraber, geboren te Hillegersberg (ZH) op 3 augustus 1932, wonende te Rotterdam. Zij is getrouwd te Delft op 18 augustus 1953, op 21-jarige leeftijd met Anthonius Josephus Marie Loomans, zoon van Hendricus Josephus Anthonius Loomans en Dina Helena Maria Wessels.
 3. Fredericus Carolus Saraber, geboren te Hillegersberg (ZH) op 21 december 1933, volgt onder IX-ad.
 4. Jean Baptist Saraber, geboren te Delft op 12 maart 1935, volgt onder IX-ae.
 5. Theresia Maria Wilhelmina Saraber, geboren te Delft op 9 september 1943, wonende te Pijnacker (ZH). Zij is getrouwd te Delft op 17 juli 1965, op 21-jarige leeftijd met Hans de Klerk.

VIII-q Gerardus Johannes Hermanus Saraber, belastingconsulent, geboren te Delft op 20 januari 1906, wonende te Bovenkarspel, overleden aldaar op 14 maart 1997, gecremeerd te Lelystad op 18 maart 1997, zoon van VII-m. Hij is getrouwd te Amsterdam op 4 oktober 1934, op 28-jarige leeftijd met Johanna Wolthuis (22 jaar oud), geboren te Amsterdam op 8 maart 1912, overleden te Bovenkarspel op 29 juli 1985, gecremeerd te Lelystad op 2 augustus 1985, dochter van Gerbrand Wolthuis en Johanna Metz. Uit dit huwelijk:

 1. Eduard Saraber, geboren te den Haag op 11 november 1936, volgt onder IX-af.
 2. René Saraber, geboren te den Haag op 11 februari 1946, volgt onder IX-ag.

VIII-r Johannes Hendrik Saraber, winkelier in geluidsapparatuur, geboren te Delft op 10 juni 1908, overleden te Antwerpen (België) op 9 augustus 1990, begraven aldaar op 14 augustus 1990, zoon van VII-m. Hij is getrouwd te Antwerpen (België) op 14 november 1936, op 28-jarige leeftijd met Josephina Daems (21 jaar oud), geboren te Antwerpen (België) op 9 mei 1915, overleden aldaar op 8 oktober 1988, begraven aldaar op 12 oktober 1988, dochter van Karel Daems en Prudentia Vercauteren. Uit dit huwelijk:

 1. Monique Prudence Saraber, geboren te Antwerpen (België) op 4 januari 1938, volgt onder IX-ah.
 2. Magdalena Saraber, geboren te Antwerpen (België) op 19 maart 1940, wonende te Hemiksem (België). Zij is getrouwd te Antwerpen (België) op 18 juli 1964, op 24-jarige leeftijd met Guido Joacim.

VIII-s Joseph Johannes Marie Saraber, apothekersassistent, geboren te Delft op 9 december 1911, overleden te Oosterhout op 13 juli 1983, begraven te Oosterhout (begraafplaats Leijsenakkers) op 16 juli 1983, zoon van VII-m.

Delftsche Courant 1924-1937: Saraber J. lid O.Z.V. behaalt te Voorburg 4de prijs 1933 no. 208. Op 14 juli 1970 werd hem de medaille van verdienste in zilver van het Nederlandse Rode Kruis verleend, 10 januari 1977 ontving hij de eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.
Hij is getrouwd te Delft op 27 augustus 1941, op 29-jarige leeftijd met Maria Agatha van Oosten (24 jaar oud), geboren te Breda op 18 januari 1917, wonende te Oosterhout, overleden op 30 december 2001, begraven te Oosterhout (begraafplaats Leijsenakkers), dochter van Adrianus Wilhelmus van Oosten en Agatha Maria Mentink. Uit dit huwelijk:
 1. Catharina Maria Anna Saraber, geboren te Rijswijk op 10 september 1942, wonende te Zwijndrecht. Zij is getrouwd te Rijswijk op 24 juli 1968, op 25-jarige leeftijd met Harry Coenen.
 2. Agatha Maria Saraber, geboren te Rijswijk op 22 april 1944, volgt onder IX-ai.
 3. Maria Gerarda Henrica Saraber, geboren te Rijswijk op 7 maart 1946, wonende te Zoetermeer. Zij is getrouwd te Rijswijk op 14 april 1971, op 25-jarige leeftijd met Leo van Dijk.
 4. Fredericus Petrus Maria Saraber, geboren te Rijswijk op 17 augustus 1947, volgt onder IX-aj.
 5. Adrianus Wilhelmus Maria Saraber, geboren te Rijswijk op 18 november 1948, volgt onder IX-ak.
 6. Paulus Aloysius Maria Saraber, geboren te Rijswijk op 25 mei 1952, volgt onder IX-al.

VIII-t Mathijs Cornelis Johannes Saraber, chef de rang (horeca), geboren te den Haag op 6 juni 1905, overleden aldaar op 6 juli 1975, begraven te den Haag (begraafplaats St. Barbara) op 11 juli 1975, zoon van VII-o. Hij is getrouwd op 20 juli 1927, op 22-jarige leeftijd (1) met Johanna Maria Jacoba Hummeling (20 jaar oud), geboren te Amsterdam op 1 mei 1907, overleden op 17 maart 1972. Uit dit huwelijk:

 1. Carolus Mattheus Saraber, geboren te den Haag op 6 juni 1928, volgt onder IX-am.
 2. Geertruida Gerarda Maria Saraber, geboren te den Haag op 5 december 1929, overleden te Leiden op 23 mei 1996, begraven te den Haag (begraafplaats St. Petrus Banden) op 31 mei 1996. Zij was gehuwd met Marinus Eilers, eigenaar schoonmaakbedrijf, geboren op 28 maart 1923.

Hij is daarnaast getrouwd te den Haag op 9 mei 1964, op 58-jarige leeftijd (2) met Maria Theodora Smaak (35 jaar oud), geboren te den Haag op 29 maart 1929.

VIII-u Wilhelmus Jacobus Cornelis Saraber, eigenaar hotel-restaurant "Du Commerce", geboren te den Haag op 19 oktober 1914, overleden aldaar op 2 augustus 1991, zoon van VII-o. Hij was gehuwd (1) met Maria Johanna Helena van Hoek, geboren te den Haag op 12 augustus 1920. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Catharina Saraber, geboren te den Haag op 19 januari 1941. Zij is gehuwd met Jan Gijzel.
 2. Wilhelmina Jacoba Cornelia Saraber, geboren te den Haag op 30 augustus 1943. Zij is gehuwd met Aart de Winter.
 3. Roland Maria Saraber, geboren te den Haag op 13 mei 1946, volgt onder IX-an.

