GenealogieŽn van de Jonge, Valkier, Oerlemans, van Willigenburg en Saraber

Kwartiertstaat van Kasper en Ellen de Jonge.Zeeland in vroeger tijden.
Genealogie de Jonge

De eerste de Jonge, die terug te vinden is, is Cornelis Janse de Jonge (Coelbier) rond 1650. De de Jonge's zijn rasechte Zeeuwen, de meesten van hen komen uit Goes.

Een paar oude foto's uit het einde van de 19e eeuw uit de archieven van de familie de Jonge.

Willem in de timmermanswerkplaats
De man in het midden is Willem de Jonge
de jongen rechts is zijn zoon Johannes.
De foto is rond 1865 genomen.

Jan en Hans de Jonge rond 1930

Pieternella Valkier. Maatje Valkier.
Links Jan Valkier geboren in 1874, van links naar rechts op de foto: Jan, Jacomina, Maria, Jan, Lena, Adriana en de dienstbode.
Genealogie Valkier

Evenals de Jonge's zijn de Valkieren echte Zeeuwen. De genealogie begint bij Jacob Valckier, geboren te Kruiningen voor 1560. Hij was schepen en landbouwer. Rond 1700 vertakte het geslacht zich naar Borssele en Kloetinge. Tot 1800 waren velen landbouwer, velen hebben bestuursfuncties vervuld en waren bijvoorbeeld schepen.

Leendert Valkier
Geboren 6-6-1892.

Genealogie Oerlemans

De genealogie van de familie Oerlemans begint in 1305 met Wouter Oerlemans. De eerste Oerlemansen vinden we in Loon op Zand. In het Regionaal Historisch Centrum Tilburg vindt u talloze verwijzingen naar de familie Oi(e)rlemans, soms wordt de naam de Bondt als naam gebruikt. Een paar voorbeelden van de vondsten uit het RHC:

1.Lenaert Janssen Oirlemans, Cornelis Cornelis Peter Oirlemans, Frans Ghijsberts en Wouter Adriaens leggen de eed af als borgemeesters en Laureijs Cornelis Vreijssen en Wouter Joosten Verhaegen doen hetzelfde als bedeheffers. (7-1-1643). Zie Borgemeestersrekeningen van Loon op Zand met dank aan de Stichting Adriaen Snoeren Fonds

2. Cathelijn Cornelis Peter Oirlemans, weduwe van het slachtoffer Geeridt Jan Dominicus, 2. zijn vader Jan Dominicus, 3. Jan Cornelis Oirlemans als voogd over de onmondige kinderen, 4. Jan en Everaert, broers van het slachtoffer en 5. Jan en Cornelis, zonen van Cornelis Peter Oirlemans, broers van de weduwe, sluiten een zoenovereenkomst met Peeter Geeridt Jan Adriaens, die het slachtoffer op 23-6-1647 gedood heeft. (26-11-1647).

De Oerlemansen zijn van oudsher landbouwers en ontginners geweest, terwijl zoals toen gebuikelijk was de schapenfokkerij een belangrijke plaats innam in de algemene levenswijze. De ontginning van moergronden is de oorzaak geweest, dat een lid van deze familie, aangetrokken door de voordelige voorwaarden, die de monniken van de abdij van Tongerloo stelden aan diegenen, die hen hielpen de moergronden te ontginnen. Men kreeg namelijk de grond cadeau. Nicolaas Corneliszoon Oerlemans is de stamvader geworden van alle Oerlemansen die nu in de Westhoek van Noord Brabant.

Nicolaes Oerlemans vertrok rond 1635 van Loon op Zand naar Essen (BelgiŽ). Hij stichtte daar de hoeve de Wolfsheuvel en werd burgemeester van de stad Essen. Zijn schoonzoon, Petrus Lucas van den Bergh, getrouwd met Judith Oerlemans, werd door rovers in 1707 op de hoeve de "Wolfsheuvel" vermoord.