Hij is daarnaast getrouwd te den Haag op 16 februari 1959, op 44-jarige leeftijd (2) met Gepkea Hendrika Boneschansker (27 jaar oud), geboren te Beilen op 22 juli 1931, dochter van Willem Boneschansker en Jantje Padding. Uit dit huwelijk:

 1. Robin Willem Saraber, geboren te den Haag op 9 mei 1959, volgt onder IX-ao.
 2. Heidi Catharina Helena Saraber, geboren te den Haag op 10 april 1962.

VIII-v Antonius Gerardus Saraber, chef de rang (horeca), geboren te den Haag op 27 oktober 1924, overleden te Voorburg op 21 augustus 1989, zoon van VII-o. Hij is getrouwd te den Haag op 19 april 1950, op 25-jarige leeftijd (1) met Francisca Maria Johanna Theodora Tijdink (27 jaar oud), geboren te Wisch op 24 januari 1923. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Francisca Wilhelmina Saraber, geboren te den Haag op 25 juli 1951, overleden aldaar op 5 september 1951.

Hij is daarnaast getrouwd te den Haag op 12 februari 1957, op 32-jarige leeftijd (2) met Martina Taal (36 jaar oud), geboren te den Haag op 7 oktober 1920. Uit dit huwelijk:

 1. Antonius Gerardus (Tom) Taal, geboren te Leiden op 12 oktober 1952.
  Hij draagt de familienaam Taal.

VIII-w Bernardus Gerardus Antonius Saraber, bedrijfsleider, geboren te den Haag op 31 augustus 1926, overleden te Zoetermeer op 13 november 1990, gecremeerd te den Haag (Nieuw Eykenduinen) op 17 november 1990, zoon van VII-o. Hij is getrouwd te den Haag op 5 februari 1947, op 20-jarige leeftijd met Johanna Aartje Elisabeth Rijsdijk (19 jaar oud), geboren te den Haag op 16 september 1927, dochter van Cornelis Rijsdijk en Maria Doorschot. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Bastiaan Saraber, geboren te den Haag op 16 juli 1947, volgt onder IX-ap.
 2. Maria Catharina Petronella Saraber, geboren te den Haag op 20 september 1948. Zij is gehuwd met Wim Reyers.
 3. Bernardus Gerardus Antonius Saraber, geboren te den Haag op 1 juni 1953. Hij woont nu samen met Ferry Tiemeyer.

VIII-x Johannes Cornelis Saraber, machinist in een electr. centrale, geboren te Dordrecht op 7 oktober 1880, overleden te Scheveningen op 24 september 1935, natuurlijke zoon van VII-q.

Bij akte van 24-01-1899 voor de Burgerlijke Stand van 's Gravenhage is het kind door de moeder erkend. Vermeld bij zijn huwelijk: meerderjarige natuurlijke erkende zoon van Cornelia Johanna Saraber.
Hij is getrouwd te den Haag op 8 januari 1908, op 27-jarige leeftijd met Koosje van Zon (35 jaar oud), geboren te Scheveningen op 20 oktober 1872, dochter van Arie van Zon en Maria Oosterbaan. Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Machiel Saraber, geboren te Scheveningen op 8 mei 1908, overleden aldaar op 7 juni 1908.
  Vermeld bij zijn overlijden: des morgens te zes uren, oud vier weken.
 2. Marinus Cornelis Johannes Saraber, geboren te Scheveningen op 12 april 1909, overleden aldaar op 15 april 1909.
  Vermeld bij zijn overlijden: des morgens te negen uur, oud drie dagen.
 3. Maria Johanna Jacoba Saraber, geboren te Scheveningen op 22 augustus 1911, overleden op 25 oktober 1970, begraven te Bergambacht. Zij is getrouwd te den Haag op 17 augustus 1938, op 26-jarige leeftijd met Nicolaas Boerboom (25 jaar oud), rijksveldwachter, geboren te Vianen op 13 september 1912, overleden op 9 november 1990, begraven te Bergambacht.
  Zij woonden in Krimpen aan de Lek, Schoolstraat 67.
 4. Pieternella Cornelia Johanna Saraber, geboren te Scheveningen op 9 april 1914.

IX-a Johannes Jacobus Oosterling, geboren te Oudewater (Utrecht) op 3 maart 1908, zoon van VIII-a. Hij is getrouwd te den Haag op 3 mei 1933, op 25-jarige leeftijd met Francina Alida Tuijnman (22 jaar oud), verkoopster, geboren te den Haag op 6 oktober 1910, dochter van Louis Jan Tuijnman en Francina Goudszwaard. Uit dit huwelijk:

 1. Francina Oosterling.
 2. Johannes Oosterling.

IX-b Jeannette Marie Saraber, geboren te Abcoude op 2 mei 1934, wonende aldaar, dochter van VIII-b. Zij is getrouwd op 21 februari 1963, op 28-jarige leeftijd met Johannes Nicolaas Erné (30 jaar oud), geboren te Leliëndaal (Suriname) op 3 december 1932, zoon van Nicolaas Meindert Erné en Cornelia Wilhelmina Boom. Uit dit huwelijk:

 1. Barbara Erné, geboren te Abcoude op 26 augustus 1963.
 2. Nicolaas Meindert Erné, geboren te Abcoude op 29 november 1965.
 3. Robbert Erné, geboren te Abcoude op 29 juli 1970.

IX-c Elie Saraber, geboren te Burgh op 1 juni 1936, wonende te Driebergen, zoon van VIII-b. Hij is getrouwd op 27 juli 1961, op 25-jarige leeftijd met Gijsberta Grevenstuk (25 jaar oud), geboren op 11 juni 1936. Uit dit huwelijk:

 1. Antoinette Marie Saraber, geboren te Driebergen-Rijsenburg op 21 augustus 1962, wonende te Driebergen. Zij is getrouwd op 16 juni 1989, op 26-jarige leeftijd met Fred Dingemans.
 2. Jean Paul Saraber, geboren te Driebergen-Rijsenburg op 30 juni 1965, volgt onder X-a.
 3. Charlotte Leonore Saraber, geboren te Driebergen-Rijsenburg op 23 juni 1967, wonende te Driebergen.
 4. Eliane Martine Saraber, geboren te Driebergen-Rijsenburg op 20 juli 1972.

IX-d Paul Pierre Saraber, predikant, geboren op 26 mei 1945, wonende te Divonne Les Bains (Frankrijk), zoon van VIII-b.

Predikant streekgemeente Terschelling 7.3.1971, Ver. Prot. Gem. Curacao 7.2.1978, Groenlo 11.9.1983, Breda 17.4.1988 tot 1992, Divonne-les-Bains (Frankrijk), Naaldwijk 26.1.1997.
Hij is getrouwd op 12 september 1969, op 24-jarige leeftijd met Nelly de Pijper (23 jaar oud), geboren op 17 januari 1946, wonende te Divonne Les Bains (Frankrijk). Uit dit huwelijk:
 1. Paul Pierre Saraber, geboren te West-Terschelling op 30 november 1971, volgt onder X-b.
 2. Nina Heléne Saraber, geboren te West-Terschelling op 23 juli 1974, volgt onder X-c.

IX-e Menno Frans de Jong, geboren te Hornhuizen op 13 juli 1932, zoon van VIII-c. Hij was gehuwd met Wilhelmina Berendina Reinders, geboren te Leuvenheim, dochter van Gerrit Reinders en Hendrika Wilhelmina Geerlings. Uit dit huwelijk:

 1. Imko Frans de Jong, geboren te Ellecom op 15 juli 1958. Hij is getrouwd te Ootmarsun op 27 juni 1991, op 32-jarige leeftijd met Alice Antoinette Lenderink.
 2. Henriette de Jong, geboren te Elst op 22 april 1960.

IX-f Pieter Saraber, geboren op 6 september 1940, zoon van VIII-d.

Het gezin is geëmigreerd naar Australië.
Hij is getrouwd op 21 december 1968, op 28-jarige leeftijd met Jacqueline Noëlle Bächli (28 jaar oud), geboren op 25 december 1939. Uit dit huwelijk:
 1. Amos Elie Saraber, geboren op 25 december 1969.
 2. Ilan Saraber, geboren op 17 mei 1971.
 3. Boris Saraber, geboren op 15 augustus 1974.
 4. Damian Saraber, geboren op 21 mei 1977.

IX-g Theodoor Saraber, geboren op 15 januari 1942, zoon van VIII-d. Hij was gehuwd met Anna Kruijer. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Willempje Saraber, geboren op 7 oktober 1982.

IX-h Johan Jakob Saraber, geboren te Emmen op 22 juli 1944, wonende te Voorschoten, zoon van VIII-d. Hij is getrouwd op 25 maart 1971, op 26-jarige leeftijd met Cornelia de Jong (29 jaar oud), geboren op 11 juni 1941. Uit dit huwelijk:

 1. Johan Jacob (Johan) Saraber, geboren te Voorschoten op 13 oktober 1972.
 2. Cornelia Willemina (Wilma) Saraber, geboren te Voorschoten op 3 september 1974.
 3. Cornelia (Karin) Saraber, geboren te Leidschendam (St. Antoniushove) op 13 juni 1980.

IX-i Anne Christiaan Saraber, geboren op 4 oktober 1947, wonende te Emmen, zoon van VIII-d. Hij is getrouwd op 7 april 1972, op 24-jarige leeftijd met Johanna Schreuder (27 jaar oud), geboren op 6 februari 1945. Uit dit huwelijk:

 1. Monique Saraber, geboren op 17 maart 1974.
 2. Lobke Saraber, geboren op 3 oktober 1977.

IX-j Paul Pieter Saraber, geboren op 22 juli 1944, wonende te Tokio (Japan), zoon van VIII-e. Hij is getrouwd op 5 september 1968, op 24-jarige leeftijd met Inge Keuning (23 jaar oud), geboren op 22 april 1945. Uit dit huwelijk:

 1. Marielle Nancine Saraber, geboren te Maarssen op 30 november 1969. Zij is getrouwd op 10 mei 1996, op 26-jarige leeftijd met Christiaan Hoefakker.
 2. Colette Emilie Saraber, geboren op 19 september 1976.
 3. Pauline Simone Saraber, geboren op 13 februari 1979.

IX-k Bernardus Johannes Gerardus Wilmer, geboren te Delft op 6 april 1910, overleden op 12 oktober 1990, zoon van VIII-f. Hij was gehuwd met Cornelia van der Valk, geboren te Delft op 1 juli 1914, overleden aldaar op 29 januari 1998. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Johanna Antonia Wilmer.
 2. Theresia Maria Antonia Wilmer.
 3. Bernardus Anthonius Maria Wilmer.
 4. Gerarda Maria Antonia Wilmer.
 5. Conrleia Johanna Maria Wilmer.
 6. Barbara Maria Anthonia Wilmer.
 7. Josina Martina Maria Wilmer.
 8. Maria Cornelia Antonia Wilmer.
 9. Martina Maria Antonia Wilmer.

IX-l Petrus Bernardus Antonius Wilmer, banketbakker, geboren te Delft op 3 september 1911, overleden te Leiden op 7 februari 1976, zoon van VIII-f. Hij was gehuwd met Maria Maghtilda Eikenbroek, winkeljuffrouw, geboren te Schiedam op 6 maart 1909, overleden te Leiden op 14 augustus 1987. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Johannes Wilhelmus Wilmer.

IX-m Johannes Bernardus Maria Wilmer, laborant bij Shell, geboren te Delft op 23 juni 1913, overleden te Arnhem op 25 maart 1986, zoon van VIII-f. Hij is getrouwd te Delft met Cornelia Jacoba Arkestein, geboren te Delft op 7 november 1917, overleden te Arnhem op 9 februari 1980. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Adriana Wilmer.
 2. Johannes Maria Wilmer.
 3. Elisabeth Maria Wilmer.
 4. Alexander Leonardus Wilmer.
 5. Rudolf Gerardus Wilmer.
 6. Lucia Bernarda Wilhelmina Wilmer.

IX-n Cornelis Adrianus Wilmer, geboren te Delft op 27 november 1917, overleden te den Haag op 12 mei 1994, zoon van VIII-f. Hij is getrouwd te Delft op 1 augustus 1951, op 33-jarige leeftijd met Theresia Krapels (20 jaar oud), geboren op 3 januari 1931. Uit dit huwelijk:

 1. Robertus Marinus Maria Wilmer, geboren te Utrecht op 10 januari 1955, overleden te Harderwijk (Gelderland) op 2 september 1961.
 2. Marcus Antonius Maria Wilmer.
 3. Maria Antonia Adriana Wilmer.
 4. Stefanus Antonius Maria Wilmer.
 5. Paulus Christianus Maria Wilmer.