Er is veel documentatie (voor 1550) over de Oerlemans'en met name in 's-Hertogenbosch in de "Bossche protocollen" en in het eerder genoemde Regionaal Historisch Centrum Tilburg (rond 1650) . Na de verhuizing van Nicolaes Cornelisz. Oerlemans, burgemeester van Essen is de tak Oerlemans via Essen en Nispen in Wouw en Steenbergen (West Noord-Brabant) terecht zijn gekomen. Eén vertakking Oerlemans is via Duitsland in Amerika terecht gekomen.
Petrus Oerlemans en Elisabeth Raats
Petrus Oerlemans en Elisabeth Raats

Steenbergen rond 1740
Steenbergen rond 1740 vanaf de noordkant.

Meer over Steenbergen en zijn geschiedenis

De genealogie Oerlemans bevat drie bijlagen:


Elizabeth Raats
Elizabeth Raats.
Adriaan Raats
Adriaan Raats.
Petronilla Hellemons
Petronilla Hellemons.

De eerste Raats (toen nog Raets) is Matthei Raets, geboren na 1550. De oudste gegevens stammen uit Loenhout en Wuustwezel (BelgiŽ). De Raats familie, evenals de Oerlemans'en zijn voorouders van mijn vrouw. Ook zij komen voornamelijk uit het westelijke deel van Noord-Brabant en Noord BelgiŽ (Wouw, Roosendaal, Steenbergen, Essen en Nispen). Met name in de omgeving van Roosendaal is deze familie wijd vertakt. In de familie komen de schrijfwijzen Raats, Raets (Antwerpen) en Raedts (Steenbergen) voor. Petronilla Hellemons (foto links) komt in zowel de Raats- als de Oerlemans tak voor.

Met dank aan W. Raedts, hij heeft een aantal gegevens gecorrigeerd en diverse datums aangevuld. Bezoek de WEB sites van Ruud Raats of Rien Reijnders


Genealogie Saraber.

De familie is afkomstig uit Zuid-Frankrijk (1706) en is gevlucht vanwege de Hugenoten vervolgingen. Rechts op de foto het kasteel in Zuid Frankrijk dat toegeschreven wordt aan de Franse voorvaderen van de familie Saraber; het kasteel zou in Salies de Bťarn hebben gestaan.

Genealogie familie van Willigenburg.

Een persoonlijke noot: de tak de Jonge is de tak van mijn vader. Valkier is mijn oma van vaders kant. Oerlemans en Raats zijn de genealogieŽn van mijn vrouw. Van Willigenburg en Saraber zijn respectievelijk van mijn opa en oma van moeders kant. De overige genealogieŽn zijn aftakkingen van eerder genoemde genealogieŽn. Indien U vragen heeft Email me en ik zal trachten zo goed mogelijk antwoord te geven. Mijn vader heeft al het onderzoekswerk gedaan en vele archieven afgestruind; ik heb de vertaling gemaakt van zijn Haza Data database naar het WEB. Bovendien hebben de vele genealogische sites veel toegevoegd (denk aan ISIS Brabant en Zeeland).

Kasteel Saraber in Salies de Bťarn - Frankrijk
Kasteel Saraber in Salies de Bťarn

Overige genealogieŽn en parentelen.
Heense molen
In dit cafť bij de Heense molen (tussen Steenbergen en de Heen) is de carnavals moord gepleegd,
zoals die door A.M. de Jong is beschreven in de streekroman Merijntje Gijzen.

Uit Zeeuwse kranten.
Archieven.
  • logo_moteur

  • Door in het vakje hieronder een naam te typen (en daarna op Bevestigen te klikken) kunt u gratis controleren of uw familienaam reeds door anderen wordt/werd onderzocht.

  • nl.geneanet.org
  • Goes 1895
    Goes eind 19e eeuw
    klik op de foto.