IX-o Christanus Anthonius Maria Wilmer, geboren te Delft op 1 juli 1920, overleden te Lelystad op 26 november 1997, zoon van VIII-f. Hij is getrouwd te Delft op 9 januari 1948, op 27-jarige leeftijd met Sophia Wilhelmina Catharina Peters. Uit dit huwelijk:

 1. Barbara Maria Adriana Wilmer.
 2. Johannes Wilhelmus Gerardus Wilmer.
 3. Geertruida Sophia Maria Wilmer.
 4. Petrus Bernardus Gerardus Wilmer.

IX-p Cornelia Adriana Wilmer, geboren te Delft op 6 september 1922, overleden te Rotterdam op 18 juni 2000, dochter van VIII-f. Zij was gehuwd met Albertus G.M. Elskamp, huis- en decoratieschilder, geboren te Delft op 20 juni 1922, overleden te Rotterdam op 2 april 1985. Uit dit huwelijk:

 1. Andreas Adrianus Elskamp.
 2. Leo Johannes Elskamp.
 3. Albertus Hendricus Elskamp.
 4. Ursula Antonia Maria Elskamp.

IX-q Bernardina Jacoba Maria Wilmer, geboren te Delft op 14 maart 1927, overleden aldaar op 5 januari 1997, zoon van VIII-f. Hij is getrouwd te Delft op 12 februari 1958, op 30-jarige leeftijd met Josina Adriana Maria Verouden. Uit dit huwelijk:

 1. Susanne Sophia Maria Wilmer.
 2. Elisabeth Lidwina Wilmer.

IX-r Adriana Anthonia Maria Wilmer, dochter van VIII-f. Zij was gehuwd met Adrianus Cornelis Bol, onderhoudsmonteur en laboratoriumbediende, geboren te Alphen aan de Rijn (ZH) op 11 juli 1924, overleden te Delft op 8 januari 1986. Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Maria Bol.
 2. Anthonia Barbara Maria Bol.
 3. Bernardus Anthonius Maria Bol.
 4. Johannes Gerardus Maria Bol.
 5. Christianus Adrianus Bol.
 6. Alertus Cornelis Bol.

IX-s Theodorus Petrus Maria Diemers, geboren te Delft op 29 januari 1921, zoon van VIII-h. Hij was gehuwd met Antoinette Storm. Uit dit huwelijk:

 1. Ans Diemers, volgt onder X-d.
 2. Corrie Diemers, volgt onder X-e.
 3. Hendrikus Theodorus Diemers, volgt onder X-f.
 4. Clement Diemers, volgt onder X-g.
 5. Barbara Antoinette Diemers. Zij was gehuwd met B. van Hornsveld.

IX-t Hendrik Joseph Diemers, zoon van VIII-h. Hij was gehuwd met Regina Christina Jutte. Uit dit huwelijk:

 1. Hendricus Rudolf Diemers, volgt onder X-h.
 2. Astrid Diemers, volgt onder X-i.
 3. Alexander Coenraad Diemers.

IX-u Johanna Metta Sandrina Saraber, geboren te Kota Radja (Nederlands Oost Indië) op 24 maart 1914, overleden te Almelo op 10 juni 1993, dochter van VIII-i. Zij was gehuwd met Rudolf Dirk Jonkman, geboren op 24 juni 1913, overleden te Haarlem op 12 januari 1983. Uit dit huwelijk:

 1. Frieda Jonkman, geboren te Makassar (Nederlands Oost Indië) op 12 november 1946, volgt onder X-j.
 2. Niek Jonkman, geboren te Treebeek op 16 juni 1949, volgt onder X-k.

IX-v Gerardus Antonius Marinus Saraber, kapitein-luitenant ter zee Koninklijke Marine, geboren te Sigli (Nederlands Oost Indië) op 30 november 1915, overleden te den Helder op 16 oktober 1973, zoon van VIII-i. Hij is getrouwd te Batavia (Nederlands Oost Indië) op 27 juni 1947, op 31-jarige leeftijd met Nora Grete Helene Schneider (23 jaar oud), geboren te Medan (Nederlands Oost Indië) op 20 november 1923. Uit dit huwelijk:

 1. Gerard Saraber, geboren te Malang (Indonesië) op 1 december 1941, overleden te Leiden op 6 augustus 1970.
 2. Arthur Johannes Saraber, geboren te Leiden op 13 april 1948.
  Hij vertrok op 27.12.1966 naar Haarlem.
 3. Rowina Theresia Saraber, geboren te Velsen op 30 januari 1950. Zij is getrouwd op 23 november 1972, op 22-jarige leeftijd met H.J. Zijderveld.
 4. Sherry Saraber, geboren te den Helder op 27 december 1951. Zij is getrouwd op 21 december 1972, op 20-jarige leeftijd met M. Noot.
 5. Ruurd Jurgen Saraber, geboren te den Helder op 3 november 1954.

IX-w Johannes Gerardus Albertus Maria Saraber, drs. natuurwetenschappen en docent biologie en natuurkunde, geboren te Oldenzaal op 16 augustus 1937, wonende te Hengelo, zoon van VIII-j. Hij is getrouwd te Tubbergen op 25 november 1966, op 29-jarige leeftijd met Johanna Josephina Schasfoort (24 jaar oud), onderwijskundige, geboren te Almelo op 27 september 1942, dochter van Gerhardus Hendrik Schasfoort (econoom) en Maria Christina Schülte. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Maria Christina Saraber, geboren te Hengelo op 29 oktober 1967. Zij is gehuwd met Jenny Martinus Monsato, geboren te Aruba op 1 juli 1963.

IX-x Pierre Saraber, geboren te den Haag op 26 april 1938, wonende te Geldermalsen, zoon van VIII-k. Hij is getrouwd te Hoofddorp op 16 mei 1961, op 23-jarige leeftijd (1) met Apollonia Theresia Wilhelmina Maria Kortekaas (40 jaar oud), geboren te Roelofarendsveen op 23 december 1920, overleden te Geldermalsen op 27 februari 1995, begraven te Dreumel op 3 maart 1995. Uit dit huwelijk:

 1. Angelo Jozef Saraber, geboren te Amsterdam op 9 oktober 1964, volgt onder X-l.
 2. Petrus Gabriël Saraber, geboren te Amsterdam op 24 maart 1966.

Hij is getrouwd te Hillegom op 13 december 1997, op 59-jarige leeftijd (2) met Cornelia Josephina Maria Seysener (64 jaar oud), geboren te Hillegom op 1 januari 1933.

IX-y Cornelis Johannes Henricus Saraber, geboren te den Haag op 19 januari 1951, wonende aldaar, zoon van VIII-k. Hij is getrouwd op 26 maart 1976, op 25-jarige leeftijd met Hendrika Yvonne Richter (22 jaar oud), verpleegkundige, geboren te den Haag op 21 juni 1953, dochter van Geert Richter en Johanna Semelia Nieuwenkamp. Uit dit huwelijk:

 1. Bernardus Petrus Hendricus Antonius Saraber, geboren te den Haag op 29 december 1978.
 2. Maaike Anneke Pauline Saraber, geboren te den Haag op 15 september 1980.
 3. Geert Christiaan Saraber, geboren te den Haag op 11 augustus 1985.

IX-z Cornelis Ferdinand Saraber, geboren te Palembang Sumatra (Nederlands Oost Indië) op 22 mei 1923, overleden te Virginia Beach Virginia (USA) op 24 februari 1991, zoon van VIII-l. Hij was gehuwd (1) met Anneke Rijnenberg. Uit dit huwelijk:

 1. Barbara Grace Saraber, geboren op 24 juni 1947.

Hij is getrouwd te Djakarta (Indonesië) in het jaar 1953, op 30-jarige leeftijd (2) met Angela Meis (24 jaar oud), geboren te Djakarta (Indonesië) in het jaar 1929, dochter van Carl Gustaaf Xavier Meis en Dora Mathilda Herrijgers. Uit dit huwelijk:

 1. Maureen E. M. Saraber, geboren te Djakarta (Indonesië) op 13 september 1954. Zij is getrouwd in het jaar 1978, op 24-jarige leeftijd met Stephen Calvin Clemmer.
 2. Frederik Carl Saraber, geboren te den Haag op 23 februari 1956, volgt onder X-m.
 3. Jessica Angela Saraber, geboren te Arlington (USA) op 18 december 1957. Zij is getrouwd te Fairfax (Virginia) in het jaar 1993, op 36-jarige leeftijd met Patrick Carroll Estrada-Palma.
 4. Irene Isabel Saraber, geboren te Arlington (USA) op 3 april 1959. Zij is getrouwd te Virginia Beach Virginia (USA) in het jaar 1987, op 28-jarige leeftijd met Richard Jefferson.
 5. Adrian Cornelis Leonard Saraber, geboren te Arlington (USA) op 5 november 1961. Hij is getrouwd te Arlington (USA) in het jaar 1986, op 25-jarige leeftijd met Havery Darlene Clark.

IX-aa Arthur Saraber, geboren te Amsterdam op 23 oktober 1926, wonende te Frankfort (Duitsland) en te Finsterndal (Duitsland), zoon van VIII-n. Hij was gehuwd met Inge Winkel, geboren te Duitsland. Uit dit huwelijk:

 1. René Alexander Saraber, geboren te Frankfort (Duitsland) op 30 juni 1959, wonende te Finsterndal (Duitsland).
 2. Isabel Antoinette Saraber, geboren te Frankfort (Duitsland) op 4 juni 1964, volgt onder X-n.

IX-ab Maria Johanna van Willigenburg, Marianne, telefoniste PTT, geboren te den Haag op 25 februari 1926, wonende te Bergen op Zoom, te Steenbergen, te Rijswijk, te Kattendijke (Zeeland) en te Wilhelminadorp, overleden te Tilburg op 24 oktober 2001, dochter van VIII-o. Zij is getrouwd te Wilhelminadorp op 6 oktober 1950, op 24-jarige leeftijd met Jan de Jonge (25 jaar oud), ambtenaar PTT, geboren te Goes op 26 september 1925, gedoopt aldaar op 18 oktober 1925 (gereformeerd), wonende te Bergen op Zoom, te Goes en te Steenbergen, overleden op 21 oktober 1999, begraven te Bergen op Zoom op 25 oktober 1999, zoon van Jan de Jonge (ambtenaar PTT en telegraafambtenaar) en Jozina Pieternella Valkier.

Het gezin woonde in Breda Drie Hoefijzerstraat 11, Archimedesstraat 9; in Steenbergen Nicolaas Peckstraat 2, Hyacinthstraat 2 en in Bergen op Zoom.
Uit dit huwelijk:
 1. Frederik Jan de Jonge, Fred, geboren te Breda (Ignatiusziekenhuis) op 17 september 1951, volgt onder X-o.
 2. Job Michiel de Jonge, geboren te Breda op 24 november 1954, volgt onder X-p.
 3. Irene Marianne de Jonge, bibliothecaris bij de Dienst Openbare Bibliotheek, geboren te Breda op 3 mei 1958, wonende te den Haag.

IX-ac Catharina Maria Gerarda Saraber, geboren te Hillegersberg (ZH) op 26 september 1930, wonende te Soest, dochter van VIII-p. Zij is getrouwd te Delft op 5 januari 1954, op 23-jarige leeftijd met Johannes Maria Cornelis Metternich (26 jaar oud), geboren te Hengelo op 8 april 1927, overleden te Soest op 9 september 1990, begraven aldaar. Uit dit huwelijk:

 1. Godfried Metternich, volgt onder X-q.

IX-ad Fredericus Carolus Saraber, fysicus, geboren te Hillegersberg (ZH) op 21 december 1933, wonende te Almelo, zoon van VIII-p. Hij is getrouwd te Delft op 28 november 1959, op 25-jarige leeftijd met Joke van der Meer (26 jaar oud), geboren te Delft op 25 januari 1933, dochter van Theodorus van der Meer en Joanna Post. Uit dit huwelijk:

 1. Fredericus Carolus Saraber, geboren te Delft op 13 februari 1961, volgt onder X-r.
 2. Emile Raoul Saraber, geboren te Wageningen op 14 juli 1963, volgt onder X-s.
 3. Marcel Camiel Saraber, geboren te Wageningen op 26 november 1964, wonende te Almelo.

IX-ae Jean Baptist Saraber, geboren te Delft op 12 maart 1935, wonende te Monthouet (België), zoon van VIII-p. Hij was gehuwd (1) met Ted van den Akker.
(Zij is nu getrouwd met Frans Cornelis Berkenfelder, historicus, wonende te Hattem.) Uit dit huwelijk:

 1. Héléne Catharina Maria Saraber, Ellen, geboren te den Haag op 2 juni 1956, wonende te Almere. Zij is gehuwd met Ronald van Gastel.
 2. Maurice Raymond Saraber, Maurice, geboren te Rotterdam op 22 mei 1962, volgt onder X-t.

Hij is daarnaast getrouwd op 18 december 1974, op 39-jarige leeftijd (2) met Marij van Brummelen. Uit dit huwelijk:

 1. Florence Charlotte Eileen Saraber, geboren te Rotterdam op 30 januari 1977.

IX-af Eduard Saraber, leraar, geboren te den Haag op 11 november 1936, wonende de Rijp (NH), zoon van VIII-q. Hij is getrouwd te Amsterdam op 27 oktober 1962, op 25-jarige leeftijd met Nelly van der Hof (24 jaar oud), geboren op 4 mei 1938. Uit dit huwelijk:

 1. Laurien Saraber, geboren te Amsterdam op 15 november 1969.
 2. Madelon Saraber, geboren te Amsterdam op 3 augustus 1972.

IX-ag René Saraber, geboren te den Haag op 11 februari 1946, wonende te Bovenkarspel, zoon van VIII-q. Hij is getrouwd te Enkhuizen op 30 augustus 1984, op 38-jarige leeftijd met Anja Bakker (28 jaar oud), geboren te Enkhuizen op 29 juli 1956. Uit dit huwelijk:

 1. Peter Saraber, geboren te Bovenkarspel op 22 mei 1986.
 2. Ferri Saraber, geboren te Grootebroek op 1 juni 1992.

IX-ah Monique Prudence Saraber, geboren te Antwerpen (België) op 4 januari 1938, wonende aldaar, dochter van VIII-r. Zij is getrouwd te Antwerpen (België) op 15 september 1962, op 24-jarige leeftijd met Emile Van den Eynden. Uit dit huwelijk:

 1. Serge Van den Eynden, volgt onder X-u.

IX-ai Agatha Maria Saraber, geboren te Rijswijk op 22 april 1944, wonende te Terheijden, dochter van VIII-s. Zij is getrouwd te Rijswijk op 28 augustus 1968, op 24-jarige leeftijd met Jaap Kaasschieter. Uit dit huwelijk:

 1. Bob Kaasschieter, wonende te Geldrop (NB).

IX-aj Fredericus Petrus Maria Saraber, geboren te Rijswijk op 17 augustus 1947, wonende te Leidschendam, zoon van VIII-s. Hij is getrouwd te Delft op 11 juni 1982, op 34-jarige leeftijd met Arina van Delft. Uit dit huwelijk:

 1. Erica Caroline Saraber, geboren te Voorburg op 30 november 1983.
 2. Diana Saraber, geboren te Leidschendam op 20 maart 1986.

IX-ak Adrianus Wilhelmus Maria Saraber, geboren te Rijswijk op 18 november 1948, wonende te Weert, zoon van VIII-s. Hij is getrouwd te Tilburg met Mary van der Vegt. Uit dit huwelijk:

 1. Ronald Saraber, geboren te 's-Hertogenbosch op 16 april 1976.
 2. Tanja Saraber, geboren te 's-Hertogenbosch op 15 december 1978.

IX-al Paulus Aloysius Maria Saraber, geboren te Rijswijk op 25 mei 1952, wonende te Amersfoort, zoon van VIII-s. Hij is getrouwd te Delft op 29 februari 1980, op 27-jarige leeftijd met Eldrith Hooi. Uit dit huwelijk:

 1. Nathalie Ivette Saraber, geboren te Leidschendam op 15 december 1983.

IX-am Carolus Mattheus Saraber, chef de rang (horeca) en ambtenaar PTT, geboren te den Haag op 6 juni 1928, wonende te Zoetermeer, overleden op 17 juni 2003, begraven te Zoetermeer, zoon van VIII-t. Hij is getrouwd in het jaar 1947, op 19-jarige leeftijd (1) met Petronella Wilhelmina den Boer (18 jaar oud), geboren te den Haag op 9 maart 1929. Uit dit huwelijk:

 1. Mathijs Cornelis Johannes Carolus Saraber, geboren te den Haag op 15 juni 1947, volgt onder X-v.
 2. Carla Matthea Johanna Petronella Saraber, geboren te den Haag op 3 december 1948, wonende te Voorburg. Zij is gehuwd met Frans Walraven.
 3. Paulus Hendrikus Saraber, geboren te den Haag op 17 oktober 1951, volgt onder X-w.
 4. Marinus Johannes Saraber, geboren te den Haag op 28 augustus 1953, volgt onder X-x.

Hij is daarnaast getrouwd in het jaar 1953, op 25-jarige leeftijd (2) met Johanna van Katwijk. Hij had een LAT-relatie (3) met Johanna van Riel. Uit deze relatie:

 1. Carla van Riel, geboren te den Haag op 19 oktober 1954.

Hij is getrouwd te den Haag op 26 juli 1961, op 33-jarige leeftijd (4) met Diny Anna Maria van den Brink (24 jaar oud), secretaresse PTT, geboren te Laren (NH) op 3 oktober 1936, dochter van Jacques van den Brink en Alida Vergnes. Uit dit huwelijk:

 1. Alida Jacoba Carola Saraber, geboren te den Haag op 11 september 1961, wonende te Zoetermeer.
 2. Jacqueline Petronella Saraber, geboren op 19 december 1962, wonende te Zoetermeer.
 3. Jean-Louis Jacques Saraber, geboren op 11 februari 1967, wonende te Zoetermeer.

IX-an Roland Maria Saraber, geboren te den Haag op 13 mei 1946, zoon van VIII-u. Hij is gehuwd met Yvonne Vos. Uit dit huwelijk:

 1. Roland Saraber, geboren te den Haag op 26 november 1969.

IX-ao Robin Willem Saraber, geboren te den Haag op 9 mei 1959, zoon van VIII-u. Hij heeft nu een relatie met Linda Eleveld. Uit deze relatie:

 1. Doina Saraber, geboren te den Haag op 19 maart 1992.
 2. Ivana Saraber, geboren te den Haag op 15 augustus 1993.

IX-ap Cornelis Bastiaan Saraber, geboren te den Haag op 16 juli 1947, zoon van VIII-w. Hij is getrouwd te den Haag op 9 juni 1966, op 18-jarige leeftijd (1) met Diny de Groot. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Saraber, geboren te Leiden op 21 oktober 1966. Zij is gehuwd met Joop Dijkhuizen.
 2. Irma Saraber, geboren te den Haag op 8 september 1969. Zij is gehuwd met Loek Argustinus.

Hij heeft nu een relatie (2) met Ans Kipp.

X-a Jean Paul Saraber, geboren te Driebergen-Rijsenburg op 30 juni 1965, zoon van IX-c. Hij is getrouwd op 17 september 1993, op 28-jarige leeftijd met Alexandra de Graaf. Uit dit huwelijk:

 1. Julien Saraber, geboren te Zeist (Utrecht) op 31 oktober 1996.
 2. Maurice Saraber, geboren te Leersum op 20 september 1999.

X-b Paul Pierre Saraber, geboren te West-Terschelling op 30 november 1971, zoon van IX-d. Hij is getrouwd te den Haag op 26 juli 2002, op 30-jarige leeftijd met Esther Rijkeboer. Uit dit huwelijk:

 1. Paul Samuel Saraber, geboren te den Haag op 26 oktober 2003.
 2. David Jacob Saraber, geboren te den Haag op 6 juli 2005.
 3. Simpon Albert Jan Saraber, geboren te Delft op 23 juni 2008.

X-c Nina Heléne Saraber, geboren te West-Terschelling op 23 juli 1974, dochter van IX-d. Zij is getrouwd te Haaren (NB) op 7 juni 2002, op 27-jarige leeftijd met Johannes Petrus Augustianus Kahlmann. Uit dit huwelijk:

 1. Femke Martina Kahlmann, geboren te Tilburg op 19 augustus 2003.
 2. Laura Carline Kahlman, geboren te Haaren (NB) op 24 juni 2005.

X-d Ans Diemers, dochter van IX-s. Zij was gehuwd met J. de Wolf. Uit dit huwelijk:

 1. Marjon de Wolf.
 2. Maaike de Wolf.

X-e Corrie Diemers, dochter van IX-s. Zij was gehuwd met G. Keich. Uit dit huwelijk:

 1. Linda Keich.
 2. Ellen Keich.

X-f Hendrikus Theodorus Diemers, zoon van IX-s. Hij was gehuwd met L. van Veen. Uit dit huwelijk:

 1. Sven Theodorus Diemers.

X-g Clement Diemers, zoon van IX-s. Hij was gehuwd met C. Hilhorst. Uit dit huwelijk:

 1. Dennis Diemers.

X-h Hendricus Rudolf Diemers, zoon van IX-t. Hij was gehuwd met M. de Zoete. Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Johannes Diemers.
 2. Iris Diemers.

X-i Astrid Diemers, dochter van IX-t. Zij was gehuwd met M. Verstraaten. Uit dit huwelijk:

 1. Ruben Verstraaten.

X-j Frieda Jonkman, geboren te Makassar (Nederlands Oost Indië) op 12 november 1946, dochter van IX-u. Zij is gehuwd met Coenraad Ate Bloemsma. Uit dit huwelijk:

 1. Pauline Sandra Bloemsma, geboren te Rotterdam op 25 februari 1977.
 2. Gijsbert Coenraad Bloemsma, geboren te Almelo op 17 april 1979.
 3. Menno Rudolf Bloemsma, geboren te Almelo op 16 juni 1984.

X-k Niek Jonkman, geboren te Treebeek op 16 juni 1949, zoon van IX-u. Hij is gehuwd met Titia Meyer. Uit dit huwelijk:

 1. Sebastiaan Jonkman, geboren op 6 april 1977.
 2. Maud Elodie Jonkman, geboren op 9 mei 1978.

X-l Angelo Jozef Saraber, geboren te Amsterdam op 9 oktober 1964, zoon van IX-x. Hij is getrouwd te Heerlen op 12 mei 1990, op 25-jarige leeftijd (1) met Astrid Johanna Theodora Thiersbrummel (23 jaar oud), geboren te Kerkrade op 22 oktober 1966, overleden in het jaar 1995. Hij is getrouwd te Vaals (Limburg) op 22 januari 2000, op 35-jarige leeftijd (2) met Esmeralda Kolkena (25 jaar oud), geboren op 22 januari 1975. Uit dit huwelijk:

 1. Ignatio Servatius Maria Saraber, geboren op 5 november 2001.

X-m Frederik Carl Saraber, geboren te den Haag op 23 februari 1956, zoon van IX-z. Hij is getrouwd te Maryland (USA) in het jaar 1984, op 28-jarige leeftijd met Margaret Anne Simms. Uit dit huwelijk:

 1. Paul Frederik Saraber, geboren te Maryland (USA) in het jaar 1985.

X-n Isabel Antoinette Saraber, geboren te Frankfort (Duitsland) op 4 juni 1964, wonende te Usingen (Duitsland), dochter van IX-aa. Zij is gehuwd met Tillmann Richter, dierenarts, wonende te Usingen (Duitsland). Uit dit huwelijk:

 1. Felix Saraber, wonende te Usingen (Duitsland).
 2. Paul Saraber, wonende te Usingen (Duitsland).

X-o Frederik Jan de Jonge, Fred, bankemployé, geboren te Breda (Ignatiusziekenhuis) op 17 september 1951, wonende te Geldrop (NB), te Breda, te Steenbergen en te Eindhoven, zoon van IX-ab. Hij is getrouwd te Steenbergen op 22 februari 1974, op 22-jarige leeftijd met Petronella Johanna Maria Oerlemans, Léanne (19 jaar oud), geboren te Steenbergen op 12 mei 1954 (doopgetuigen waren Franciscus Oerlemans en Joanna Raats), wonende te Geldrop (NB), te Steenbergen en te Eindhoven, dochter van Petrus Oerlemans, Piet (ambtenaar PNEM) en Elisabeth Anna Raats, Lies (dienstbode). Uit dit huwelijk:

 1. Kasper de Jonge, geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 7 april 1979, volgt onder XI-a.
 2. Ellen de Jonge, geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 16 september 1982, volgt onder XI-b.

X-p Job Michiel de Jonge, projectbegeleider/controller, geboren te Breda op 24 november 1954, wonende te Tilburg en te Bergen op Zoom, zoon van IX-ab. Hij is getrouwd te Steenbergen op 25 augustus 1977 (getuigen waren Frederik Jan de Jonge en Matthieu Huijsmans), op 22-jarige leeftijd (1) met Henriëtte Huijsmans ook genaamd Hetty (20 jaar oud), geboren te Steenbergen op 12 juni 1957. Hij is daarnaast getrouwd te Tilburg op 27 december 1995 (getuigen waren Irene Marianne de Jonge en Maria Johanna Groffen), op 41-jarige leeftijd (2) met Cornelia Petronella Susanna Groffen, Corinne (29 jaar oud), intercedent Jeugdwerk Garantieplan, geboren te Bergen op Zoom op 24 juli 1966, wonende te Tilburg, dochter van Johannes Adrianus Groffen en Cornelia de Waal. Uit dit huwelijk:

 1. Heleen de Jonge, geboren te Tilburg op 11 oktober 1995.
 2. Lars de Jonge, geboren te Tilburg op 15 april 1998.
  Geboren om 20.50, gewicht 3850 gram.

X-q Godfried Metternich, zoon van IX-ac. Hij was gehuwd met Catharina van der Veen, dochter van Jelle van der Veen en Bertha Thoboholt. Uit dit huwelijk:

 1. Michiel Metternich.
 2. Daniël Metternich.
 3. Esther Metternich.

X-r Fredericus Carolus Saraber, werktuigbouwkundige, geboren te Delft op 13 februari 1961, wonende te Pijnacker (ZH), zoon van IX-ad. Hij is getrouwd te Vorden (Gelderland) op 15 juni 1991, op 30-jarige leeftijd met Nicole Schiphorst (26 jaar oud), geboren op 4 juni 1965, dochter van Henny Schiphorst en Janneke Bos. Uit dit huwelijk:

 1. Milou Janneke Saraber, geboren te Londen (Engeland) op 21 juni 1994.
 2. Fleur Joke Saraber, geboren te Pijnacker (ZH) op 4 juli 1996.
 3. Wouter Frits Jan Saraber, geboren te Pijnacker (ZH) op 15 april 2001.

X-s Emile Raoul Saraber, werktuigbouwkundige, geboren te Wageningen op 14 juli 1963, wonende te Leidschendam en te Sugarland Houston Texas (USA), zoon van IX-ad. Hij is getrouwd te Leidschendam op 13 december 1996, op 33-jarige leeftijd met Anouk Mulder (29 jaar oud), geboren te Zwolle op 14 april 1967, dochter van Jan Mulder en Anne Marie Graff. Uit dit huwelijk:

 1. Martijn Saraber, geboren te Whangarei (Nieuw-Zeeland) op 7 december 1998.
 2. Remko Saraber, geboren te Whangarei (Nieuw-Zeeland) op 29 juni 2000.

X-t Maurice Raymond Saraber, Maurice, geboren te Rotterdam op 22 mei 1962, wonende te Maastricht, zoon van IX-ae. Hij is getrouwd te Maastricht op 20 juni 1992, op 30-jarige leeftijd met Martine Bastiaens. Uit dit huwelijk:

 1. Myrthe Saraber, geboren te Maastricht op 18 december 1993.
 2. Meike Saraber, geboren te Maastricht in april 1996.

X-u Serge Van den Eynden, zoon van IX-ah. Hij is gehuwd met Veerle. Uit dit huwelijk:

 1. Silke Van den Eynden, geboren op 5 juli 1998.

X-v Mathijs Cornelis Johannes Carolus Saraber, geboren te den Haag op 15 juni 1947, wonende te Nijmegen, overleden aldaar op 29 juni 1998, begraven te Nijmegen (begraafplaats Rustoord) op 3 juli 1998, zoon van IX-am. Hij had een LAT-relatie (1) met N.N. Taal. Uit deze relatie:

 1. Esther Barbara Taal, geboren te den Haag op 29 juni 1976.
  Zij draagt de familienaam Taal.

Hij is daarnaast getrouwd in het jaar 1980, op 33-jarige leeftijd (2) met Maria Nelisse (25 jaar oud), geboren in het jaar 1955. Hij had een LAT-relatie (3) met Tara. Uit deze relatie:

 1. Thierry Saraber, geboren op 21 juli 1992.

X-w Paulus Hendrikus Saraber, geboren te den Haag op 17 oktober 1951, wonende te Leidschendam, zoon van IX-am. Hij is getrouwd in het jaar 1970, op 19-jarige leeftijd (1) met Christa Cappon (17 jaar oud), geboren in het jaar 1953. Uit dit huwelijk:

 1. Janine Saraber, geboren op 11 juni 1971.
 2. Lucienne Saraber, geboren op 22 oktober 1972.

Hij is daarnaast getrouwd in het jaar 1976, op 25-jarige leeftijd (2) met Rian Gommers. Uit dit huwelijk:

 1. Maikel Saraber, geboren op 26 juni 1981.

Hij is daarnaast getrouwd in het jaar 1990, op 39-jarige leeftijd (3) met Fia Bakker (34 jaar oud), geboren op 8 juni 1956. Uit dit huwelijk:

 1. Linda Saraber, geboren op 6 oktober 1990.
 2. Halmon Saraber, geboren op 6 oktober 1992.

X-x Marinus Johannes Saraber, geboren te den Haag op 28 augustus 1953, wonende te Voorburg, zoon van IX-am. Hij is getrouwd te den Haag op 19 april 1972, op 18-jarige leeftijd met Astrid Buchly (18 jaar oud), geboren te den Haag op 21 november 1953, dochter van Wilhelmus Buchly en Wilhelmina Corsius. Uit dit huwelijk:

 1. Sandra Saraber, geboren op 8 maart 1976.
XI-a Kasper de Jonge, ingenieur hogere informatica, geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 7 april 1979, wonende te Geldrop (Dommelstraat 14) en te Redmond (Washington, U.S.A.), zoon van X-o. Hij is getrouwd te Geldrop (NB) op 10 september 2004 (getuigen waren Eelco Kroonenberg en Ellen de Jonge), op 25-jarige leeftijd met Merel Kroonenberg (26 jaar oud), geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 28 december 1977, wonende te Geldrop (Dommelstraat 14) en te Redmond (Washington, U.S.A.), dochter van Dick Martin Johan Kroonenberg en Jacoba Cornelia Anna van der Heijden. Uit dit huwelijk:
 1. Karlijn de Jonge, geboren te Geldrop (NB) op 27 juli 2009, wonende te Geldrop (Dommelstraat 14) en te Redmond (Washington, U.S.A.).
  Karlijn woog 3320 gram bij de geboorte en was 52 cm lang.
 2. Anouk de Jonge, geboren te Redmond (Washington, U.S.A.) op 14 februari 2013.
XI-b Ellen de Jonge, drs. psychologie, geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 16 september 1982, wonende te Utrecht en te Alkmaar, dochter van X-o. Zij woont nu samen met Tom Obdam, geboren te Sittard in september 1982, wonende te Eindhoven en te Alkmaar, zoon van Ben Obdam en Wilma van Campen. Uit deze relatie:
 1. Samuel Frederik Obdam, geboren te Alkmaar op 3 december 2012.
 2. Hanna Sophia Obdam, geboren te Alkmaar in juli 2015.